Vacatures

Vacature Penningmeester
Ter versterking van het bestuur is De Windvogel op zoek naar een nieuw bestuurslid/ eerste penningmeester. Het nieuw te benoemen bestuurslid zal, samen met de huidige 2e penningmeester verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. Daarbij verzorgt de 2e penningmeester (huidige penningmeester) de financiële administratie en stelt begrotingen en jaarrekeningen samen.

Profielschets functie penningmeester:

Taken
De eerste penningmeester is eindverantwoordelijk voor:
o de financiële huishouding van de vereniging
o het tijdig en correct verzorgen van de jaarstukken en begroting
o het afleggen van verantwoording over het financiële beleid van de vereniging aan zowel leden, fiscus als accountant
o het in kaart brengen/ inzichtelijk maken van de financiële consequenties voor de vereniging bij de diverse projecten /investeringen in duurzame energie
o het bijwonen van algemene ledenvergaderingen (2x per jaar) Bestuursvergaderingen (6 x per jaar) en bijeenkomsten dagelijks bestuur (gemiddeld eenmaal per 14 dagen)

Functie-eisen en vaardigheden
De penningmeester voldoet aan de volgende eisen en beschikt over de volgende vaardigheden:
o uitstekende schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
o heeft ervaring met financieel beleid van organisaties
o gevoel voor formele verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten
o uitstekende contactuele eigenschappen; kan in goede verstandhouding samenwerken met de medewerker(s) en de overige bestuursleden
o minimaal HBO-niveau
o affiniteit met duurzame energie en de doelstelling van de vereniging zoals verwoord in de statuten
o bestuurlijke ervaring is een pre
o voldoende tijd voor de uitoefening

Heb jij interesse in deze vacature? Neem dan contact op met info[at]windvogel.nl.


One thought on “Vacatures

  1. Pingback: Vacature PRcie | De Windvogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *