ALV 24 juni: speciale gast Dirk Vansintjan

energietransitie-naar-energiedemocratiekaftUit onze ledenenquête is gebleken dat u het helemaal niet erg vindt als wij zo nu en dan eens een interessante spreker uitnodigen op onze Algemene Ledenvergaderingen. Dit keer kiezen we voor een hele speciale, internationale gast: Dirk Vansintjan.

Dirk Vansintjan is voorzitter van REScoopEU en van onze grote Belgische collega cooperatie Ecopower. Hij is auteur van het boek ‘De energietransitie naar energiedemocratie – Power to the people’.

‘Overheden op alle niveaus kunnen de energietransitie ondersteunen. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Wel blijkt dat REScoop, hernieuwbare energiecoöperaties, daarbij hun ideale partners zijn. En vooral: REScoops zijn dé formule waardoor burgers greep krijgen op de energietransitie. Zodat het nieuwe energiesysteem democratisch is. Of met andere woorden: coöperatief.’

Wat als… we de energiemarkt radicaal vernieuwen?

Locatie en tijd
Locatie: het kantoor van de Windvogel op Herculesplein 5 te Utrecht.
De ALV wordt zoals gebruikelijk gehouden op zaterdag van 11 tot 13 uur, inclusief lunch. Na de lunch is de lezing van Dirk Van Sintjan tot 15 uur. Aansluitend even napraten met een borrel.

Graag van te voren aanmelden:

  1. Aanmeldingsformulier ALV De Windvogel 24 juni
  2. (required)
  3. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Agenda ALV

11:00 uur Opening en vaststelling agenda
• Mededelingen
• Notulen ALV 2016, dd: 28 mei 2016 te Amsterdam, zie onze website
• Stand van Zaken, Bestuur, Statutair aftredend, voorstel Penningmeester
• Jaarverslag 2016 met toelichting op de Jaarrekening 2016, zie onze website
• Voorstellen aan de Ledenvergadering : Rente over 2016, Aflossingen, Bestemming Saldo, Financiële Adviescommissie
• Voorstel herziening Leningreglement ivm Wet Financieel Toezicht
• Stand van Zaken projecten : Windpark Drentse Monden
• Rondvraag en Sluiting
13:00 uur Lunch
14:00 uur Lezing door Dirk Vansintjan : ‘Energietransitie naar energiedemocratie’
15:00 uur Afsluiting met Borrel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *