Opschalingsproject Windpark Zeewolde

Nieuwe, hogere windmolens leveren veel meer energie op dan oude windmolens. In 2020 moet er veel meer duurzame energie opgewekt worden. In Nederland is echter niet zoveel ruimte. Daarom willen meer windenergie opwekken met minder windmolens. Nu zich een nieuwe generatie windmolens aandient, is het tijd voor een volgende stap. De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken per stuk veel meer stroom op dan de bestaande, oudere windmolens. Naarmate de windmolens groter worden, is hun invloed op het landschap groter. Door ze meer planmatig te bouwen dan in het verleden, is een hogere landschappelijke kwaliteit mogelijk.

Onze windturbines De Appelvogel en De Elzevogel komen in aanmerking voor deze sanering en opschaling. Zij maken onderdeel uit van het windmolenbestand in Zeewolde. In 2015 is De Windvogel lid geworden van de Windvereniging Zeewolde, omdat wij twee turbines in eigendom hebben in deelgebied Zuid. Er zijn vier deelgebieden met elk een eigen windvereniging. Gelijktijdig biedt dit project de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden te investeren in het te realiseren windpark van de Windvereniging Zeewolde. De opgave voor Zeewolde is een windpark van 300 MW. Dit gebeurt door nieuwbouw van circa 100 moderne windmolens die de huidige 220 bestaande windmolens vervangen. Lees meer over dit opschalingsproject op de website van Windpark Zeewolde.

Samen met de gemeenten Almere en Zeewolde heeft de Windvereniging Zeewolde een planning opgezet om de SDE subsidie van 2017 aan te vragen. Op dit moment ligt het Regioplan ter inzage en is een start gemaakt met de MER. Dit Regioplan is op zaterdag 14 september 2015 aan de bevolking van Zeewolde gepresenteerd en is goed ontvangen door de aanwezigen. In het Regioplan kunt u alles lezen over de opschaling en de sanering van de windmolens in Flevoland.

Nieuws:
Energiecoöperaties praten mee over windpark Flevoland, 12 september 2016
Provincie Flevoland akkoord met Regioplan Zeewolde, 13 juli 2016
Filmpje Windpark Zeewolde Open Winddag, 18 juni 2016
Zeewolde geeft groen licht voor regioplan windenergie, 29 juni 2016
Ontwikkelvereniging Zeewolde bouwt windpark zelf
De Windvogel lid van Windvereniging Zeewolde, april 2015.

One thought on “Opschalingsproject Windpark Zeewolde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *