Algemene Ledenvergadering 9 mei 2015

Nieuwjaarsborrel 2014 kleinDit jaar vind de Algemene Ledenvergadering plaats op 9 mei 2015 vanaf 11:00 uur, op het kantoor van De Windvogel aan het Herculesplein 5 te Utrecht.

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda (graag ontvangen wij uw punten voor de rondvraag tevoren per mail)
2. Mededelingen
3. Notulen ter goedkeuring:
Notulen ALV-28 juni 2014 concept
Notulen ALV-12 juli 2014 concept
4. Jaarverslag 2014 (ter inzage op ons kantoor in Utrecht en op de website)
– Toelichting en reacties op het Jaarverslag 2014
– Toelichting van de penningmeester op de Jaarrekening 2014
– Verslag van de kascommissie
5. Voorstellen aan ALV
– Rente over 2014, aflossingen, bestemming saldo en Financiële Advies Commissie
6.Voorstel Huishoudelijk reglement De Windvogel 9 mei 2015 (ter inzage op ons kantoor in Utrecht en op de website)
7. Bestuur
– Wisseling van bestuursleden
– Voorstel van de kandidaten en verkiezing
      Lunch
8. Presentatie en discussie: Toekomstperspectieven voor coöperatie De Windvogel (door Siward Zomer en Albert Jansen)

We hopen u allen te zien op zaterdag 9 mei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *