Achtergrond informatie over onze windstroom

De Windvogel heeft vier windmolens en één gezamenlijke windmolen. Onze windmolens leveren stroom aan verschillende energieleveranciers, die de stroom bij u thuis te brengen: Eneco, Greenchoice, Anode en DE Unie. Alle stroom (grijze, groene) komt in een mix op het elektriciteitsnet en wordt via Garanties van Oorsprong (GVOs) verhandeld op de energiemarkt. Dit certificaat geeft aan wat de herkomst van de stroom is.

Zelf produceren zonder energiebelasting
De Windvogel produceert zelf windstroom en is daarmee een productiebedrijf. De levering van de stroom gebeurd door leveringsbedrijven. Wanneer je zelf zonnepanelen op je dak hebt, ben je je eigen energiebedrijf en leveringsbedrijf. In dat geval hoef je geen energiebelasting te betalen. Dat is de ideale situatie die wij ook voor onze windmolens zouden willen.

De vervuiler betaalt?
Wie betalen voor de vervuiling van gewone energie? De burgers van dit land via de energiebelasting. De Nederlandse overheid besteedt daarnaast miljarden euro’s aan energiesubsidies. Daarvan gaat 5,5 miljard naar fossiele energie en slechts 1,5 miljard naar duurzame energie. Als burgers betalen we over onze elektriciteit 2,3 miljard aan energiebelasting. Daarmee subsidiëren we dus vooral de uitputting van fossiele bronnen, terwijl de overheid juist het gebruik en de emissies ervan wil terugdringen (cijfers uit 2014).

Vrij van energiebelasting
De Windvogel pleit ervoor om door burgers zelf opgewekte windstroom vrij te stellen van energiebelasting en btw. De normale netbeheer- en distributiekosten betalen de afnemers wel. De energiebelasting is ooit ingesteld om de productie van duurzame energie van de grond te krijgen. Maar de heffing werkt nu decentrale energieopwekking tegen. Als er over onze zelfopgewekte stroom geen belasting meer wordt geheven, zal het vrijkomende bedrag door energieproducerende coöperaties voor 90% ingezet worden voor uitbreiding van duurzame energie bronnen en voor 10% om een lagere afleverprijs per kWh dan de consumentenprijs mogelijk te maken. De investeringen in duurzame energieproductiemiddelen zullen geheel transparant, maatschappelijk verantwoord en onder toezicht van wie dan ook, ook van de overheid, binnen de coöperatieve vereniging plaatsvinden.

Rechtszaak in 2014
Om belastingvrije zelfvoorziening mogelijk te maken, heeft De Windvogel in samenwerking met energiebedrijf Anode een rechtszaak aangespannen. Helaas hebben wij die rechtszaak verloren. Ook het hoger beroep is niet door het Hof in Den Haag geaccepteerd. Ons betoog om vrijgesteld te worden van heffing van energiebelasting op zelfgeproduceerde en verbruikte elektriciteit heeft juridisch niet kunnen overtuigen.
Grootste struikelblok is de andere plaats van levering van de stroom dan het verbruikadres, waardoor er juridisch gezien geen echte zelfvoorziening plaatsvindt. Lees hier meer over de achtergrond van de rechtszaak.
Voor de Windvogelleden die onze windstroom afnemen via Anode verandert er niets. De levering, afrekening en spelregels blijven hetzelfde. Alleen het uitzicht op teruggave van energiebelasting is onrealistisch geworden. Dit betekent dus geen extra geld voor De Windvogel om duurzame energieprojecten op te zetten.

Tweede Kamer
Ook in de Tweede Kamer is een discussie gevoerd over salderen door (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik. Dus zonder over de eigen opwekking energiebelasting te moeten betalen. Er is een motie aangenomen om dit te onderzoeken. U kunt hier de brief van de minister uit 2012 downloaden over de uitvoering van de motie.