Lidmaatschap

Wat betekent lidmaatschap bij De Windvogel?
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor eenmalig 50 euro bent u lid en mede-eigenaar van vijf windturbines en drie zonnedaken. U kunt als lid naar eigen draagkracht investeren in duurzame energie van De Windvogel via participaties en zo bijdragen aan meer duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over uw Participaties ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. Ook kunt u zelf meedoen om in uw gemeente een windmolen te realiseren. Met het geld en uw inbreng bouwen wij aan een duurzame en onafhankelijke energievoorziening. Lees De Windvogel – Folder 2016 voor meer informatie of lees De Vijf Redenen om lid te worden van De Windvogel.

Hoe kan ik lid worden?
U kunt lid worden van burgercoöperatie De Windvogel door het aanmeldingsformulier in te vullen en eenmalig het inleggeld van € 50 te storten. Zodra aan deze twee aspecten is voldaan word u ingeschreven in het ledenregister en krijgt u een lidnummer.

Wie kan er lid worden?
Iedereen kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het is wel mogelijk dat meerdere mensen op één adres samen lid zijn (partner, kinderen, huisgenoten, enz.). Niet-natuurlijke personen zijn ook welkom als lid (bedrijven, gemeentes, organisaties).

De Windvogel kado geven
Het is ook mogelijk iemand het lidmaatschap cadeau te doen. Bijvoorbeeld aan iemand die met pensioen gaat, een kleinkind, een collega of een vriend. U ontvangt dan voor die persoon een certificaat. Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. Daarnaast hebben wij voor kinderen van 0 t/m 18 jaar de mogelijkheid voor jeugdlidmaatschap.

Ledenblad De Windvaan

De leden ontvangen per e-mail elk kwartaal het ledenblad de Windvaan. Daarnaast wordt actueel nieuws op de website en op de Facebookpagina geplaatst en wordt per e-mail de Windvlaag verzonden als er iets belangrijks te melden is.

Windstroom afnemen
Leden kunnen zich aanmelden voor windstroom, dat is het gebruik van de eigen stroom uit onze windmolens. Hiervoor stapt u over van uw huidige energiebedrijf naar energiebedrijf Anode.

Beëindiging lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap, heeft men recht op terugbetaling van het inleggeld (uw eenmalige contributie), mits, zo bepalen de statuten, het lidmaatschap tenminste vijf kalenderjaren heeft geduurd. Het inleggeld blijft eigendom van het lid. De statuten bepalen dat in geval van overlijden het lidmaatschap eindigt. Het is dan gebruikelijk aan de erfgenamen voor te stellen, dat één van hen het lidmaatschap voortzet.