De Amstelvogel

Op 5 november 2005 is in Ouderkerk a/d Amstel de windturbine “De Amstelvogel” officieel in gebruik gesteld door de locoburgemeester van Ouder-Amstel. Deze moderne Enercon E70-windturbine met een vermogen van 2 MW is in de plaats gekomen van de kleinere Lagerwey-turbine, die ruim 13 jaar duurzame energie heeft geproduceerd.


Lees hier meer over het project De Amstelvogel
Lees hier het verslag van de opening
Bekijk de molen op google maps

Technische Details:

Geplaatst: 2005
Lokatie: A9, Ouderkerk a/d Amstel
Type: Enercon E70
Wiekdiameter: 71 meter
Vermogen: 2000 kW
Ashoogte: 85 meter
Verwachte jaaropbrengst: 4.091.175 kWh
Werkelijke jaaropbrengst (2007) 4.427.095 kWh
Molenaar: Arjan Boomars

Geproduceerde kWh’s

Maand 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
januari 349.672 765.006 742.333 444.640 255.890 401.696
februari 366.399 388.168 479.943 253.255 346.988 437.761
maart 476.753 495.274 637.234 405.680 357.625 219.387
april 347.853 224.333 272.499 222.792 261.021 251.300
mei 426.683 364.219 251.837 360.950 169.535 351.904
juni 180.940 230.200 242.492 188.142 171.323 297.074
juli 152.738 374.172 271.871 311.498 166.350 333.052
augustus 216.203 202.525 305.022 224.878 293.128 218.319
september 244.263 289.094 294.971 299.978 251.536 354.639
oktober 455.431 188.568 397.004 333.269 344.597 420.040
november 294.566 592.293 416.649 458.416 709.599 325.334 287.169
december 370.024 598.454 488.887 326.388 429.252 309.025 676.040
Totaal 664.590 4.407.682 4.427.095 4.680.010 4.183.933 3.252.352 4.248.381
Maand 2012 2013 2014 2015
januari 571.713 389.946 613.430 634.967
februari 357.416 348.173 728.201  335.384
maart 205.859 433.427 364.894 457.697
april 361.659 312.395 220.324
mei 243.305 305.947 292.431
juni 321.183 344.905 129.590
juli 218.167 145.354 183.942
augustus 208.917 172.476 310.256
september 288.734 170.672 129.941
oktober 320.366 486.061 377.234
november 397.902 311.746 292.334
december 592.434 620.565 655.831
Totaal 4.087.655 4.041.667 4.298.408 1.428.048