Algemene Ledenvergadering De Windvogel

De algemene ledenvergadering van de Windvogel is op zaterdag 20 juni a.s. in Hotel New York, Koninginnehoofd 1, 3072AD Rotterdam. Gastheer is Eneco.

Ontvangst vanaf 10.30 uur. Probeer als het mogelijk is met het ov te komen, op de fiets, of te carpoolen. Laat hieronder een berichtje achter als u een zitplaats over heeft of zoekt.

Routebeschrijving

Openbaar vervoer

Ga met de trein naar het Rotterdam Centraal Station. Vandaar uit gaat u met tram 20 naar het Wilhelminaplein dat zich vanaf het centrum net aan de andere kant van de Erasmusbrug bevindt, waarna het nog circa 8 minuten lopen is over de Wilhelminakade richting havenhoofd. In de metro is de chipkaart verplicht, in de bus en tram kunt u gebruik maken van de strippenkaart. De wegwerpchipkaart kost 1,07 van CS naar het Wilhelminaplein.

Vanaf het Centraal Station is het voor liefhebbers ongeveer 50 minuten lopen.

Auto

Met de auto kunt u komende vanaf de A16 afslag 25 nemen Richting Capelle a/d IJssel. Rij daarna langs de Maasboulevard tot de Erasmus-brug, die u oprijdt en daarna rechtsaf de Wilhelminakade inrijdt. Aan het eind hiervan bevindt zich hotel New York. Daar kunt u parkeren op een openbare parkeerplaats (tarief € 1,50/uur) of in de parkeergarage van het World Port Center á € 3,-/uur. In Rotterdam moet je overal met je chipknip betalen voor het parkeren.

Agenda algemene ledenvergadering

Datum : zaterdag 20 juni 2009

Tijd : Ontvangst vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur

Plaats Hotel New York, Koninginnehoofd 1, 3072AD Rotterdam.

Voorgestelde agenda:

10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal en rondstruinen

1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering dd.14 juni 2008 te Amsterdam*)

4. Jaarverslag *)
– Verslag van de secretaris
– Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
– Benoeming nieuwe kascontrole commissie

5. Voorstellen m.b.t. rente over 2008, aflossingen en bestemming saldo 2008

Zie Jaarrekening 2009 blz. 13

6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend en herkiesbaar is Jaap Hoogendoorn

Verder zijn verkiesbaar: …

7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel. Meningsvormend overleg.

8. toekomstvisie-windvogel-2020 (Missie/Visie/Doelen/Strategie) Auteurs: Tobias Dander en Bert Postma.

9. Broodjes en wat verder ter tafel komt.

10. Rondvraag en sluiting uiterlijk 14:00 uur.

U kunt hierna zelf eventueel met medewindvogelleden nog napraten in het restaurant cafe.

One thought on “Algemene Ledenvergadering De Windvogel

 1. Ik ben blij dat ik de (trein)reis naar Rotterdam gemaakt heb om de ALV bij te wonen, het was erg interessant. Vooral de behoorlijk vergevorderde plannen voor de enorme groei die plaats moet gaan vinden (300.000 leden en in één klap 24 windturbines op de Maasvlakte 2 erbij) waren voor mij, en volgens mij voor meer aanwezigen, een verrassing.

  Voorspelbaar was hier en daar wat weerstand en angst (misschien kan ik beter zeggen: vraagtekens) bij de plannen merkbaar, en ergens heb ik dat ook wel. Als de geplande groei daadwerkelijk gerealiseerd wordt zal de Windvogel wellicht niet meer de lieve, kleinschalige ‘hobbyclub’ zijn zoals die nu is. Daarnaast heb ik zelf de afgelopen paar maanden uit de eerste hand mee mogen maken wat de onbedoelde vervelende bij-effecten zijn van te snelle groei: ik werkte bij het inmiddels failliete Econcern (waarvan overigens grote delen worden overgenomen door Windvogel-partner Eneco). Ik hoop dus zeer zeker dat bij de groeiplannen een realistische kijk op de zaak gehouden wordt, want het ontbreken daarvan schijnt bij Econcern flink te hebben bijgedragen aan de ondergang.

  Aan de andere kant biedt een dergelijke groei enorm mooie kansen om een grote en effectieve bijdrage te leveren aan een verdurzaming van Nederland. Deze bijdrage is hard nodig, want vanaf de top (regering) en vanaf de bodem (de ‘grote massa’) lijkt e.e.a. niet echt grootschalig van de grond te willen komen. Deze kans voorbij laten gaan zou eeuwig zonde zijn.

  Hopelijk wordt een goede balans gevonden tussen ‘vriendelijkheid’ aan de ene kant en groei aan de andere kan, zodat zowel oude als nieuwe leden zich thuisvoelen bij de Windvogel.

  Overigens rijdt mijn trein op dit moment langs één van mijn windturbines; de Gouwevogel in Gouda. Hij draait er lustig op los. Laten we hopen dat het een goed teken voor de toekomst is.

  Dat het vandaag precies drie jaar geleden is we onze eerste zonnestroompanelen plaatsten, en dat de installatie inmiddels zó gegroeid is dat hij per jaar meer produceert dan wij verbruiken maakt de dag helemaal compleet 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *