Fijne dagen en een duurzaam 2015 gewenst

Prettige feestdagen 2014Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan De Windvogel afgelopen jaar. Ook dank aan degenen die een like op Facebook hebben gegeven of ons hebben geretweet op Twitter, en degenen die zelf actie hebben ondernomen door iets duurzamer te leven of die een ander daarbij geholpen hebben.

Samen zullen we Nederland in een stroomversnelling brengen in 2015 als het gaat om duurzame energie.

Laat dit jaar uw vereniging nog een set zonnepanelen winnen.

13bec0f2-60ba-4305-987d-7ac6e35be572

Maak jij jouw club groen?

Metdezon clubactie posterDe Windvogel geeft aan al haar leden een korting van maar liefst 12,5% op de toch al lage prijzen bij MetDeZon. Voor elke 15 verkochte sets zonnepanelen, verloten we een set zonnepanelen voor een (sport)club. Geef dus snel uw vereniging op voor deze clubactie. Deze actie loopt tot 31 januari 2015.

Hoe werkt het?

1. Word lid van De Windvogel
2. Koop zonnepanelen bij MetDeZon met 12,5% korting
3. Vermeld dat u meedoet met de Windvogel-clubactie
4. Geef uw vereniging op voor de loting bij de ‘Opmerkingen’ bij uw bestelling

De korting geldt niet alleen voor de systemen zelf, maar ook voor de installatie. Een rekenvoorbeeld: Op een bedrag van €4000 krijgt u 12,5% korting, dat is dus €500 korting. Deze speciale kortingsactie is alleen geldig met GoodWe of Omnik omvormers in combinatie met Xu Yang 200WP zonnepanelen. Kijk voor een zonnepaneelpakket op www.metdezon.nl, geef aan welk systeem u wilt en kies voor een doe-het-zelf pakket of laat het door Metdezon installeren. Vermeld dat u meedoet met de Windvogel-actie en u krijgt 12,5% korting op de getoonde prijs. Kortingen zijn niet stapelbaar. Met deze actie doet u zaken met Metdezon. De Windvogel zorgt alleen voor de aankoopkorting en is verder niet betrokken bij de levering of plaatsing van de zonnepanelen.

Nieuwe leden

Geen lid, geen probleem. Iedereen kan lid worden. Ook bedrijven of instellingen kunnen lid worden. Voor éénmalig €50 bent u lid voor het leven en kunt u meedoen aan deze actie. Meld u zich hier aan als nieuw lid van De Windvogel. MetDeZon zal de gegevens aan De Windvogel doorgeven.

Bent u al lid?

Bent u al lid van De Windvogel, stuur dan uw lidmaatschapsbewijs per e-mail met de bestelling mee naar MetDeZon. U kunt eventueel bij ons een kopie van de inschrijving opvragen.

Waarom MetDeZon?

Wij hebben voor MetDeZon gekozen omdat wij goede ervaringen hebben met dit bedrijf en zij een uitgebreide en transparante website hebben. MetDeZon is een van de grootste zonnepaneelleveranciers, levert in heel Nederland en heeft met 35.000 zonnepaneel installaties veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren.

Win een gratis set zonnepanelen voor uw vereniging

Bij iedere 15 bestellingen wordt een totaalpakket zonnepanelen verloot onder verenigingen. Dit wordt gesponsord door onze zonnepaneelleverancier MetDeZon. Uw club of (sport)vereniging moet in Nederland gevestigd zijn, uit minimaal 40 leden bestaan en beschikken over een club/verenigingsgebouw met een geschikt dak. Schrijf uw vereniging bij een bestelling in en zorg voor een lagere energierekening waarvan ieder lid profiteert. Vermeld bij inschrijving van uw vereniging bij “Opmerkingen”: Gratis kans op set zonnepanelen voor mijn vereniging. Print hier eventueel het word document Laat uw vereniging ook een gratis set zonnepanelen winnen voor uw vereniging.

Let op

Alleen leden hebben recht op deze korting. Mocht achteraf blijken dat u geen lid bent van De Windvogel dan wordt de korting alsnog bij u in rekening gebracht. Met zeer grote toestroom of slechte weersomstandigheden kan de installatie van het door u bestelde pakket enige tijd op zich laten wachten.
Laat bij installaties die groter zijn dan 600 Wp (meer dan drie panelen) voor de zekerheid een extra groep aansluiten. Laat de installateur hiervoor zorgen.

Als lid van de Coöperatie De Windvogel kunnen we samen meer duurzame energie opwekken van en voor burgers.

Netbalancering en windmolens: geen rendementsverlies

Groei windenergieIn Denemarken wordt inmiddels al meer dan 45% van de elektriciteit opgewekt met goedkope windenergie. Daarmee is windenergie de grootste component in het elektriciteitsaanbod in Denemarken. Het is duidelijk dat Denemarken werk maakt van de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Voor een goed functionerend elektriciteitsnet moet de netfrequentie op 50 Hertz gehouden worden. Zowel vraag als aanbod zorgen voor zowel balans als onbalans. Staat de frequentie op exact 50 Hertz, dan zijn vraag naar en aanbod van elektriciteit in balans.

Balans en onbalans
Het verbruik door consumenten, industrie en andere verbruikers draagt bij aan de onbalans en ook een klein deel van de windturbines levert de stroom niet op de juiste frequentie aan het net. Voor deze afwijkingen is balancering van het net nodig, voor zover de opwek en het verbruik tezamen afwijken van de 50 hertz frequentie. Vaak wordt de windenergie verantwoordelijk gehouden van deze onbalans, maar deze onbalans is er altijd al geweest.

Broodje aap
De netbalancering wordt gedaan door de grote gas- en kolencentrales die zorg dragen voor het regelen van de frequentie. Ook zijn er windturbines die bijdragen aan de netstabilisatie door de elektriciteit op de door het net gewenste frequentie in te voeren. In de media wordt vaak gezegd dat de door windturbines veroorzaakte onbalans in het net het rendement van grote centrales zo verkleint dat windenergie als basis van de elektriciteitsproductie (basislast) onmogelijk is. Dat verhaal klopt niet.

Windenergie als basis

In Denemarken raakte ik in gesprek met iemand die werkte voor de kolendivisie van Dong energy, een van de grootste energiebedrijven in Denemarken en een grote speler in Europa. Omdat Dong een groot voorstander is van schone windenergie, gebruiken zij hun kolencentrales zoveel mogelijk als back-up capaciteit en voor het balanceren van de netfrequentie. Dat betekent dat deze centrales niet meer als constante basislast gebruikt worden, maar continu op en afschakelen om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, en daarmee de netfrequentie regelen.

Geen rendementsverlies
Omdat ik in de Nederlandse media regelmatig lees dat dit leidt tot tientallen procenten rendementsverlies voor de grote gas- en kolencentrales (en volgens sommige politici zelfs meer dan 100%), vroeg ik aan deze expert hoe het zit met dit rendementsverlies. Hij vertelde dat Dong energy de centrales al heeft aangepast aan windenergie als hoofdmoot van de elektriciteitsproductie. Deze aanpassingen houden in dat de kolencentrales sneller af- en bijgeschakeld kunnen worden om de netfrequentie te kunnen regelen, en bij te kunnen schakelen als er een dip zit in het windenergieaanbod, of als de energievraag erg groot is. Op mijn vraag hoeveel rendementsverlies dat gaf ten opzichte van een basislast kolencentrale die gewoon continu doordraait en maar marginaal op en afschaalt was hij duidelijk: geen 100%, geen tientallen procenten, geen procenten, maar minder dan een half procent rendementsverlies. Hij had het over een ´verwaarloosbare´ 0,1%. Hij gaf aan dat het inrichten van de energieproductie op basis van windenergie gewoon mogelijk en al realiteit is.

Conclusies
– Onbalans op het elektriciteitsnet is het gevolg van variatie in vraag en aanbod, en komt niet alleen door windturbines die niet op 50 hertz aan het net leveren
– Onbalans is er altijd geweest, ook al toen er nog geen windturbines waren
– De net-onbalans als gevolg van windturbines is verwaarloosbaar
– Het rendementsverlies voor gas- en kolencentrales als gevolg van windenergie productie en mogelijk daardoor ontstane onbalans is verwaarloosbaar
– Windenergie als basis voor de energievoorziening is realiteit in Denemarken (en ook in Nederland realiseerbaar)
– Windenergie als basis voor de energievoorziening leidt eigenlijk niet tot rendementsverlies bij kolen- en gascentrales

De Windvogel werkt aan windenergie als basislast in Nederland. Doe mee met de Windvogel, en word lid.

Rens Beijer, bestuurslid De Windvogel

Lezing “Waarom Windenergie” in Delft

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur houdt De Windvogel een lezing in het GroenLinks huis in Delft. De presentatie “Waarom Windenergie” door Danny Steenhorst, actief lid van de Windvogel zal gaan over nut en noodzaak van windenergie. De lezing is openbaar voor zowel leden als niet-leden.

De Windvogel is onze coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens, waarbij dus niet de grote energiebedrijven de windmolens bezitten, maar de burgers zelf. De meer dan 3000 burgers van de windmolen coöperatie hebben inmiddels al 6 windmolens in collectief bezit. In de nabije toekomst is meer zonne- en windenergie nodig om de Nederlandse energievraag schoon op te kunnen wekken.

Deze lezing gaat over waarom Nederland meer moet inzetten op wind op land, en waarom deze ontwikkeling niet door bedrijven opgelegd moet worden, maar gedragen moet worden door de burgers zelf. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. Kom ook, word lid, en doe mee.

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur, toegang gratis.
Locatie: GroenLinks huis op de Hippolytusbuurt 4, Delft.

Nationale Monumentendag 14 september

Zaterdag 14 sep 2013 is het weer Nationale Monumentendag!

Molen ‘De Bachtenaar’, p.a. West-Vlisterdijk 64 A te Vlist is te bezichtigen van 9 tot 17 uur. Om haar 299e verjaardag op te luisteren is er een rondleiding om en door het monument.
Vroeger diende deze wipwatermolen als bron van energie om de polder Bergambacht droog te houden, dat gebeurt nu met elektrische gemalen.
Aan de koffietafel is er gelegenheid over het heden, verleden en toekomst van windenergie te praten.

Naast de molenaar zijn er leden van de Werkgroep Windenergie Vlist hier uw gesprekspartners.

Tot ziens op 14 september in Vlist.

Ledenvergadering

Zaterdag 29 juni is van 11.00 tot 15.30 uur de Algemene Ledenvergadering van De Windvogel.

Locatie:‘de Ark’ te Reeuwijk
adres :
’t Kerkestuk 1,
2811 BC
Reeuwijk-Brug,
T: 0182 – 394112.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering dd: 30 juni 2012 te Gouda
4. Jaarverslag 2012
Toelichting en reacties op het Jaarverslag 2012
Toelichting van de penningmeester op de Jaarrekening 2012
Verslag van de kascommissie – Benoeming nieuwe kascontrole-cie.
5. Voorstellen m.b.t. rente over 2012, aflossingen en bestemming saldo.
6. Bestuurswisseling en verkiezing.

Lunch

7. Presentatie : inleider wordt nog bekend gemaakt
8. Stand van zaken : Zelflevering

Rondvraag en sluiting ± 15:30 u.

Het definitieve Jaarverslag De Windvogel 2012, ±30 p. is in te zien en op te vragen in Gouda en op de ledensite www.windvogel.eu onder documenten.

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 28 juni 2013 en uw opgave van eventuele vervoerswensen vanaf station Gouda op alv2013@windvogel.nl
Kom indien mogelijk op de fiets of Carpool s.v.p.

Geen jokkende koeipaarden maar zes windmolens

De Windvogel kan helemaal niet jokken, alle energie die wij maken en gebruiken is windenergie uit onze coöperatiemolens.
Geen jokkebrokken, geen certificaten, geen houtsnippers, geen leugentjes om bestwil waarvan de advertentie van de NLE op 13 mei ’13 berichtte.
Alleen het eerlijke verhaal.
Zes windmolens draaiend in de wind.

Het aanbod is helder, zelflevering, mede-eigendom, medebeslissingsrecht, mede financieren en 15% inkoopkorting op zonnepanelen.
Als coöperatie zijn wij geheel transparant, met bijna 3000 leden kan dat ook niet anders. Onze opdracht van De Windvogelleden luidt :
meer windmolens voor meer leden met meer zelflevering.
We produceren nu ruim 7 miljoen kWh/jaar, goed voor 2.000 huishoudens.
We kunnen die wind-energie bij Windvogel-leden laten bezorgen als zelflevering.
Eenvoudig en voor het leven lid worden kan voor € 50,- via www.windvogel.nl/lid-worden/

M.V.

Artikel NEM Jokkebrokken

Nationale Molendag

Zaterdag 11 mei 2013 is het weer Nationale Molendag!
Molen ‘De Bachtenaar’, p.a. West-Vlisterdijk 64 A te Vlist is te bezichtigen van 9 tot 17 uur. Om haar 299e verjaardag op te luisteren is er een rondleiding om en door het monument.
Vroeger diende deze wipwatermolen als bron van energie om de polder Bergambacht droog te houden, dat gebeurt nu met elektrische gemalen. Aan de koffietafel is er gelegenheid over het heden, verleden en toekomst van windenergie te praten.

Naast de molenaar zijn er leden van de Werkgroep Windvogel Vlist hier uw gesprekspartners.

Tot ziens op 11 mei in Vlist.

Burger moet leidend zijn in energie-debat.

In de komende maanden wordt de toekomst van de lokale duurzame energie bepaald door de Ministeries van Financiën en Economische Zaken en via het energieakkoord van de SER. De burger mag meepraten over de voorstellen die daar gedaan worden. Dat moet anders, stelt onze voorzitter Dick van Elk. De burger moet leidend zijn in dit debat.

Continue reading