Open ALV over Windenergie in Ridderkerk door de Groene Stroom op 3 juli

logo-groenestroom-1Op maandagavond 3 juli organiseert coöperatie De Groene Stroom een Open Algemene Ledenvergadering die in het teken zal staan van windenergie. Tijdens deze infoavond gaan we met alle geïnteresseerde bewoners van Ridderkerk in gesprek over hoe we samen schone energie kunnen opwekken op bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Daar komen een drietal windmolens waarmee stroom opgewekt kan worden voor 10.000 Ridderkerkse woningen.

De Groene Stroom, wil samen met en voor bewoners van Ridderkerk een deel van deze energie in eigen beheer opwekken. Wanneer de bewoner coöperatie zelf eigenaar is van een of meerdere windmolens, kunnen we als inwoners samen beslissen wat we met de opbrengsten doen, zodat ze lokaal bruikbaar zijn. Bij de komst van de windmolens nemen we ervaringen van andere windparken mee om overlast van geluid en slagschaduw zoveel mogelijk te voorkomen. De locatiekeuze in Nieuw Reijerwaard heeft al alles in zich om dit tot een succesvol project te maken.

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie met vier eigen windmolens, drie zonnedaken en één gezamenlijke windmolen. In Ridderkerk is De Windvogel partner van de Groene Stroom, om de kennis en het kapitaal dat nodig is voor een windproject te waarborgen. Met haar 3300 leden en 25 jaar ervaring helpt De Windvogel de kersverse Ridderkerkse coöperatie op gang.
Hoe kun je meedoen? De Groene Stroom is er voor iedereen die eigen schone energie dichtbij huis wil opwekken. Ook u kunt dus meedoen! Dat kan door te investeren in dit windproject. Dat is mogelijk voor bewoners en voor bedrijven.

Wil je meer weten over de laatste stand van zaken en over participeren in deze windmolens? Kom dan meepraten op 3 juli!

Waar gaat de avond over:
– Hoever zijn de plannen voor de windmolens in Nieuw-Reijerwaard?
– Hoe is de samenwerking tussen De Groen Stroom, De Windvogel en Engie?
– Hoe is de participatie geregeld en hoe kan ik meedoen?

Tijd: 20-22u (inloop 19:30u)
Locatie: Gemeentehuis, foyer en zaal
Meer info: www.fb.com/groene-stroom, info@degroenestroom.org

Lees het bericht in De Combinatie Ridderkerk, week 20.

Minister Kamp houdt vast aan windpark in Veenkoloniën

logo_drentsemonden oostermoerGisteren, 19 januari, heeft minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft hoe hij omgaat met de motie van de Tweede Kamer over het instellen van een bezinningsperiode in de ontwikkeling van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.

De minister geeft aan dat de besluitvormingsprocedure is doorlopen. Het inpassingsplan is vastgesteld en de vergunningen zijn afgegeven aan de initiatiefnemers. Nu ingrijpen zoals gevraagd in de motie heeft geen wettelijke grondslag. Het alternatief, het intrekken van het inpassingsplan, is voor de minister niet aan de orde omwille van de betrouwbaarheid van de overheid en het investeringsklimaat. Daarnaast zijn er energiedoelstellingen voor de opwekking van duurzame energie die ook in Drenthe gehaald moeten worden. Voor Wind op land is de doelstelling dat er in 2020 in Nederland 6000 MW aan windenergie moet zijn.

Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt ook dat wind op land kosteneffectiever is dan de alternatieven, bijvoorbeeld zonneparken.

De gedeputeerde Tjisse Stelpstra, in de provincie Drenthe verantwoordelijk voor onder andere windenergie heeft instemmend gereageerd, en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop.

Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de plannen voor dit windpark. De Raad van State zal daar in de loop van dit jaar uitspraak over doen. Daarna gaat Kamp de Tweede Kamer opnieuw informeren over het doorvoeren van het plan.

De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond), een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Windvogel zorgt dat omwonende burgers aan het windpark Drentse Monden kunnen deelnemen en dat de burgerwindmolens een vliegwiel zijn voor verdere lokale duurzame ontwikkeling. Minstens 10% van dit deel van het geplande windpark (ongeveer twee windmolens) komt in eigendom van coöperatie De Windvogel. Met de opbrengst kunnen nieuwe duurzame projecten, waar de omwonenden wat aan hebben, gefinancierd worden. Deze projecten willen we samen met de omwonenden uitkiezen. Coöperatie De Windvogel zal hiervoor voor het gesprek met de omwonenden aangaan.

Nieuwe Lansinger Stroom gaat voor de wind

artikel-lansingerwind-301-juni-2016Donderdagavond 17 november presenteert de kersverse lokale energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (NLS) zich tijdens een door de gemeente georganiseerde avond over windenergie in Lansingerland. De coöperatie is bedoeld voor alle inwoners van Lansingerland en wil lokale duurzame energie gaan opwekken, waaronder windenergie.

Energieprojecten
Om onze klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat we nu alle zeilen bijzetten. Ook Lansingerland kan daarin zijn steentje bijdragen. Burgers en bedrijven kunnen dat nu via de coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom doen. Wij bouwen samen aan windprojecten en zonprojecten, maar willen ook energiebesparing stimuleren.

Windenergie op 17 november
Voor windenergie werkt NLS samen met de energiecoöperatie De Windvogel in het burgerinitiatief Lansingerwind. De landelijke coöperatie De Windvogel heeft al meerdere windmolens samen met inwoners gebouwd. De opbrengsten gebruikt De Windvogel om weer in te zetten in nieuwe duurzame projecten, zoals een zonnedak of educatieprojecten. In Lansingerland zijn er ook mogelijkheden om samen windmolens te bouwen en daarover willen met u in gesprek op 17 november, van 19.00-21.00 uur in MKC ’t Web, Nachtegaallaan 4 in Bleiswijk.

Schone stroom voor iedereen
Nieuwe Lansinger Stroom staat voor schone energie, die inwoners en bedrijven van Lansingerland samen opwekken. Wij zijn een vereniging van bewoners die het heft in eigen hand nemen om onze energievoorziening duurzamer en toekomstbestendig te maken. De opbrengsten van onze projecten blijven lokaal beschikbaar voor nieuwe duurzame ontwikkeling. Iedereen die lid is kan hierover meebeslissen.

Meedoen
Iedereen die schone energie wil kan meedoen. Lidmaatschap kost jaarlijks € 20. U bent dan lid van de coöperatie, beslist mee over onze koers en u kunt meedoen in onze projecten zoals investeren in wind- en zonne-energie. Wij zoeken ook nog enthousiaste mensen om ons team te versterken. Meer weten? Mail naar info[at]nieuwelansingerstroom.nl en volg ons op Facebook.

bubbles-wit-logo-grote-foto

Windwerkgroep op weg naar Klimaattop Bodegraven-Reeuwijk

Op woensdagavond 28 september is er een lokale klimaattop in Bodegraven-Reeuwijk. De windwerkgroep Bodegraven – Reeuwijk van De Windvogel zal haar plannen voor een moderne windmolen op de plaats van de oude windmolen inbrengen.

Petitie
De milieuwethouder Cees Oskam nam op 27 mei de 660 handtekeningen in ontvangst na de uitleg van Dick van Elk over de petitie voor een nieuwe grotere windmolen. Vriend en vijand waren verbaasd over zo ongelofelijk veel voorstanders en slechts 3 (drie!) tegenstanders. En nu vlug verder. Met zoveel urgentie voor maatregelen en zoveel voorstanders onder de plaatselijke bevolking is Bodegraven-Reeuwijk een voorbeeld voor Nederland. Iedere bestuurders zal een dergelijke steun van de bevolking verwelkomen. Op de Lokale Klimaattop op 28 september, waarbij ideeën voor een routeplan gevraagd worden, brengen wij een windvoorstel in. Dit moet in de Routekaart naar 2035 worden vastgelegd. “Zonder wind gaat het niet!”, aldus een van de initiatiefnemers Broos de Groot.

Meer informatie over de Lokale Klimaattop: https://duurzaambouwloket.nl/agenda-klimaattop-bodegraven-reeuwijk-samen-duurzaam-308.html

Nieuwe Lansinger Stroom opgericht

Gouwevogel webDe kersverse coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom is op 12 juli jl. bij de notaris geweest voor ondertekening van de oprichtingsstatuten. Het team telt 8 man sterk in het oprichtingscomité, drie daarvan zijn nu bestuurders van de coöperatie.

Afgelopen gemeenteraadsvergadering d.d. 7 juli is de zogeheten Routekaart voor windenergie en het Burgerinitiatief Lansingerwind goedgekeurd. Rondetafelgesprekken met alle ontwikkelende partijen en grondeigenaren zijn aan de gang onder leiding van een procesmanager. De Windvogel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Nieuwe Lansingerstroom ondertekend.

De Windvogel is al langer actief in Lansingerland om de inwoners een positie te geven in het te ontwikkelen windpark. De Windvogel heeft meegeholpen om de coöperatie op te richten en op te bouwen, en gaat daarmee ook in de toekomst verder.

Nieuwe Lansinger Stroom zoekt nog meer enthousiastelingen, potentiële bestuursleden, steunbetuigers en windvrienden! Word ook windvriend in Lansingerland en steun ons initiatief! Stuur een mail naar lansingerwind@gmail.com, like de Facebook pagina of neem contact op met Joop Snijders tel nr. 06-53383524.

 

Drie windparken voor Emmen met burgerwindmolens

windmolens draaienWoensdag 29 juli heeft de gemeenteraad Emmen groen licht gegeven voor de windmolenplannen in Emmen. Het gaat hier om 7 windturbines bij de N34, 8 windturbines bij de Zwartenbergerweg, en 17 bij de Pottendijk. Het voorstel werd met 24 tegen 14 stemmen aangenomen.

Duidelijkheid voor bewoners
De initiatiefnemers zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de locaties, zowel voor de projectontwikkeling als voor de omwonenden. We kunnen nu aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van deze drie locaties. Eén van de voorwaarden die gesteld worden in dit windmolenplan is, dat de maximale tiphoogte van de windmolens 149 meter mag zijn. Hierdoor kunnen er geen voldoende hoge molens gebouwd worden.

Voorwaarden windpark aanpassen
Grotere windmolens zijn echter wel nodig op deze locaties, omdat de opbrengsten uit de windmolens anders te laag zijn en daardoor het project niet voldoet aan de eis van financiële haalbaarheid. De initiatiefnemers stellen voor om te bouwen tot een ashoogte van 120-140 meter, zodat het windpark rendabel is. Dan komt de tip van de wiek hoger dan 149 meter. We willen in open en transparant overleg met de gemeente alle mogelijkheden bekijken. De initiatiefnemers zijn Raedthuys Pure Energie, Yard Energy en coöperatie De Windvogel.

Burgerwindmolens draaien voor lokale gemeenschap
Voor de lokale gemeenschap zijn in de plannen bij elke locatie een burgerwindmolen opgenomen. Deze gaan voor de lokale gemeenschap energie leveren en opbrengsten genereren. De burgercoöperatie is eigenaar van deze windmolen en inwoners van Emmen kunnen lid van deze coöperatie worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgerwindmolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens. Aanvankelijk komen deze burgerwindmolens in het eigendom en beheer van de landelijke burgercoöperatie De Windvogel, en werken we samen met de nog op te richten lokale coöperatie. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op http://www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

Algemene Ledenvergadering 24 september 2016

IMG_0798Vooraankondiging: Op zaterdag 24 september is er weer een ALV van De Windvogel van 11 tot 13 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Op zaterdag 24 september is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatieve vereniging De Windvogel BA. Het jaarverslag en de jaarrekening staan op de website van De Windvogel.

forze fotoLezing over waterstofauto’s
Forze is het waterstof raceteam van de TU Delft en met 70 man maken zij ‘s werelds eerste waterstof raceauto die het zal opnemen tegen benzine auto’s in een bestaan-de competitie. Hiermee willen zij de studenten betere ingenieurs maken en het grotere publiek bekend maken met deze technologie. In deze lezing zullen de studenten u laten zien dat het rijden op waterstof veilig, betrouwbaar en gaaf is.
Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot elektrisch rijden? Wat kan windenergie nog betekenen? Wilt u daar meer van weten, of vragen stellen? Grijp dan nu uw kans.

Tijd: 11:00 tot 13:00 uur, aansluitend lunch

Locatie: Kantoor De Windvogel, Herculesplein 5 te Utrecht

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 28 mei 2016
4. Stand van Zaken Bestuur
5. Financieel Jaarverslag 2015 en toelichting op ontwikkelingen betreffende Jaarreke-ning 2015
6. Campagne-ideeën Ledenwerving 2016 – 2017 – 2018
7. Lezing over Waterstofauto’s (TU Delft)
8. Rondvraag en lunch

Nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen

20160528134709_IMG_0849De nieuwe website over burgerwindmolens in Emmen is online.
Per gebied is er één burgerwindmolen; dat betekent dat de burgercoöperatie eigenaar van deze windmolen is en dat inwoners van Emmen lid van deze coöperatie kunnen worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgermolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens.

Hoe het precies in zijn werk gaat, leest u op deze gezamenlijke website van Raedthuys Pur Energie, Yard Energy en De Windvogel: www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

Hier kunt u de brief naar omwonenden lezen die gestuurd is naar de direct omwonenden van de beoogde windparken op de locaties N34, Zwartenbergerweg en Pottendijk op 10 juni.

 

Burgerinitiatief Lansingerwind in commissie Ruimte op 21 juni

lansingerlandOp dinsdag 21 juni wordt het burgerinitiatief Lansingerwind besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Lansingerland. Ook staat de Routekaart windenergie op de agenda. Met deze routekaart geeft het college inzicht in de te nemen stappen met betrekking tot windenergie in Lansingerland. Ook komen de uitgangspunten die het college wil hanteren bij beleidsvorming en besluitvorming over windenergie in Lansingerland aan bod, onder andere dat omwonenden profijt hebben van de opgewekte windenergie.

