Feestelijke ALV op 23 juni

We hebben heel wat te vieren de komende ALV!
Om deze reden is de ALV dit keer op een speciale plek: bij de Watersportvereniging WVOP aan de Ouderkerkerplas, vlakbij onze windmolen de Amstelvogel. Aansluitend wandelen we met elkaar naar de windmolen toe om daar te lunchen en te genieten van wat feestelijke momenten met elkaar.

Feestje 1: Speciaal voor onze leden is er nu Amstelvogelstroom verkrijgbaar via Qurrent. Dat is 100% groene windenergie van onze eigen windmolen De Amstelvogel. Stroom van onze eigen molen, wie wil dat nu niet?

Feestje 2: Ook bespreken we het financiële plan en het ondernemingsplan voor de komende jaren. Als de leden deze plannen goedkeuren, kunnen we in het najaar van 2018 en begin 2019 gaan participeren in onze nieuwe windprojecten in Drenthe en Zeewolde. Investeren kan niet per project maar u investeert in de hele coöperatie De Windvogel, wat als voordeel heeft dat risico’s gespreid zijn over al onze duurzame energie projecten. Tijdens de ALV kunt u al uw vragen stellen over de projecten en de participatie in De Windvogel.

Het Ondernemingsplan kunt u hier lezen.
Het voorstel voor het Financieel Plan 2018 vindt u op de besloten ledenwebsite bij ‘Documenten voor Leden’.

Aanmelden voor de ALV
Graag aanmelden vanwege de bestelling voor de lunch, dat kan hier.

Programma (let op: er zijn twee locaties)

10:30 Inloop bij Watersportvereniging WVOP
11:00 – 13:00 ALV bij WVOP
13:00 – 13:30 Wandeling naar de Amstelvogel
13:30 tot 14:00 Lunch voor leden bij de Amstelvogel
14:00 – 14:30 Activiteiten kinderen, fotoshoot campagne, kraampjes, molen van binnen bekijken (niet naar boven)
14:30 – Openingswoord van Siward van deze middag bij de molen : successen vieren met elkaar
14:40 – Lancering Amstelvogelstroom ism Qurrent
15:00 – Korte pitch over participeren in windpark Drentse Monden door Eelco Meesen van Rebel Group
15:30 – Borrel bij de molen

Agenda ALV

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de ALV van 4 november
4.Jaarverslag en jaarrekening 2017
4.1 Jaarverslag en nadere toelichting op de Jaarrekening 2017
4.2 Reactie van de Financiële Advies commissie (FAC)
4.3 Voorstellen inzake bestemming saldo, rente 2017, aflossingen
4.4 Veranderingen bestuurssamenstelling en herbenoeming leden FAC
5. Ondernemingsplan en Financieel plan 2018
5.1 Ondernemingsplan
5.2 Voorstel Financieel plan 2018: u vindt dit plan op de besloten ledenwebsite bij Documenten voor Leden
6. Projecten
6.1 Windpark Drentse Monden
6.2 Windpark Zeewolde
6.3 Overige projecten

Locatie ochtendprogramma 10:30 tot 13:30 uur
Watersportvereniging Ouderkerkerplas, Aan de Wind 9, 1191 LD Ouderkerk aan de Amstel

Route en parkeren
http://wvop.nl/contact/

Locatie middagprogramma 14:00 tot 16:30 uur
Open middag bij windmolen de Amstelvogel: voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in een windmolen, kom gerust langs op onze open middag. Op deze speciale middag hoor je meer over Amstelvogelstroom en over participeren in Windpark Drentse Monden via onze cooperatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu verkrijgbaar: Amstelvogelstroom van Qurrent

Speciaal voor onze leden is er nu Amstelvogelstroom verkrijgbaar via Qurrent. Dat is 100% groene windenergie van onze eigen windmolen De Amstelvogel. Als je nog geen lid bent, dan word je dat nu gratis bij je overstap naar Qurrent!

Windmolen de Amstelvogel
In Ouderkerk aan de Amstel staat onze burgerwindmolen de Amstelvogel. Deze molen, met een ashoogte van 85 meter, produceert jaarlijks ongeveer 4.100.000 kWh groene energie. Genoeg voor 1200 huishoudens. De Amstelvogel is gekocht door onze coöperatie De Windvogel. Coöperatie De Windvogel bouwt samen met haar leden aan meer duurzame energieproductie in Nederland.

Stap over en doe mee
Stap over en doe mee aan dit unieke project. Je ontvangt dan 100% Nederlandse stroom van deze prachtige windmolen. Daarnaast help je mee aan de realisatie van nieuwe windmolens en zonnevelden doordat Qurrent bijdraagt aan onze projectontwikkeling. Als je nog geen lid bent, geeft Qurrent je dat lidmaatschap twv €50 kado. De makkelijkste manier om direct bij te dragen aan de groei van groene energie in Nederland.

Windenergie van Qurrent
Qurrent is een cooperatie en streeft niet naar maximale winst en levert groene energie tegen inkoopprijs. Dat scheelt. Door stroom af te nemen van windmolen De Amstelvogel steun jij onze coöperatie. Qurrent legt daar per klant wat geld voor bij. Mooi toch? De windenergie wordt door Qurrent geleverd. Meld je aan als klant bij Qurrent en zij regelen makkelijk en snel je overstap.

www.qurrent.nl/amstelvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden gezocht voor fotoshoot

We hebben het al eerder over onze wervingscampagne-in-ontwikkeling gehad. Nu we groen licht hebben op het plaatsen van windmolens in Drenthe, en straks ook in Zeewolde, gaan we ook door met het voorbereiden van onze wervingscampagne voor 2019.

We lichten alvast een tipje van de sluier op, want voor de campagne hebben we een aantal leden nodig. De campagne laat zien wat je allemaal met de opbrengst van je eigen windmolen kunt doen. We hebben foto’s nodig van verschillende mensen: jong en oud, man en vrouw, en allemaal echte leden van De Windvogel, jullie dus!

Vind je het leuk om mee te werken aan de campagne en ben je op zaterdag 7 juli 2018 beschikbaar?

Stuur dan een mailtje met foto ten voeten uit (mag gewoon een vakantiekiekje zijn), naam en telefoonnummer naar inge.verhoef@windvogel.nl, vóór 1 juli aanstaande.

Wat is de planning?
• Zet de datum van de fotoshoot alvast in de agenda: 7 juli.
• Uit alle aanmeldingen kiest de fotograaf de leden die we op de foto gaan zetten, met als uitgangspunt een mooi gemêleerd beeld.
• Alle aanmelders krijgen vervolgens bericht met bevestiging of bedankje.
• De mensen die gefotografeerd worden krijgen bericht met datum, tijd, adres, routebeschrijving en eventuele andere instructies.
• De mensen die uiteindelijk op de foto komen te staan, krijgen een mooi por-tret als dank voor hun tijd en medewerking en zien zichzelf terug in de wer-vingscampagne die dit najaar of begin volgend jaar van start zal gaan.

Waar worden de foto’s voor gebruikt?
• De foto’s worden bewerkt tot een campagnebeeld (je wordt onderdeel van een breder beeld, met windmolens).
• De campagnebeelden kunnen ingezet worden voor nieuwsbrieven, social media, onze website, posters (raamposters, bushokjes e.d.), advertenties, folders, brochures, uitnodigingskaarten: kortom alle middelen waarmee we nieuwe leden willen gaan werken met de wervingscampagne. De beelden worden zoals we nu kunnen voorzien zo’n twee tot vier jaar gebruikt.
We hopen op veel aanmeldingen!

Nog vragen? Neem contact op met Inge Verhoef, 030-3200702 of inge.verhoef@windvogel.nl voor meer informatie.

Jan Jennissen functionaris gegevensbescherming

Voor De Windvogel is het belangrijk om correct met de gegevens van onze leden om te gaan. Zeker omdat wij niet alleen persoonsgegevens van onze leden hebben, zoals adresgegevens, maar ook financiële gegevens. Uiteraard hadden wij dit al hoog in het vaandel staan, maar nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei van kracht ging, hebben we samen met adviseur Auke ten Hoeve een privacybeleid opgesteld waarin al onze processen rondom het bewaren en verwerken van gegevens staan vastgelegd. Dit beleid moet in de ALV door de leden worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat we dit beleid goed uitvoeren hebben we binnenkort een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Jan Jennissen zal deze taak op zich nemen.

Jan Jennissen, die op dit moment nog de ledenadministratie op zich neemt, legt uit wat zijn nieuwe functie bij De Windvogel inhoudt. Op de vraag of hij zijn nieuwe functie naast de ledenadministratie zal blijven doen antwoordt hij: “lk stop als ledenadministrateur -zodra wij ons nieuwe ledenadministratie systeem hebben-, want die functie is niet goed te combineren met de taken van een functionaris gegevensbescherming. Die petten moet je gescheiden houden.”

Een FG is de persoon die erop toeziet dat de wetgeving op het gebied van gegevens bescherming op een goede manier wordt toegepast. In de wet is vastgelegd dat de secretaris van een organisatie de verantwoordelijke is voor de gegevensbescherming. Jan Jennissen is bij de Rijksoverheid in dienst als Security Officer, daardoor is hij zeer goed op de hoogte van alles dat nodig is voor een goede bescherming van de gegevens van de leden.

Wat ga je precies doen als FG?
“Van alle processen die met gegevensadministratie te maken hebben gaan we een beschrijving maken. Welke informatie bewaren we van onze leden en waarom? Ook ga ik vastleggen op welke termijn de gegevens vernietigd worden als mensen niet meer lid zijn en erop toezien dat dit op de juiste manier gebeurt.
Het is belangrijk om je steeds af te vragen waarom je bepaalde gegevens bewaart. Het beste is om zo min mogelijk gegevens van de leden administreren. Voor alles dat je bewaard moet een reden zijn. Het privacybeleid is wat mij betreft een levend do-cument. Het kan steeds worden verbeterd, daar moeten we als vereniging naar blijven kijken.”

Gaat het alleen om administratie van gegevens?
“Ook op de website hebben we aanpassingen gedaan om de privacy van onze websitebezoekers zoveel mogelijk te beschermen. De cookies op de website hebben we zo veel mogelijk ‘uitgekleed’ zodat alleen het minimale dat noodzakelijk is voor de website wordt gebruikt. Bezoekers van de website kunnen ervan op aan dat er geen gegevens kunnen worden ingezien door anderen. Op het ledendeel van onze website hebben we Google analytics (een tool om de websitebezoekers en hun activiteiten te kunnen volgen, red.) helemaal uitgezet, zo worden de gegevens van onze leden op-timaal beschermd.”

Kunnen leden informatie krijgen over welke gegevens wij van hen bewaren?
“Leden kunnen deze informatie bij De Windvogel opvragen. Ook daarom is het van belang dat we niet meer dan nodig vastleggen, zo kunnen we makkelijk rapporteren als dat nodig is.”

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Kaag en Braassem opent gesprek over windlocaties

De Windvogel heeft in samenwerking met coöperatieve Windmolengroep Jacobswoude en Eneco een gezamenlijk principeverzoek gestuurd naar de gemeente om windmolens te ontwikkelen. Kaag en Braassem is geen locatie voor windenergie in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de Provincie Zuid-Holland. Toch zijn er inwoners die wel windmolens willen. Er is dus een signaal richting de Provincie nodig waarin inwoners aangeven windmolens van onderop te willen. Aan de groep initiatiefnemers ligt het niet in ieder geval; zij laten duidelijk van zich horen.

Inmiddels is er ook een energiecoöperatie opgericht in Kaag en Braassem: KBenergie.

