7 juni 2008 ijskowagen in Amsterdam

Amsterdam Duurzaam is een evenement en een bewustwordingscampagne.
De Gemeente Amsterdam is zeer actief op het gebied van duurzame ontwikkelingen, CO2- reductie en verbetering van het leef-en werkklimaat in de stad. Als initiatiefnemer van de eerste Duurzaamheidsweek wil zij met dit vervolgevenement tezamen met haar partners uit ondermeer het bedrijfsleven en onderwijs de Amsterdammers laten zien wat zij doen op dit gebied en hen een beeld schetsen hoe zij zelf daaraan kunnen bijdragen.
Dit is op het Beursplein en Beurs van Berlage. Wij zijn aanwezig met onze ijsco-kar. Als u nog geen lid bent van de windvogel kunt u hier lid worden, of meld u zich aan als lid op onze site, en investeer concreet in duurzame energie.