Beschikbaarheid Ooievaar

De beschikbaarheid van de windmolen de Ooievaar in de periode van september 2003 t/m maart 2006 …

Foto Windturbine de Ooienvaar

Maart 2006

De beschikbaarheid in december bedroeg 99% ten gevolge van een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt. De gemiste opbrengst is te verwaarlozen. De gemiddelde windsnelheid was 4,5 m/sec. In januari en februari was de beschikbaarheid 100% met in februari een gemiddelde windsnelheid van 4,6 m/sec. Aan het resultaat te zien was de wind in januari ons wat minder gunstig gezind.

December 2005

De beschikbaarheid in september bedroeg 99% in verband met een servicebeurt en in oktober bedroeg deze 100%.
In de maand november trad er op de 25e een onbalansstoring op tijdens het uit de wind kruien bij een te harde wind. Hierdoor is er aan opbrengst ca 1360 kWh misgelopen.
De beschikbaarheid bedroeg hierdoor in de maand november 96% en werd er (bij de harde wind) ca 14% aan productie gemist.

September 2005

De Ooievaar staat gezien zijn opbrengsten op een windrijkere locatie dan de andere Lagerwey-turbines. Op circa 2 km van de kust is dat ook niet zo verwonderlijk. Ook zijn er weinig bomen die hierbij een mogelijke verstoring geven. De beschikbaarheid van de Ooievaar was in de afgelopen 3 maanden 100%.

Juni 2005

In maart bedroeg de beschikbaarheid 95% door een storing aan de mutatorprint (vervangen) en een communicatiestoring tussen gondel en besturingskast. Beide storingen zijn door de Fa. Bettink snel verholpen. De gemiste productie bedroeg ongeveer 750 kWh. Over de maanden april en mei valt er over de productie weinig te vermelden.
In mei werd er onder de molen een vogelslachtoffer aangetroffen.

Maart 2005

Na een beschikbaarheid van 100% in de maanden december en januari was deze in februari 94%.
De turbine was op 9 en 10 februari in storing wegens een te hoge generatortemperatuur.
Inmiddels heeft zich in het weekend van 12 maart kortsluiting voorgedaan, waardoor de turbine minimaal het hele weekend niet in bedrijf zal zijn. Hopelijk is deze storing na het weekend snel verholpen.

December 2004

De beschikbaarheid was in september en oktober 100%, in november helaas 66%. Op 19 november is bij relatief gemiddeld rustige wind de molen op een “te harde wind�? beveiliging uit de wind gaan staan. Hierbij is door resonantie de onbalansbeveiliging aangesproken waardoor de molen definitief uit bedrijf bleef. Door de rustige windperiode aansluitend aan de dagen van 19 en 20 november is de stilstand ongemerkt voorbij gegaan. Bij elkaar is 4116 kWh misgelopen. De molen heeft 10 dagen onterecht stilgestaan.

Juni 2004

Op 24 en 25 juni heeft de molen stilgestaan ten gevolge van een onbalansmelding die veroorzaakt is door het uit de wind kruien vanwege te harde wind. De windsnelheid zal boven de 25 m/s zijn geweest.
De beschikbaarheid in juni: 97%.
In juli heeft de molen ten gevolge van een storing 8 dagen stilgestaan. Storingsmelding: Te hoge generator temperatuur. Door de vakantieperiode is de stilstand te laat opgemerkt. De beschikbaarheid bedroeg 70%.
Over augustus is nog geen informatie beschikbaar.

Maart 2004

Helaas is in december een storing (onterechte onbalans) onopgemerkt gebleven waardoor de molen 11 dagen per ongeluk heeft stilgestaan.
Na berekening -aan de hand van de gemiddelde windsnelheden- is gebleken dat 7020 kWh gemist is. Het waaide juist leuk, vooral 21, 25, 26 en 27 december!
De beschikbaarheid bedroeg door bovengenoemd voorval 63%.
Ook op 31 januari is er door onbalans productieverlies opgetreden.
Gevolg: een beschikbaarheid van 94%.

December 2003

De molen staat sinds 5 september stil vanwege uitgelopen klapaslagers.
De rotor en wieken worden vervangen door gereviseerde rotor met wieken, hetgeen naar schatting eind oktober zal zijn gerealiseerd.
Uiteindelijk blijkt dat de molen negen weken heeft stilgelegen, waardoor er ruim 23.000 kWh aan opbrengst is misgelopen. De door het productieverlies gederfde inkomsten zullen bij de verzekering worden geclaimd.
Van de molenaar zijn ook meetgegevens ontvangen. Deze zijn weer gegeven in bijgaande grafiek.

September 2003

Mede door de mooie zomer en dus weinig wind heeft de Ooievaar in de maanden juni t/m augustus minder gepresteerd dan in 2002.
Er zijn geen storingen geweest