Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag in samenspraak met de inwoners windmolens en zonnevelden gaan bouwen. Daarvoor heeft de gemeenteraad uitgangspunten geformuleerd. Een van de uitgangspunten is een cooperatieve aanpak. De Windvogel en de lokale cooperatie Bodegraven-Reeuwijk slaan de handen ineen om samen lokale duurzame energie op te wekken voor de eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Inmiddels zijn de eerste locaties voor zon en wind in de gemeente opgehaald bij de bewoners.

Bodegraven-Reeuwijk is de bakermat van onze vereniging. Onze eerste windturbine, ‘De Windvogel’, stond in deze gemeente. Veel van de leden van het eerste uur wonen dan ook in deze regio. De windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk maakte zich hard voor vervanging van de oude windturbine ‘De Windvogel’ in die 25 jaar in Bodegraven heeft gedraaid voor De Windvogel. Anno 2017 wil de gemeente meer dan alleen de oude windmolen vervangen: we gaan samen op zoek naar locaties voor grootschalige energieopwekking.

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Uit de actieve groep inwoners en leden van De Windvogel, is een nieuwe lokale cooperatie opgericht. De energiecooperatie Bodegraven-Reeuwijk zet zich in voor lokale duurzame energie opwekking in hun gemeente. De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt het mogelijk voor inwoners om lid te worden, te investeren in windmolens en zonnevelden en om de lokale stroom af te nemen. Met de opbrengsten steunen zij maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. De Windvogel werkt samen met deze lokale cooperatie om hen in de ontwikkeling van windmolens en zonnevelden te steunen. Wilt u meedoen aan deze groep of bestuurslid worden, neem dan contact op met voorzitter Jan Bouwens, jjob@xs4all.nl, 0683998239.

Nieuws
Gemeenteraad aan zet in Bodegraven-Reeuwijk – april 2019
Werkatelier duurzame energieopwekking (beeldverslag 29 januari 2019)
Opgehaalde locaties voor zon en wind in de gemeente – juni 2018
Nieuws uit het bewonerstraject – juni 2018
De Windvogel weer terug op haar geboortegrond – april 2018
Beeldverslag eerste vijf werkateliers duurzame opwek in Bodegraven-Reeuwijk – maart 2018
Bewonersavonden duurzaam energielandschap in februari en maart 2018
Raad Bodegraven-Reeuwijk besluit tot cooperatieve uitgangspunten
Bewonersproces van onderop in Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk krijgt nieuwe energie! Open avond op 5 september 2017
Actieplan Klimaatneutraal 2035 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Windwerkgroep op weg naar Klimaattop
Handtekeningenactie op New Energy TV – mei 2016
Laat de wind waaien aan de Goudseweg – 26 mei 2016

Windturbine De Windvogel afgebroken in 2016
In 2016 is de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt. Onze gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren.

Bent u voor windenergie? U bent niet de enige!
Om draagvlak voor ons plan te krijgen hadden wij een petitie.
De petitie met meer dan 500 handtekeningen is aan het college van B & W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangeboden op 27 mei 2016.