Website energieopwek.nl laat stormrecords zien

Er woedden flinke stormen in Nederland in januari van dit jaar. Voor de opwekking van windenergie waren dit topdagen, want de storm zorgde voor een record aan wind-kWh’s. Zo wekten de windturbines in Nederland op 3 januari windenergie op voor 877.000 inwoners.

De recordopbrengst van 3 januari komt vooral omdat de storm zo lang aanhield. Deze informatie komt van lector duurzame energie Martien Visser. Hij houdt in taartdiagrammen de opgewekte energie uit zon, wind en biomassa bij op de website energieopwek.nl.

Aan de Hanze Hogeschool berekent de lector met zijn studenten de duurzaam opgewekte energie in Nederland. De studenten vroegen hem zo vaak om het aandeel van verschillende energievormen dat hij samen met hen maandelijkse updates ging publiceren in het innovatielab van de Groningse Hogeschool.

Toen Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, daar lucht van kreeg, vroeg hij Visser om met financiële hulp van de SER de metingen toegankelijk te maken voor heel Nederland. Dit heeft dus geleid tot de site www.energieopwek.nl.

In de taartdiagrammen op de website van Visser is ook de opgewekte energie te zien uit biomassa en zon. Daaraan gaat hij nog andere duurzame energiebronnen aan toevoegen, zoals geothermie en warmtepompen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *