Lansingerwind

De Windvogel en Nieuwe Lansinger Stroom slaan de handen ineen en hebben burgerinitiatief ‘Lansingerwind’ opgezet. Deze groep burgers zet zich in voor duurzame energie in de gemeente Lansingerland. We zijn op zoek naar een geschikte locatie voor een klein windpark van zo’n 4 tot 6 windturbines. Ook werken wij samen met Duurzame energiecoöperatie Zoetermeer (Dezo), omdat de het voorkeursgebied voor de windmolens vlakbij de gemeente Zoetermeer ligt (Bleizo-Prisma).

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Lansingerwind.
Actuele nieuwsberichten leest u op onze Facebookpagina en op de Facebookpagina van Nieuwe Lansingerstroom.

Burgerinitiatief Lansingerland ingediend
De lokale coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom heeft samen met De Windvogel een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lansingerland. Het burgerinitiatief wil een of meerdere windmolens in Lansingerland bouwen, samen met de inwoners en bedrijven uit Lansingerland. Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines komen maximaal ten goede aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling.
Lees hier de tekst van het Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016.

Planologische en bestuurlijke achtergrond
Alle Nederlandse provincies hebben een taakstelling gekregen van de Rijksoverheid voor het ontwikkelen van windenergie. De provincie Zuid-Holland moet 735,5 MW aan windenergie gaan opwekken; dat komt neer op circa 250 nieuw te bouwen windmolens. De provincie wil dat alle gemeenten zich gaan inzetten om met elkaar voldoende windmolens te bouwen. Dit is afgesproken in het convenant Windenergie stadsregio Rotterdam. De gemeente Lansingerland wil dat bij de ontwikkeling van windenergie burgers zijn betrokken. Het gemeentebestuur neemt daarom in haar Duurzaamheidsagenda op dat burgerparticipatie een belangrijk aandeel krijgt in de ontwikkeling van windenergie in de gemeente.

Globale planning windontwikkeling Lansingerland
– Medio dec 2014: werksessie over de windlocatie burgerinitiatief
– Najaar 2015: burgerbijeenkomst in Lansingerland, bekendmaking van het burgerinitiatief
– Eerste kwartaal 2016: beleidsnota Duurzaamheidsagenda van de gemeente
– Eerste kwartaal 2016: Presentatie burgerinitiatief in de raad: 31 maart 2016
– 21 juni 2016: bespreking burgerinitiatief en Routekaart Windenergie in de Commissie Ruimte
– najaar 2016: bijeenkomsten omwonenden en inwoners Lansingerland
– eind 2016: raadsbesluit extra locaties

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Lansingerwind #12
Nieuwsbrief Lansingerwind #11
Nieuwsbrief Lansingerwind #10
Nieuwsbrief Lansingerwind #9
Nieuwsbrief Lansingerwind #8
Nieuwsbrief Lansingerwind #7
Nieuwsbrief Lansingerwind #6
Nieuwsbrief Lansingerwind #5
Nieuwsbrief Lansingerwind #4
Nieuwsbrief Lansingerwind #3
Nieuwsbrief Lansingerwind #2
Nieuwsbrief Lansingerwind #1

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Lansingerwind.

Documenten
Reactie College van B&W op burgerinitiatief Lansingerwind
Routekaart Windenergie gemeente Lansingerland
Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016
Verslag van de inwoners-bijeenkomst op 25 november 2015
Brief aan de provincie Zuid Holland over mogelijke locaties – 10 maart 2015
Uitnodiging werksessie ‘Waar willen wij dorpsmolens’ – 9 december 2014
Uitnodiging ledenbijeenkomst Lansingerwind – 10 juni 2014
Convenant Stadsregio Rotterdam

Nieuws
Nieuwe windlocatie Lansingerland, juni 2017
Inloopavond windenergie 17 januari 2017 Bergschenhoek
Nieuwe Lansinger Stroom gaat voor de wind, 11 november 2016
Burgerinitiatief Lansingerwind gaat van start, Groene Courant 2 december 2015
Gemeenteraad doet oproep voor duurzame initiatieven op 10 december 2015
Interview in De Heraut 25 november 2015
Bijeenkomst windenergie op 25 november, De Heraut 18 november 2015

Wilt u ook meedoen in Lansingerland?
– Wij zoeken iemand die de Facebookpagina en de website gaat beheren.
– een jurist die meedenkt bij de statuten en de samenwerkingscontracten
– een financieel specialist

Contact Nieuwe Lansinger Stroom:
facebook: https://www.facebook.com/nieuwelansingerstroom/
facebook Lansingerwind: https://www.facebook.com/Burgerinitiatief-Lansingerwind-926331667386840/
info[at]nieuwelansingerstroom.nl
Menno van der Woude: 06-12811584

3 thoughts on “Lansingerwind

  1. Pingback: Komt er een burgerwindmolen in Lansingerland? | De Heraut

  2. Pingback: Burgerinitiatief Lansingerwind gaat van start | De Windvogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *