Arie Wingelaar neemt afscheid als bestuurslid

Arie Wingelaar, voormalig penningmeester en nu administrateur van De Windvogel, treedt op de ALV van 24 juni terug als bestuurslid. Arie zit sinds 2010 in het bestuur en heeft als langst zittend bestuurslid van het huidige bestuur veel ontwikkelingen meegemaakt. Als administrateur van de vereniging is hij onder meer verantwoordelijk voor de jaarrekening en de presentatie daarvan aan de leden.

We laten Arie graag nog even aan het woord over zijn werk en zijn geschiedenis bij onze vereniging.

Kun je iets vertellen over je werk bij De Windvogel?
“Ik doe de boekhouding en het ledencontact en daarnaast zijn er veel overleggen waar ik aan mee doe. Ik heb een accountancy achtergrond, boekhouden heb ik altijd leuk gevonden, vooral om de cijfers zodanig te presenteren dat het voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is. De eerste jaren dat ik in het bestuur zat hadden we een aantal windmolens in exploitatie en we zorgden voor het onderhoud. Toen er door De Windvogel steeds serieuzer gekeken werd of er meer projecten gebouwd konden worden, kwamen we in een hele andere fase.
Daarbij was het van belang om inzicht te hebben in de financiële positie van coöpera-tie. Daarvoor hebben we een meerjarenbegroting ontwikkeld. We gaan fors investe-ren en er moet nu geld binnen gehaald worden om ze te kunnen bouwen. Via deze meerjarenbegroting kunnen we de financiële consequenties daarvan inzichtelijk ma-ken”

Waarom stop je als boekhouder bij De Windvogel?
“Mijn zittingstermijn zit erop de komende ledenvergadering. In de toekomst komt de nadruk steeds meer te liggen op het beleidsmatige deel van de financiën. Bovendien komen er steeds meer mogelijkheden door verdere automatisering van de admi-nistratie. Het zou mij veel tijd kosten om dat te gaan leren. Het is een goed moment om te stoppen.”

Wat zijn interessante dingen die je hebt meegemaakt in jouw tijd als bestuurslid?
“De Windvogel had in de periode 2005-2009 geïnvesteerd in Duitse solarparken, maar in 2011 ontstonden daar problemen. Samen met het bestuur hebben we er veel werk van gehad om dat weer op orde te krijgen. Gelukkig konden we alles oplos-sen en kunnen we het beheer van de parken gewoon voortzetten.
Toen ik in het bestuur kwam bestond het bestuur vooral uit mensen die nog betrok-ken waren geweest bij de oprichting van De Windvogel. In de afgelopen jaren is het bestuur heel snel vernieuwd en verjongd. Het is interessant om te zien hoe er een andere manier van werken is ontstaan waardoor de vereniging steeds mee kan blij-ven gaan met de tijd.”

Heb je een tip voor de nieuwe boekhouder?
“Jazeker, en dat is een goede raad die ik meekreeg van de penningmeester voor mij. Als De Windvogel vragen vraagtwe onze leden om te investeren. Het is daarom heel belangrijk dat je het vertrouwen van de leden hebt. Dat we kunnen laten zien dat we goed met hun geld omgaan. Eigenlijk werken we een beetje als een bank. Maar wij moeten het nog beter doen dan een bank. Het is daarom van belang om heel ade-quaat te reageren op onze leden. Dus binnen een week een bericht sturen als iemand zich heeft aangemeld als lid, maar ook als leden een lening geven is een snelle reactie nodig. Laat je niet snel iets horen, dan krijg je binnen een week een mailtje of tele-foontje waarin mensen vragen of alles wel goed ontvangen is.”

Je gaat vast niet achter de geraniums zitten.
“Nee, zeker niet. Het is fijn om straks meer tijd hebben voor mijn vrouw en om op te passen op mijn kleinkinderen. En voor mijn hobby’s: fietsen en het verzamelen van frankeerstempels, dat doe ik al sinds 1982.
Ik blijf betrokken bij Dde Windvogel voor de Duitse deelnemingen, voor de admi-nistratie van Stroomversnelling BV, en ik ga natuurlijk de nieuwe penningmeester inwerken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *