Kans opschaling Windvogel verkeken?

Tijdens de Bodegraafse raadsvergadering op donderdag 24 april j.l. heeft de Raad zich uitgesproken tegen opschaling van de Windvogel nabij het AC-restaurant. Raadsbesluit: De locatie is niet geschikt ??????

Tijdens de Bodegraafse raadsvergadering op donderdag 24 april j.l. heeft de Raad zich uitgesproken tegen opschaling van de Windvogel nabij het AC-restaurant. Raadsbesluit: De locatie is niet geschikt ?????? Continue reading

Opbrengst Gouwevogel Juni 2008

Na een zeer matige windmaand mei, geeft juni iets meer opbrengst.

Juni 2008 heeft 46.867 kWh gebracht, bij 54693 als verwachting. (86%)
In windex punten zijn dat er nu 60, bij een verwachting van 70.

De voorsprong van het eerste kwartaal van 148.502 kWh of 191 punten is
na het tweede kwartaal gedaald tot 96.238kWh of te wel 124 punten.
Maar nog steeds een gemiddelde, dat boven verwachting is.

Op de 25e was er gepland onderhoud. Het was een grote elektrische
beurt, en ook de trafo is nu meegenomen.
Er was 7 uur geen opbrengst bij een in de loop van de dag krachtige
wind, waardoor er ± 1670 kWh aan de molen voorbij zijn gewaaid.

Harry

Windenergie wordt steeds populairder

In 2007 produceerden Nederlandse windmolens een kwart meer duurzame energie dan het jaar ervoor. Ongeveer 0,9 procent van de energievoorziening was in 2007 afkomstig van Nederlandse windmolens.

Het totale verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2007 echter niet verder gegroeid. Net als in 2006 was 2,8 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen. De overheid streeft naar 5 procent verbruik van duurzame energie in 2010, oplopend naar 20 procent in 2020.

De belangrijkste duurzame energiebron was nog steeds biomassa, met een bijdrage aan de energievoorziening van 1,8 procent. Het verbruik van biomassa daalde ongeveer 10 procent, doordat het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales bijna halveerde. De voornaamste oorzaken voor deze daling zijn de verlaging van de subsidie en de maatschappelijke discussie over de duurzaamheid van biomassa.

bron: CBS