“Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie!” Open avond 5 september

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft onlangs een Routekaart voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente stappen gaat zetten richting klimaatneutraal 2035. Windenergie en zonne-energie zijn daar een onmisbaar onderdeel van.

Uit de Routekaart:
“Een belangrijk aandachtspunt is een substantiële toename van de lokale duurzame energieopwekking. Hierbij gaat het zowel om wind- en zonne-energie als aardwarmte, warmte- en koudeopslag, gebruik van biomassa en warmte/koudewinning uit oppervlaktewater.”

Locaties voor zon en wind

De gemeente heeft De Windvogel benaderd om samen op te trekken om de inwoners te betrekken bij de ruimtelijke planvorming. Het gaat immers om de eigen woonomgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij de keuzes van locaties voor windmolens en zonnevelden. Daarom gaat de gemeente in de herfst van 2017 een aantal bewonersavonden organiseren in samenwerking met De Windvogel, als de gemeenteraad op 10 oktober met deze plannen instemt.

Wat kunt u doen?

De Windvogel wil graag – vooruitlopend op de plannen van de gemeente – haar leden bij elkaar brengen en organiseren. Samen staan we sterk voor windmolens en zonnevelden in uw eigen gemeente. Wij willen lokaal duurzame energie opwekken, en de gemeente en de provincie laten zien dat we dit als bewoners, van onderop, kunnen organiseren en uitvoeren.

Meedoen: kom ook op 5 september

Als u als lid van De Windvogel deze positieve ontwikkelingen in uw gemeente wilt steunen, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 5 september in De Ark te Reeuwijk. Op deze avond hoort u meer over de plannen en wat uw hierin als inwoner kunt betekenen.

Aanmelden voor deze avond kan via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Nieuwsbrief

Ook wanneer u niet kunt, maar toch deze ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief via inge.verhoef[at]windvogel.nl.

Wij hopen u te zien op 5 september!

Zonnepark Noordveen: eten en energie voor iedereen

Wil je eigen zonnepanelen, maar heb je geen geschikt dak? ZET biedt de oplossing in Zonnepark Noordveen. Als de gemeente Zutphen ZET (Zutphense Energie Transitie, de lokale energie coöperatie) dit stukje grond bij de brug naar Eefde gunt op 8 april, zal er in vijf fasen een Zonnepark verrijzen van 7000 panelen op 3,3 ha. Daarbij is er grond en kasruimte beschikbaar voor het kweken van eigen voedsel. Schapen houden het gras kort en leveren vlees en wol.

Steun Zonnepark Noordveen
Als u wilt dat Zonnepark Noordveen in handen komt van ZET, laat het dan weten via onze website, FaceBook (zonneparknoordveen) en Twitter(@zonNoordveen). Ga naar www.zonneparkzutphen.nl en laat uw stem horen. Hoe meer stemmen en steunbetuigingen, hoe groter de kans is dat Zonnepark Noordveen ook echt van de Zutphense burgers wordt!

Hoe kun je participeren?
“Het project is van Zutphen en blijft van Zutphen. We gaan er samen wat moois van maken”, zegt ZET-voorzitter Cyp Wagenaar. De in veel opzichten productieve plek wordt eigendom van iedereen die participaties heeft. Deze zijn aan te schaffen vanaf ongeveer € 178. Ook is Atelier 3D betrokken met haar uitgebreide kennis over ecologie en educatie en zal ze de basisscholen erbij betrekken: die zitten in haar ledenbestand. Hier is al een geschikt project voor: Zon op school.