Lidmaatschap

Wat betekent lidmaatschap bij De Windvogel?
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor eenmalig €50 ben je lid en mede-eigenaar van vijf windturbines en drie zonnedaken. Je kunt als lid naar eigen draagkracht investeren in duurzame energie van De Windvogel via participaties en zo bijdragen aan meer duurzame energie in Nederland in handen van burgers.

Wiekeren
Over je participatie ontvang je een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. Met het geld en jouw inbreng bouwen we samen aan een duurzame, sociale en onafhankelijke energievoorziening.

Waarom zou ik ook gaan wiekeren? Lees De Vijf Redenen om lid te worden van De Windvogel!

Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden van burgercoöperatie De Windvogel door het aanmeldingsformulier in te vullen en eenmalig het inleggeld van € 50 te storten. Zodra aan deze twee aspecten is voldaan word je ingeschreven in het ledenregister en krijgt je een lidnummer.

Wie kan er lid worden?
Iedereen kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het is wel mogelijk dat meerdere mensen op één adres samen lid zijn (partner, kinderen, huisgenoten, enz.). Niet-natuurlijke personen zijn ook welkom als lid (bedrijven, gemeentes, organisaties).

Het Windvogel lidmaatschap kado geven
Het is ook mogelijk iemand het lidmaatschap kado te doen. Bijvoorbeeld aan iemand die met pensioen gaat, een kleinkind, een collega of een vriend. Dit kun je aangeven op het aanmeldingsformulier. Daarnaast hebben wij voor kinderen van 0 t/m 18 jaar de mogelijkheid voor jeugdlidmaatschap.

Ledenblad De Windvaan

De leden ontvangen per e-mail elk kwartaal het ledenblad de Windvaan. Daarnaast wordt actueel nieuws op de website en op de Facebookpagina geplaatst en wordt per e-mail de Windvlaag verzonden als er iets belangrijks te melden is.

Windstroom afnemen
Leden kunnen zich aanmelden voor windstroom, dan krijgt je stroom van onze eigen windmolen De Amstelvogel! Hiervoor stap je over van je huidige energiebedrijf naar energiebedrijf Qurrent.

Meedoen
Ook kun je zelf meedoen om in jouw gemeente een windmolen te realiseren. Zie je kansen in jouw gemeente, neem dan contact met ons op.

Beëindiging lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap, heb je recht op terugbetaling van het inleggeld (de eenmalige contributie), mits, zo bepalen de statuten, het lidmaatschap tenminste vijf kalenderjaren heeft geduurd. Het inleggeld blijft eigendom van het lid. De statuten bepalen dat in geval van overlijden het lidmaatschap eindigt. Het is dan gebruikelijk aan de erfgenamen voor te stellen, dat één van hen het lidmaatschap voortzet.