”Gezien deze uitgangssituatie wil het college meewerken aan de realisatie van de provinciale windenergie-opgave. Dit betekent dat we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om niet alleen de afgesproken 12 MW aan windenergie (conform de convenant afspraken) te realiseren, maar ook de kansen af te wegen met betrekking tot de aanvullende locaties. Daarbij is het essentieel dat de effecten van de ontwikkeling ruimtelijk en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

In de ideale situatie ziet het college dat inwoners en bedrijven de te realiseren windturbines (deels) gezamenlijk exploiteren waardoor de opbrengsten van windenergie (deels) terugvloeien naar de lokale samenleving. Dit is een wezenlijk aspect in de realisatie van windenergie. Door de deelneming van inwoners aan de windturbines is de betrokkenheid bij en het draagvlak voor windenergie groter en ziet men ook direct en concreet de lasten vertaald in positieve lokale resultaten.’

De lokale coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (i.o) heeft samen met De Windvogel een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lansingerland. Het burgerinitiatief wil een of meerdere windturbines in Lansingerland bouwen, samen met de inwoners en bedrijven uit Lansingerland. Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines moeten maximaal ten goede komen aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Lees hier de tekst van het Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016.

De agenda van de vergadering van de commissie Ruimte is te vinden op de website van de Gemeente Lansingerland.

Inspreektekst gemeenteraad Emmen

siward insprekenGeacht college, geachte raadsleden,

Ik ben Siward Zomer, ik ben voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel. Wij zijn een burgercoöperatie met 3300 leden door heel Nederland. Op dit moment hebben we vijf turbines waarvan we eréén delen met een lokale coöperatie in Limburg. De Windvogel is al jaren actief in Emmen, we hebben altijd getracht om inwoners van Emmen op een positieve manier te betrekken bij de ontwikkelingen.

Wij zijn een bijzondere partij hier in Emmen. Wij hebben geen grondposities en zijn geen direct belanghebbenden. Wij zijn van de partij in Emmen, omdat wij na het gebruik van ons spreekrecht in januari 2014 ambtelijk overeengekomen zijn dat wij ons inzetten voor een coöperatieve aanpak van het windproject in Emmen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer burgers op een gelijkwaardige manier mee mogen ontwikkelen, hun belangen het beste gediend zijn, in de procesparticipatie, de financiële participatie en de ruimtelijke participatie.

Een coöperatieve aanpak werkt als volgt:

o In een coöperatie heeft elk lid één stem ongeacht hij of zij heeft geinvesteerd en iedereen, zowel in de omgeving van het windpark als in de gemeente Emmen kan meedoen;

o Het rendement van de exploitatie van windenergie wordt door de coöperatie besteedt aan lokale duurzame projecten, in ieder geval aan die zaken die de lokale leden belangrijk vinden;

o De leden die geld aan de coöperatie lenen, krijgen een normaal rendement op hun investering. Deze opbrengsten komen dus ook terecht bij de lokale gemeenschap;

o De coöperatie kan ook, in overleg met direct omwonenden, in andere maatschappelijke projecten in de buurt investeren.

Helaas is deze aanpak aan de kant geschoven en is deze aanpak in het afgelopen proces van Platform Windkracht 3 niet gehanteerd noch is er aandacht aangegeven.
Nu staan we op een nieuw punt. Gelukkig zien enkele van de initiatiefnemers de waarde van deze coöperatieve aanpak in en nemen deze aanpak op in hun aanbod.

Door de burgers van Emmen mede-ontwikkelaar te maken, gaat 100% van de winst van de burgerwindmolens naar de burgers. Echter wanneer er eisen voor de bouw van deze windparken gehanteerd worden die de winsten zodanig verlagen dat het risico voor gewone burgers (of zelfs de ontwikkelaar) te groot wordt om mee te doen, dan blijft er niets over voor de gemeenschap.
Nu lijkt het dat u kortstondig een overwinning heeft behaald, maar op de lange termijn doet u uw burgers tekort. Niet alleen zorgen de eisen ervoor dat er minder rendementen besteed kunnen worden aan duurzame ontwikkeling, de eisen zorgen er ook voor dat de ruimte die in Emmen aanwezig is om duurzame energie op te wekken verspild wordt, door te kiezen voor oudere en kleinere windturbines, die veel minder kWh opwekken dan mogelijk is voor deze locaties.

Ik begrijp dat het ontwikkelingsproces van windenergie in Emmen politiek beladen is en dat u deze windmolens liever ergens anders had gehad. Maar u weet ook dat deze energieopgave er ligt.

Mijn vraag aan u is dan ook om deze politieke beladenheid te overstijgen en het belang van alle Emmenaren te dienen door ervoor te zorgen dat u via coöperatieve participatie en werkbare ruimtelijke eisen het maximale voor uw burgers uit deze duurzame ontwikkeling haalt.

Emmen, 1 juni 2016