Lees dit artikel voor meer informatie:
https://www.leidschdagblad.nl/rijn-en-veen/actiegroep-voor-windmolens-kaag-en-braassem

Nieuws uit bewonerstraject Bodegraven-Reeuwijk

In Bodegraven-Reeuwijk is in het nieuwe coalitieakkoord een mooi voornemen opgenomen ten aanzien van een klimaatneutrale gemeente. De ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn is gehandhaafd. Uit het akkoord: ‘Het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland staat op dit moment geen windmolens en grootschalige zonnevelden toe. Toch willen we voorbereid zijn op eventuele wijzigingen van dit beleid. Door nu al met inwoners het gesprek aan te gaan over mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden en deze te benoemen, wordt het risico verminderd dat de provincie locaties aanwijst waar geen draagvlak voor is. (…) Daarnaast kijken we ook naar andere locaties, zoals de taluds van de A12, we gaan concrete stappen zetten, voorsorteren op wijzigingen van provinciaal beleid, door locaties te zoeken voor zon en wind i.s.m. bewoners, zodat er gedragen locaties uitkomen.’

Gemeenteraad
Robert Smits (GroenLinks) is verantwoordelijk wethouder en wil de nieuwe gemeenteraad meenemen in het lopende proces. Daarom heeft de Windvogel in juni samen met de lokale coöperatie zich voorgesteld aan de nieuwe raad. De tweede bijeenkomst voor inwoners is gepland na de zomervakantie, de exacte datum volgt nog. In deze bijeenkomst gaan we de opgehaalde locaties screenen en beoordelen op effecten voor natuur, omgeving en energieopwekking.

Samenwerken met andere gemeenten
Omdat er meer gemeenten in of om het Groene Hart zijn die van onderop windmolens en zonnevelden willen bouwen, zoals Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem en Leiderdorp, zoeken we de samenwerking op om onze krachten te bundelen richting de provincie.

Oeverwind

Oeverwind is windenergie van en voor alle inwoners van Vlaardingen en omgeving. Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) wil drie tot vijf windmolens laten bouwen in het Oeverbos, die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Daartoe helpt de Windvogel in de ontwikkeling en krijgt onze coöperatie een aandeel in het eigendom en bestuur. De gemeente Vlaardingen gaat het project opstarten met alle belanghebbenden, waaronder De Windvogel en het VEC.

Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij dit project omdat zij grondeigenaar zijn, en we hebben afgesproken dat dit windpark bijdraagt aan de natuurontwikkeling. De energiecoöperaties De Windvogel en het VEC reserveren een deel van de opbrengsten om de leefomgeving te verbeteren, in dit geval het Oeverbos en omgeving. Er komt een commissie die, in overleg met lokale natuurverenigingen en Staatsbosbeheer, ervoor zorgt dat er projecten voor natuur en recreatie aangedragen worden vanuit de samenleving.

Zie voor meer informatie: Oeverwind

Vervangen Windmolen de Gouwevogel

De Gouwevogel, onze windmolen in Gouda, staat sinds april onverwacht stil. Molenaar Harry van den Hooren en een monteur van Enercon hebben ernaar gekeken en constateerden problemen met een lager, die niet goed op te lossen zijn.

Arie Wingelaar, penningmeester: ‘’Dit komt voor ons onverwacht. De molen draaide lekker, hoewel er al wel een tijdje geluiden te horen waren. Die geluiden bleken niet met de lager te maken te hebben. Toch ga je er niet vanuit dat zo’n windmolen nu al kapot is.’’

Enercon heeft eraan gewerkt, maar de molen draait te langzaam en levert daardoor te weinig op. Gelukkig zijn er geen problemen met de veiligheid.

Er zijn een paar mogelijke oplossingen onderzocht. Eerst is gekeken naar de snelste oplossing: de windturbine vervangen door een nieuwe kleine windmolen met dezelfde hoogte. Zoals een EWT. Dit is doorgerekend, maar het blijkt te duur te worden. De businesscase is lastig rond te krijgen.

De beste oplossing blijkt te zijn om de windturbine te vervangen door een nieuwe. Bijvoorbeeld een met een ashoogte van 80 meter. Hiermee kan winst gemaakt worden. Het bestemmingsplan zou dan moeten worden gewijzigd via een verkorte procedure.  Hier gaan we op inzetten, omdat we dan ook veel groene stroom kunnen opwekken.

De omgeving van de Gouwevogel is aan de windmolen gewend, onze molen is daar al een landmark. Verder wordt in de buurt van de molen een duurzaam afvalverwerkingsstation ingericht. We kunnen zo optimaal gebruik maken van de locatie.

We willen dus een nieuwe windmolen gaan bouwen op de locatie van de Gouwevogel, wil je meehelpen? Neem contact op via info@windvogel.nl

 

Windmolen de Gouwevogel aan de Gouwe te Gouda is 18 jaar oud. De Gouwevogel is geplaatst in november 2000. Deze turbine heeft een vermogen van 600 kilowatt, wat voldoende is om circa 370 gezinnen van schone elektriciteit te voorzien.

Vacature boekhoudkundig medewerker

Het huidige bestuurslid die de financiële administratie van De Windvogel doet, stopt met zijn werkzaamheden.

Het bestuur is daarom op zoek naar een vrijwillig medewerker die in nauwe samenwerking met de penningmeester deze taak kan overnemen.

Taken:

– Verwerken in de financiële administratie van de mutaties van de bankrekeningen
– Controleren van inkomende facturen
– Correspondentie met leden
– Bijhouden van de administratie van leningen en participaties
– Verstrekken van tussentijdse informatie
– Meewerken aan het samenstellen van begroting, jaarrekening, meerjarenprognoses en overige administratieve werkzaamheden

Functie-eisen en vaardigheden:

– Ervaring met het MS-officepakket en boekhoudpakketten
– Ervaring met functioneren in een vrijwilligersorganisatie
– Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
– Mbo-niveau
– Affiniteit met duurzame energie en de doelstelling van de coöperatieve vereniging zoals verwoord in de statuten
– Voldoende tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, die naar schatting gemiddeld 8 uur per week vergen, maar op piekmomenten meer tijd kunnen vergen
– Vaardigheden: rapporteren, administratief schrijven, Microsoft Office, processen managen, organiseren, informatie analyseren, professionaliteit, oplossingsgericht, schriftelijke communicatie
– Lid van De Windvogel

Bewonersavond Drentse Monden op 3 juli

Hierbij nodigen wij inwoners en omwonenden van harte uit voor een bewonersavond over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 3 juli 2018 en is bedoeld voor bewoners van het gebied waar het windpark wordt gebouwd.

Het initiatief voor deze avond ligt bij ons: Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE), coöperatie De Windvogel en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het is een vervolg op een bijeenkomst die DEE en De Windvogel hielden in april 2017. Een terugblik op die bijeenkomst kunt u hier lezen: http://www.windvogel.nl/tag/2e-exloermond/

Stand van zaken en financiële participatie
Op 3 juli lichten we kort de stand van zaken rond de ontwikkeling en bouw van het windpark toe. Vervolgens gaat het vooral over de mogelijkheden tot financiële participatie via coöperatie De Windvogel. Er wordt toegelicht hoe mensen individueel kunnen meedoen en ook wat voor soort projecten er kunnen worden gerealiseerd met behulp van de coöperatie.

De aanwezigen spreken daarna in kleinere groepen over mogelijke projecten (denk aan duurzame energie opwekken, energiebesparing of sociale projecten). Daarvoor is er al een begin met ideeën die op de bijeenkomst in april 2017 zijn geopperd. De wens van de avond op 3 juli is concretere projecten te formuleren en mensen erbij te betrekken om deze uit te voeren.

Ook kan er worden gesproken over het gebiedsfonds dat beschikbaar is dankzij financiële bijdragen vanuit de initiatiefnemers van het windpark en de provincie Drenthe.

Locatie en tijd
U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Deze bewonersavond wordt gehouden in dorpshuis De Badde, Eerste Exloërmond 56-J in Eerste Exloërmond.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl

We hopen u te ontmoeten op 3 juli!

Met vriendelijke groet,

Duurzame Energieproductie Exloërmond
Coöperatie De Windvogel
Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie