Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag in samenspraak met de inwoners windmolens en zonnevelden gaan aanleggen. De Windvogel heeft een actieve groep inwoners die zich inzet voor cooperatieve duurzame energie opwekking in hun gemeente. Wilt u meedoen aan deze groep, stuur dan een mail naar info[at]windvogel.nl.

Bodegraven-Reeuwijk is de bakermat van onze vereniging. Onze eerste windturbine, ‘De Windvogel’, stond in deze gemeente. Veel van de leden van het eerste uur wonen dan ook in deze regio. De windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk maakte zich hard voor vervanging van de oude windturbine ‘De Windvogel’ in die 25 jaar in Bodegraven heeft gedraaid voor De Windvogel. Anno 2017 wil de gemeente meer dan alleen de oude windmolen vervangen: we gaan samen op zoek naar locaties voor grootschalige energieopwekking.

Nieuws
Raad Bodegraven-Reeuwijk besluit tot cooperatieve uitgangspunten
Bewonersproces van onderop in Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie! Open avond op 5 september 2017
Actieplan Klimaatneutraal 2035 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Windwerkgroep op weg naar Klimaattop
Handtekeningenactie op New Energy TV – mei 2016
Laat de wind waaien aan de Goudseweg – 26 mei 2016

Windturbine De Windvogel afgebroken in 2016
In 2016 is de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt. Onze gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren.

Bent u voor windenergie? Teken de petitie!
Om draagvlak voor ons plan te krijgen hebben wij uw steun nodig.
Daarom ook deze petitie, waarvan wij aan u vragen om deze te ondertekenen.
De petitie is aan het college van B & W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangeboden op 27 mei 2016.

Arie Groenveld en Broos de Groot bij de oude windturbine.
arie_broos