Waarom Windenergie

Wij leven in een land van welvaart en comfort, maar we gebruiken daarvoor wel heel veel energie. Deze energie is nu voor een groot deel afkomstig van olie, gas en kolen en daar van raken we steeds meer afhankelijk en omdat wij ze in een korte tijd verbranden worden deze grondstoffen schaars wat een bedreiging vormt voor onze economische groei en stabiliteit. Ook ter bestrijding van het broeikaseffect zijn energiebronnen nodig waarbij minimale CO2 uitstoot optreedt. We moeten dus wel overstappen op nieuwe energie, en wel duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat de bron niet uitgeput raakt en zo min mogelijk vervuiling oplevert. Continue reading