Oproep aan gemeentes en provincies om duurzame energie op te wekken

Coöperatieve vereniging De Windvogel is opgericht in 1991 en telt ruim 1700 leden;
Exploiteert 5 windmolens, met een totaal opgesteld vermogen van 3.65 MW;
De Windvogel heeft in verschillende zonne-energieprojecten geïnvesteerd in Duitsland.
Is meer dan 100% duurzaam: we wekken meer elektriciteit op dan we gebruiken.

De Windvogel kent de volgende doelstelling:
Het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen.

Het op levensvriendelijke wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.

Om onze doelstellingen te realiseren zijn wij op zoek naar een geschikte locatie om windmolens te plaatsen in uw gemeente of provincie. Het laten plaatsen van windmolens kost niets, integendeel de gemeente ontvangt leges, belastingen, eventueel huur voor de grond enzovoorts.

Mochten er minder geschikte locaties zijn voor windmolens dan vragen wij aan u een vergunning om zonnepanelen te mogen plaatsen met een groot stuk braakliggend land van 1km2 of meer, die we voor een periode van 25 jaar mogen lenen om zo deze mooie aaibare vorm van duurzame energie mogelijk te maken. Iedere burger in uw gemeente of provincie kan meedoen en zo ook meeprofiteren.

Met het ter beschikking stellen van een groot stuk land (Oude vuilnisbelt) zult u (voor een deel) aan de klimaatdoel doelstellingen voldoen. Het plaatsen van panelen is goed voor de werkgelegenheid. Het project kan het eerste jaar direct worden ingezet als testlocatie voor verschillende soorten panelen, omvormers en verschillende leveranciers.

Hopelijk kunnen we de komende jaren uw gemeente en provincie duurzamer maken en neemt u een leidende rol op het gebied van duurzame energieopwekking. De Windvogel helpt graag de klimaatdoelstellingen waar te maken. Tevens moedigen wij iedereen aan om ook zonnepalen op je dak te plaatsen. Voor (kleine) bedrijven kan het al snel lonend zijn omdat de btw verrekenbaar is, je gebruik kan maken v/d (energie) investeringsaftrek.

2 thoughts on “Oproep aan gemeentes en provincies om duurzame energie op te wekken

  1. Vreemd dat een windmolen vereniging moet uitwijken naar zonnepanelen. Met de huidige stand van de techniek en de kosten zijn windmolens aanzienlijk effektiever dan zonnepanelen.

  2. @Roland Dat klopt met 1 grote windmolen kan er aan duizenden huishoudens stroom worden geleverd en is zeker in Nederland zeer belangrijk voor onze duurzame energie voorziening, alleen het is enorm moeilijk om een vergunning te krijgen om windmolens te plaatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>