Valse sentimenten over windenergie

Minister Cramer plaatst zich in Bodegraven in positie van afketsen zonder alternatief.
25 februari 2008 | Het Financieele Dagblad
Door: Riek Bakker

Nederland, wereldberoemd om zijn prachtige windmolens, heeft grote moeite met de plaatsing van de moderne opvolgers ervan, de windturbines. De inpassing in het landschap zou lelijk zijn. De witte ‘cleane’ pilaren in rij(en) worden ervaren als een verstoring van ons zo vertrouwde reliëfloze platteland en, in het water, als horizonvervuiling. Het monotoon wiekende geluid zou irritant zijn – ach, noem al die argumenten tégen maar op.
Het subjectieve wordt collectief gemaakt. In de discussie die hierover is losgebarsten, lijken we langzamerhand muurvast te draaien.

Onlangs ben ik gevraagd door minister Jacqueline Cramer van Ruimtelijke Ordening én Milieu om te helpen deze windmolens figuurlijk gesproken in de grond en het water te zetten. Zij heeft met minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken een contract gesloten om uiterlijk in 2012 jaarlijks 20 procent windenergie te realiseren.
Dat is een mooi streven, want de voordelen zijn evident: de energie die uit wind wordt gewonnen, is schoon en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het daarmee gepaard gaande nadeel van vervuiling en CO2-uitstoot.
Cramer weet dat ze haar afspraak niet gaat redden met de lopende projecten alleen. Er moeten nieuwe molens worden aangemaakt. De nieuwe generatie windturbines is groter en werkt efficiënter. Ook staan de molens op grotere afstand van elkaar.

Vorige week was ik diep geschokt over hoe die weerstand tegen de komst van molens bij gemeenten nu werkt. Cramer was op bezoek in Bodegraven om te bekijken hoe de gemeente hier worstelt met het plan om vier molens te plaatsen. De tegenstand kwam neer op ‘als die dingen er komen, hebben we vanaf de snelweg bekeken niet meer een mooi doorkijkje op het Groene Hart’. Let wel: vanaf de snelweg.
Mijn haren stonden bij al het gemorrel binnen deze thematiek al rechtovereind, maar ze rezen nog hoger toen ik hoorde hoe dit afliep. De minister wees het plan tijdens haar bezoek af zónder andere opties te stellen. Daarmee plaatst ze zich in een positie van afketsen zonder alternatief.

Als verantwoordelijke minister laat ze zich hiermee in de fuik zetten. Dit schept een precedent voor al die andere gemeenten om hun lokale weerstand om te zetten in een makkelijk afschieten. Ieder kan met het subjectieve begrip ‘lelijk’ vrij makkelijk wegkomen zonder het algemeen belang te dienen. Dat een gemeente er zelf baat bij heeft om duurzame energie te kunnen winnen, wordt voor het gemak opzijgeschoven.

Als ik voor dit vraagstuk bij gemeenten op bezoek ben en met verschillende partijen praat, vraag ik altijd: ‘Wat vind je nu het belangrijkste, maak eens een topdrie, wil je het landschap helemaal “heel” laten of wil je goede, milieusparende energie regelen?’ Het antwoord ‘én én’ kan niet. Bovenal is duurzame energie goed voor het milieu, en dus op lange termijn voor het landschap.

Om haar 20 procent te halen heeft Cramer tegen de provincies gezegd dat ze het in hun gemeenten voor elkaar moeten krijgen om de nieuwe molens aan de man te brengen. De minister helpt echter de provincies niet in dit moeizame onderhandelingsproces als ze zelf de aversie van een gemeente zo meegaand honoreert.

Van die tegenstand snap ik echt niets. Het is niet rationeel, maar getuigt van sentimenten over een oud-Hollands landschap waar ouderwets draaiende molens in passen. Bij dat beeld hoort dan in deze tijd trouwens ook ijspret met koek en zopie. Maar ja, met de opwarming van de aarde zal dat niet – meer – tot de mogelijkheden behoren. Dus: kiezen

Posted in 1

Opbrengst Amstelvogel Februari 2008

Hier de cijfers van de Amstelvogel van de maand februari:

opbrengst 479943 KWh dit is 88% van de gemidddelde februari-maand
beschikbaarheid 95.5%
geen wind 14:30 uur

Door torenoscillaties stond de molen ruim 26 uur stil.
Een team uit Duitsland heeft de bladen met een laser nagemeten, hierbij zijn geen bijzonderheden gevonden.
Aankomende week gaan zij de generator met gewichten balanceren.
Hiermee is bij andere molens goed resultaat bereikt.

Dit was de beste februari-maand tot nu toe van de Amstelvogel.
Maart begint in ieder geval ook goed.

vrgr Arjan Boomars

Opbrengst Amstelvogel Januari 2008

Hier de cijfers van de Amstelvogel van januari:

Opbrengst: 742.333 KWh, dit is 137% van de gemiddelde januari-maand.
Door ruim 8 uur periodiek onderhoud komt de beschikbaarheid op 98.8%
Op 21 jan werd 24 uur vol vermogen gedraaid.
Dit was ook de dag dat de 10GWh werd gepasseerd.
10GWh in 17.712 uur komt op 28% vollast.

tot zover vrgr Arjan Boomars

Opbrengst Gouwevogel Januari 2008

Hallo allemaal,

Januari 2008 is bijna even mooi als jan vorig jaar 201.550 kWk

Januari 2007 was met 211.353kWh een topper, alleen februari 2002 met 226.760kWh was nog iets beter.

Onderhoud op 3 jan gaf een stilstand van ±1,5 uur en een opbrengst verlies van 335 kWh en een beschikbaarheid van 99,82%
31 jan was het beste etmaal van jan, met 13.324kWh. Het optimum is 24×600=14.400kWh, wat eens wordt gehaald al is het niet vaak.

In jan is al 21,5% van de verwachte jaaropbrengst 2008 binnen gedraaid.
De opbrengst in jan is 150% van een gemiddelde jan.

m.vr.gr.

Harry

Opbrengst Volhouder januari 2008

De opbrengst in januari was slechts 6.480 kWh.

De molen in Halsteren 75 Kw “De Volhouder” is deze maand door pech achtervolgd. Totaal is de molen 12 dagen buiten bedrijf geweest. Er ontstond een storing met de melding “overtoeren�? en die was niet te resetten

Na een nieuw toeren meet relais functioneerde hij enkele dagen goed. Maar na enkele dagen weer “overtoeren” en weer niet te resetten er bleek een sensor die omwentelingen pulsen meet stuk te zijn Die is weer vervangen, maar na 14 dagen goed te hebben geleverd (veel wind) weer storing. Weer “overtoeren” en weer niet te resetten.

De laatste reparatie heeft nog niet plaats gevonden

Dus weet niet wat er nu aan de hand is ( misschien kabelbreuk ) ?

Groeten René van Mechelen