Wat is De Windvogel?

– Een actieve burgercoöperatie met een groeiend aantal leden, momenteel ruim 3300.
– Ons doel is duurzame energie bevorderen, deze zelf te produceren en te gebruiken.
– Het lidmaatschap staat open voor iedereen en is laagdrempelig met een inleggeld van eenmalig €50. U bent dan al meteen mede-eigenaar van de windmolens.
– De Windvogel heeft momenteel vier windmolens en een windmolen in een samenwerkingsverband. Daarnaast bezitten we drie zonnevelden in Duitsland. We willen graag uitbreiden en meer windmolens bouwen.
– Bij voorkeur is windenergie een initiatief vanuit de lokale bevolking omdat dan de betrokkenheid goed is geregeld. Daarom werkt De Windvogel samen met lokale cooperaties.
– U kunt zelf investeren in onze duurzame energie. Aan De Windvogel kunt u als lid een lening verstrekken voor 15 jaar. Dat kan in een veelvoud van €50. U krijgt daarover rente uitgekeerd.
– Leden hebben de mogelijkheid om de zelf geproduceerde windstroom te gebruiken.
– Een deel van de winst investeren we in lokale duurzame en sociale projecten die bewoners en omwonenden zelf kunnen aandragen aan de cooperatie.
– U wordt betrokken bij alles wat er omgaat in de vereniging. Informatie over alle ins en outs via de website, Facebook, Twitter en de nieuwsbrief de Windvaan. Elk lid kan zijn stem laten gelden op onze Algemene Ledenvergaderingen.
– De Windvogel wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals werkzaamheden laten uitvoeren door op duurzaamheid getoetste lokale of regionale bedrijven.
– Onze financiële exploitatie is volkomen transparant. Hier vindt u al onze jaarverslagen.
– Wij betalen geen overdreven hoge vergoedingen voor grondgebruik en maken geen oneigenlijk gebruik van belastingwetten.

Lees onze folder

Lees meer over onze doelen en ambities