Nu meer dan 10% van de energieopwekking in Duitsland duurzaam

16 procent van de elektriciteit in Duitsland en ruim 8% van de verwarming werd in 2009 opgewekt met windenergie, biomassa, waterkracht en zonne-energie . Het aandeel duurzaam in de totale energieopwekking was 10,1%. Het is bij onze oosterburen zeer realistisch om nog voor 2020 dertig procent van de elektriciteit duurzaam op te wekken, aldus de Duitse minister van Milieu.Dit zijn hoge verwachting terwijl het feed-in tarief voor zonnestroom per 1 juli 2010 flink omlaag gaat (16%). Men verwacht een stormloop van plaatsingen van zonnepanelen komende maanden. De verwachting is dat er dit jaar ruim 5.000 MWp aan nieuwe zonnepanelen wordt bijgeplaatst. Er ligt al 9.000 MWp aan zonnepanelen in Duitsland bij elkaar wordt dit dan dus ongeveer 14.000 MWp aan het eind van dit jaar. Alle leden van de Windvogel hebben hier ook een heel klein beetje aan meegeholpen, omdat ook wij in Duitsland hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

(Ter info de piekvraag in Nederland bedraagt nog geen 15.000 MW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *