Brief Dijsselbloem: Financiëring coöperaties met een maatschappelijk doel

Logo ODEODE Decentraal werkt hard aan het weghalen van verschillende barrières voor energiecoöperaties. Zo zijn ze bezig met het oplossen van problemen rond het gebrek aan startkapitaal van beginnende coöperaties, en met het verschaffen van meer duidelijkheid over de Wet financieel toezicht voor coöperaties.

Wet financieel toezicht
Dat de Wet financieel toezicht veel onduidelijkheid geeft de leden is niet vreemd, zelfs experts bij banken hebben moeite met deze wet. ODE Decentraal heeft in samenwerking met de NCR (Nationale Coöperatieve Raad) een quickscan uitgevoerd bij twaalf energiecoöperaties. ODE kon op basis daarvan constateren dat de leden geholpen zouden zijn met duidelijkere beleidsuitspraken van de toezichthoudende instanties als de AFM (Autoriteit Financiële Markt) en DNB (De Nederlandse Bank).

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Carola Schouten (CU) en Henk Nijboer (PvdA) over de financiering van coöperaties met een maatschappelijk doel heeft ODE Decentraal gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financiën.

Oplossingen
Het ministerie bracht ODE in contact met de AFM en de DNB om naar oplossingen te zoeken. De juristen en die van het ministerie concluderen dat het niet nodig is om de wet aan te passen, maar dat zowel door de toezichthouder als door de energiecoöperaties gewerkt moet worden aan meer bewustzijn en duidelijkheid over de financiële wetgeving. ODE Decentraal heeft inmiddels een actieplan opgesteld om dit onderwerp het komende jaar te adresseren. Daarbij heeft het Ministerie van Financiën een duidelijk signaal afgegeven dat ook het probleem van startkapitaal voor beginnende coöperaties opgelost zou moeten worden. ODE Decentraal is nu in gesprek met Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken over het opzetten van een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Lees via onderstaande link de brief over de financiering voor coöperaties met een maatschappelijk doel. Vooral het laatste deel van de brief gaat over energiecoöperaties: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/kamerbrief-financiering-cooperaties-met-een-maatschappelijk-doel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Bron: ODE Decentraal, Nieuwsbrief 18 juli 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *