Infographic over slagschaduw

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) publiceerde onlangs een nieuwe infographic over slagschaduw bij windmolens. In Nederland geldt een strenge norm voor schaduw door wieken van windmolens. Huizen mogen over het gehele jaar genomen minder dan zes uur last hebben van deze zogeheten slagschaduw.

Als de zon laag staat (in de ochtend en de avond) kan zo’n schaduw korte tijd op woningen vallen. Doordat wieken van windmolens draaien, varieert deze schaduw en dat kan hinderlijk zijn voor de bewoners.

Daarom heeft de overheid een norm gesteld van maximaal 20 minuten slagschaduw per dag voor niet meer dan 17 dagen per jaar. In totaal dus minder dan 6 uur per jaar. Om de overlast te beperken kunnen moderne windmolens automatisch worden stilgezet als deze norm dreigt te worden overschreden. De regel voor slagschaduw is in deze infographic visueel weergegeven: http://nwea.nl/images/infographics/Windmolens-en-slagschaduw.pdf

Windmolens-en-slagschaduw

Bewoners Zeewolde en Almere worden De Nieuwe Molenaars

de nieuwe molenaarsBinnenkort kunnen alle bewoners van Zeewolde en Almere mee-ondernemen in Windpark Zeewolde. Dat kan via De Nieuwe Molenaars, de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde die op 21 februari feestelijk wordt opgericht. Alle bewoners en geïnteresseerden uit Zeewolde en Almere zijn van harte uitgenodigd om bij dit evenement aanwezig te zijn. En wie zich diezelfde avond inschrijft, wordt gratis lid.

De Nieuwe Molenaars geeft de burgers in Flevoland de mogelijkheid mee te doen in het grote windpark dat in Zeewolde wordt gebouwd door een vereniging van boeren en turbine- en grondeigenaren. Het nieuwe park van 93 molens, dat de huidige 220 oude windturbines vervangt, gaat 2,5 keer meer stroom produceren.

De avond wordt om 20:00 uur geopend door Siward Zomer, die het afgelopen jaar samen met het bestuur van Windpark Zeewolde de coöperatie opgezet heeft. Hij zal vertellen over de energietransitie en het belang van burgercoöperaties. Het kersverse bestuur van De Nieuwe Molenaars zal zich aan de aanwezigen voorstellen. Wim Veldboom, voorzitter van Windpark Zeewolde, geeft tekst en uitleg over de unieke participatiefilosofie van Windpark Zeewolde en de gedachte achter De Nieuwe Molenaars. Wethouder Gerben Dijksterhuis wordt geïnterviewd. En natuurlijk zorgen de organisatoren op de avond zelf nog voor een feestelijke verrassing!

Wervingscampagne
Tijdens de feestelijke oprichting wordt ook de website www.denieuwemolenaars.nl gelanceerd. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden hier ook meer informatie vinden en lid worden. De Nieuwe Molenaars zal hierna nog meer activiteiten ondernemen als deel van hun wervingscampagne. Doel is om minstens 1000 leden uit de directe omgeving van Windpark Zeewolde te werven.

Kom ook langs!
Door lid te worden kunnen bewoners meewerken aan groene energie in hun buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. De Nieuwe Molenaars vertellen iedereen 21 februari graag over hun plannen. Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. De avond vindt plaats in Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde, en duurt van 20:00 tot 22:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Windpark Zeewolde
Windpark Zeewolde is een windpark dat in ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland zal worden gerealiseerd. De huidige 220 windmolens in het gebied maken plaats voor 93 grotere, modernere turbines; Windpark Zeewolde levert hiermee vanaf 2020 groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens.

Meer info Siward Zomer
Telefoon +31 (0)6 373 505 69
E-mail siward@rescoopnl.nl

Minister Kamp houdt vast aan windpark in Veenkoloniën

logo_drentsemonden oostermoerGisteren, 19 januari, heeft minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft hoe hij omgaat met de motie van de Tweede Kamer over het instellen van een bezinningsperiode in de ontwikkeling van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.

De minister geeft aan dat de besluitvormingsprocedure is doorlopen. Het inpassingsplan is vastgesteld en de vergunningen zijn afgegeven aan de initiatiefnemers. Nu ingrijpen zoals gevraagd in de motie heeft geen wettelijke grondslag. Het alternatief, het intrekken van het inpassingsplan, is voor de minister niet aan de orde omwille van de betrouwbaarheid van de overheid en het investeringsklimaat. Daarnaast zijn er energiedoelstellingen voor de opwekking van duurzame energie die ook in Drenthe gehaald moeten worden. Voor Wind op land is de doelstelling dat er in 2020 in Nederland 6000 MW aan windenergie moet zijn.

Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt ook dat wind op land kosteneffectiever is dan de alternatieven, bijvoorbeeld zonneparken.

De gedeputeerde Tjisse Stelpstra, in de provincie Drenthe verantwoordelijk voor onder andere windenergie heeft instemmend gereageerd, en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop.

Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de plannen voor dit windpark. De Raad van State zal daar in de loop van dit jaar uitspraak over doen. Daarna gaat Kamp de Tweede Kamer opnieuw informeren over het doorvoeren van het plan.

De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond), een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Windvogel zorgt dat omwonende burgers aan het windpark Drentse Monden kunnen deelnemen en dat de burgerwindmolens een vliegwiel zijn voor verdere lokale duurzame ontwikkeling. Minstens 10% van dit deel van het geplande windpark (ongeveer twee windmolens) komt in eigendom van coöperatie De Windvogel. Met de opbrengst kunnen nieuwe duurzame projecten, waar de omwonenden wat aan hebben, gefinancierd worden. Deze projecten willen we samen met de omwonenden uitkiezen. Coöperatie De Windvogel zal hiervoor voor het gesprek met de omwonenden aangaan.

Reactie De Windvogel op bezinningsperiode in Drentse Monden

logo_drentsemonden oostermoerOp dinsdag 20 december stemde de Tweede Kamer in ruime meerderheid voor een motie die oproept tot een bezinningsperiode en een onderzoek naar alternatieve energieproductie. Minister Kamp moet nog reageren op deze motie. De vergunning voor het windpark was al eerder dit jaar afgegeven. Ook is de subsidie voor de bouw van het windpark (SDE) inmiddels toegekend. De voorbereidingen voor de bouw zijn gestart, na meer dan tien jaar dialoog en onderzoek in het gebied.

Solarparken
In de motie staat een verzoek om alternatieve vormen van energieopwek te bekijken. Alternatieve energieopwek kan bijvoorbeeld door zonneparken. Wij vinden dat zowel zonne- als windenergie ingezet moeten worden. Er is veel nieuwe duurzame energieopwek nodig om het klimaat te helpen. Daarom is het niet of – of maar en – en. Zonneparken zien we bij voorkeur niet op landbouwgrond, maar bijvoorbeeld langs snelwegen, op daken of op bedrijventerreinen.

Dialoog blijft
De Windvogel en de andere initiatiefnemers vinden uitstel onverstandig, omdat de klimaatverandering versnelt en de gevolgen steeds zichtbaarder zijn. Wel wil De Windvogel het windpark zo goed mogelijk inrichten. We blijven zoveel als mogelijk in dialoog met de bewoners van het gebied.

Natuurwind verbindt windenergie met natuur

natuurwindDeze week lanceerden de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en RescoopNL een nieuw uniek project: Natuurwind. In dit initiatief gaan het opwekken van duurzame energie én natuurontwikkeling, samen met inwoners, hand in hand. Als het gebied straks geschikt blijkt als windenergielocatie, is De Balij, een recreatiegebied van Staatsbosbeheer bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, een eerste project om te laten zien dat dit samengaan van windenergie, natuur en zeggenschap mogelijk is.

Dubbele doelstelling
Natuurwind heeft als doel het realiseren van duurzame energie én natuur in Zuid-Holland voor en met inwoners. Inwoners van Zuid-Holland dragen zo bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem, krijgen zeggenschap in de realisatie van windenergie en de mogelijkheid mede-eigenaar te worden. Er zal daartoe een burgercoöperatie worden opgericht die ook beslist over natuurprojecten die uit de opbrengsten van de windmolens worden gerealiseerd. Natuurwind is daarmee een project uniek in Nederland, omdat de opbrengst van de windmolens grotendeels naar natuurontwikkeling gaat. Natuurwind draagt maar liefst 45 keer meer bij aan de natuurlijke omgeving dan als richtlijn wordt aangehouden in de NWEA gedragscode van de brancheorganisatie voor windenergie. Siward Zomer van RescoopNL: “Het is belangrijk dat burgers meedelen in de opbrengsten van de windmolens en zeggenschap hebben, dat kan door deel te nemen aan de coöperatie. Bij dit initiatief krijgen inwoners niet alleen een aantrekkelijke vergoeding op hun investering, maar bepalen ze ook in welke natuurprojecten de opbrengsten worden geïnvesteerd.”.

De Balij
De eerste locatie om te laten zien dat duurzame energie, natuur en zeggenschap goed is te combineren is langs de A12 bij het recreatiebos De Balij tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Op dit moment onderzoekt de Provincie Zuid-Holland of het gebied geschikt is voor het plaatsen van drie windmolens. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: “Met de opbrengsten van de windmolens kunnen ook nieuwe natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd. Bovendien zal Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud van De Balij hierdoor in de toekomst kunnen blijven financieren”.

Denk mee met Natuurwind!
Op de website www.natuurwind.nl kunnen belangstellenden laten weten dit een interessant initiatief te vinden en zich registreren voor regelmatige updates en meedenken over dit initiatief.

Uitstel van windpark onverstandig

De oproep om windpark Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën alsnog uit te stellen, is onverstandig. De klimaatverandering versnelt en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is in die context niet verstandig om dit concrete project dat veel duurzame energie zal leveren, uit te stellen.

Dat zeggen de initiatiefnemers van het windpark Drentse Monden Oostermoer in een verklaring. Aanleiding is de motie van de SP- en PvdA-fractie in de Tweede Kamer om de bouw van de 45 windmolens uit te stellen. Over deze motie wordt dinsdag 20 december gestemd. Terwijl de vergunningen voor het windpark bovendien al zijn verstrekt. Het is nu aan de Raad van State om over het plan voor dit windpark een uitspraak te doen. Deze wordt in de loop van 2017 verwacht.

De initiatiefnemers van het park zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., De Windvogel, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en energiebedrijf Raedthuys Pure Energie.

Er wordt gezegd dat de plannen voor dit windpark ‘in het geniep tot stand zijn gekomen’. Dat is niet waar. Al jaren wordt er openlijk gecommuniceerd over de plannen voor windmolens in dit gebied. Lokale overheden weten er bijvoorbeeld sindsdien al van en er is veel aandacht voor geweest in de media. Er is altijd openheid over gegeven. Ook zijn alle formele procedures, inclusief inspraakmogelijkheden, doorlopen. Meer informatie daarover is hier te vinden.

De initiatiefnemers roepen de Tweede Kamer op om dit windpark juist te verdedigen. Ondanks dat de initiatiefnemers heel goed beseffen dat het voor de bewoners van dit gebied een grote verandering is waar zij best veel moeite mee kunnen hebben. Maar de initiatiefnemers wijzen op de klimaatverandering. Dat is niet iets van de verre toekomst, het is van nu. In het voorjaar van 2016 trof bijvoorbeeld een hagelbui Noord-Brabant en Limburg. Dat veroorzaakte voor een half miljard euro schade bij vooral boeren. Dit moet een wake-up call zijn, aldus het Verbond van Verzekeraars. Het weer wordt door klimaatverandering extremer in Nederland.

Het recente nieuws over Nederlandse windparken op zee is voor iedereen goed nieuws. Maar het betekent niet dat windmolens op land niet meer nodig zijn. Als alle doelstellingen uit het Energieakkoord worden gehaald, wordt in 2020 in Nederland 14 procent van alle energie duurzaam opgewekt. Dan is er dus nog 86 procent te gaan. Alle vormen van duurzame energie zijn daarbij nodig. Inclusief windmolens op land en ook windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Als de Raad van State toestemming geeft voor dit windpark, kan het evenveel energie leveren als 150.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Dat is evenveel als 16 plaatsen gelijk in omvang als Stadskanaal. En de bouw kan, als de Raad van State toestemming geeft, snel beginnen. Daarom vragen de initiatiefnemers van het windpark aan de leden van de Tweede Kamer om deze motie niet aan te nemen.

Locaties voor burgerwindmolens op gemeentegrond

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft laten onderzoeken welke rol het aanbestedingsrecht, het staatssteunrecht en het omgevingsrecht spelen bij de uitgifte van locaties aan burgers.
Onderstaand schema geeft weer hoe cooperaties van burgers meer kans maken op een grondpositie voor windmolens.

grondverwerving-burgercooperaties

Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Zij organiseren in hun directe leefomgeving energieprojecten vanuit zogenaamde energiecoöperaties. Het aantal geschikte locaties voor energieprojecten is echter beperkt. Hierdoor is het lastig voor burgers om locaties te verwerven. De overheid wil graag dat ook burgers via energiecoöperaties duurzame energieprojecten kunnen opzetten. Door de betrokkenheid van burgers is er minder kans op weerstand tegen bijvoorbeeld een nieuw windmolenpark. Deze flyer beschrijft kort hoe overheden burgerinitiatieven kunnen steunen bij het verwerven van locaties voor het opwekken van duurzame energie.


Aanbestedingen
Overheden kunnen de volgende maatregelen nemen om de kansen van coöperaties te vergroten om een aanbesteding te winnen:
1. Steek de aanbestedingsprocedure laagdrempelig in. Stel niet te hoge eisen aan de geschiktheid van de deelnemers en zorg dat coöperaties mee kunnen doen aan de aanbesteding.
2. Stel eisen rond ervaring met directe burgerparticipatie. Zo onderscheiden
coöperaties zich positief ten opzichte van andere deelnemers.
3. Waardeer ervaring met het creëren van draagvlak onder omwonenden tijdens
selecties. Burgercoöperaties maken ook dan meer kans om een opdracht te winnen.
4. Knip de opdracht op in percelen. Kleinere coöperaties kunnen dan ook meedoen.

Rijne Energie wil zon en wind voor regio Rijnenburg

kerngroep-rijne-energieRijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit de gemeentes rondom Rijnenburg die grootschalig duurzame energie willen opwekken.

De groep inwoners  van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein willen zelf schone energie opwekken in Rijnenburg. Rijnenburg is een open gebied met een woningbouw bestemming. Realisatie daarvan is echter uitgesteld tot minstens 2030. In de tussentijd is de open ruimte van Rijnenburg te gebruiken als energiepark. Wij willen samen met de omwonenden een energiepark inrichten, op weg naar klimaatneutraal Utrecht 2030! Daarvoor komt Rijne Energie naar je toe… of kom jij naar Rijne Energie toe? Kijk hoe jij kunt meedoen aan Rijne Energie.

Waarom in Rijnenburg?

Rijnenburg is voorbestemd voor grootschalige woningbouw maar daar zal de eerste 20 jaar geen of zeer beperkt sprake van zijn. Het bouwen van energieproductie is dan een goede activiteit voor in ieder geval de “tussentijd”. Rijnenburg biedt ook ruimte biedt voor andere activiteiten dan energie, bijvoorbeeld recreatie en economische bedrijvigheid. Er is maatschappelijke interesse in andere activiteiten die versterkend op elkaar kunnen uitwerken. Daarnast is Rijnenburg als geschikt gebied voor windenergie aangemerkt in de Structuurvisie van de Provincie Utrecht.

Waarom veel?

Utrecht heeft als ambitie Klimaatneutraal te zijn in 2030. Momenteel is de duurzame energieproductie in Utrecht minder dan 3%. Dat is veel te weinig. Met een aantal grote windmolens en zonnevelden willen we de productie in één klap naar minstens 10% brengen. Rijne Energie wil de omliggende wijken van energie voorzien, dat zijn circa 60.000 huishoudens.

Rijnenburg als een gebied waar je graag bent of naar toe gaat

Het landschap gaat sterk veranderen door de komst van windmolens en zonnevelden, daarom wil Rijne Energie met de inwoners en bedrijven samenwerken aan een goed ruimtelijk plan.  Met dit plan wil Rijne Energie de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten versterken, recreatie bevorderen, de inwoners direct laten meedoen, en een economische impuls geven aan de gevestigde bedrijven.

Opbrengsten voor verduurzaming omliggende wijken

Windmolens leveren veel stroom. Zeker als ze op een goede plek staan waar het waait. Vaak blijft er winst over. Wij willen dat deze winst ten goede komt aan degenen die dit energiepark mogelijk maken en aan de directe omgeving. De winsten vloeien niet uit de regio maar in het gebied wanneer inwoners zelf eigenaar zijn van de windmolens en zonnevelden. Met de opbrengsten verduurzamen we de omliggende wijken samen met de inwoners (Leidsche Rijn, IJsselstein, Nieuwegein). Iedereen kan projecten aandragen, wanneer de bouwplannen concreter zijn. Zo is er voor iedereen financieel en maatschappelijk voordeel, ook als je niet dichtbij woont.

Partners

Energie-U: Utrechtse energiecoöperatie

UWind: windcoöperatie voor de provincie Utrecht

De Windvogel: landelijke energiecoöperatie

Energieambassadeurs IJsselstein

Samen Duurzaam Nieuwegein

Een groene sint en kerst: kadotip

groene-sintGeef eens een (jeugd)lidmaatschap kado met kerst of Sinterklaas.

Voor slechts 50 euro stimuleert u de bouw van nieuwe windmolens op Nederlandse bodem, waarin burgers kunnen deelnemen en de opbrengsten zelf kunnen inzetten voor nieuwe duurzame projecten zoals zonnepanelen op scholen, glasvezel, groenvoorzieningen of anders.

Als lid heeft u de mogelijkheid geld te lenen aan de coöperatie en jaarlijks rente te  ontvangen van de duurzame Windvogel-projecten.

U hoeft alleen het formulier in te vullen, vermelden dat het gaat om een kadolidmaatschap en 50 euro over te maken.

Een groenere sint of kerst kan niet!

 

Afscheid Siward Zomer bij Zuidenwind

siward zomerOp 10 oktober ben ik afgetreden als voorzitter van Zuidenwind. 1,5 jaar geleden namen drie Tukkers het bestuur over van een Limburgse windcoöperatie. Gerard Jansen (die notabene geboren is in hetzelfde Twenste dorp als ik) en Albert Jansen uit Nijverdal kregen de schone taak om het vastgelopen windproject nieuw leven in te blazen.

Dat was soms even wennen. Familiebanden, lokale kennissen, jong zeer en oud zeer wilden nog wel eens door elkaar lopen. Het voordeel was dat wij ‘van buiten’ kwamen en onze eigen lijn konden trekken. Ik denk dat dit het project terug op de rails gebracht heeft, met als doel het weer in lokale handen terug te geven wanneer het project weer loopt. We hebben nu een bijzonder goed lokaal bestuur en commissies met alle benodigde kennis voor een windcoöperatie. En niet te vergeten, een goed draaiende molen!

Zoals ik al aangaf in de ledenvergadering heb ik meer uit dit voorzitterschap gehaald dan dat ik ingebracht heb. Ik heb hier voor het eerst een windturbine gebouwd en van kortbij alle aspecten van de financiering en bouw meegemaakt. Met dank aan de enorme kennis en ervaring van Albert Jansen, de molenaarscommissie en Hans Tacq. Voor mij was het soms letterlijk in veel gevallen erbij zitten en luisteren. Mijn rol was het inbrengen van de coöperatieve gedachte in het project.

Nu zat die gedachte er natuurlijk al in doordat het project al eigendom was van de coöperatie Zuidenwind. Maar die gedachte was niet toegepast op de totstandkoming van de molen. Dankzij de inzet en het begrip van Hennie Korten als direct omwonende kostte het ons daar maar drie bijeenkomsten om van individuele afspraken naar collectieve projecten te komen. Met als resultaat een glasvezelcoöperatie.

Mijn hoop is daarom ook dat ik een versterkte coöperatieve gedachte achterlaat in Limburg. Een zaadje dat zich de komende 100 jaar uitspreidt over vele delen van de Limburgse economie. Er lopen nu al nieuwe windprojecten in de regio, sommigen waarvan de uitkomst 100% coöperatief eigendom zal zijn.

Ik ben daarom ook zeer verheugd met mijn opvolger John Schoonbroodt. Een man met een coöperatief hart die uit de coöperatieve sector komt. Als echte Limburger kan hij zijn lokale contacten inzetten om Zuidenwind te laten groeien en de coöperatieve economie te verspreiden.

Ik ben en blijf lid van Zuidenwind en zal als lid betrokken blijven bij de coöperatie waarbij ik jullie ongetwijfeld blijf zien op de ALV’s in de toekomst. Ik dank jullie allen voor jullie vertrouwen in mij als bestuurder en de kennis die ik daardoor heb mogen opdoen.

Met coöperatieve groet,
Siward Zomer, oud-voorzitter Zuidenwind U.A.