Een windmolen in de schoen

groene-sintSinterklazen, zwarte pieten, oma’s en opa’s, tantes en ooms, opgelet! De Windvogel kent een jeugdlidmaatschap. De actie loopt als sinds 2005 maar is nog steeds even leuk.

Wie zijn kleinkind(-eren) of nichtje(-s)/neefje(-s) lid maakt van de Windvogel en naast het inleggeld van €50, onderdeel van het lidmaatschap, ook nog eens €50 als lening op naam van het kind aan de vereniging verstrekt, ontvangt een leuke verrassing voor het kind. Onderdeel van de verrassing is een lidmaatschapcertificaat. De eigenlijke verrassing verklappen we lekker niet, maar het draait in de zon en het vliegt niet ……

Wat betekent een dorpsmolen voor uw gemeenschap?

Dit informatieblad laat aan de hand van een voorbeeld zien wat de investeringen en de opbrengsten zijn van een dorpsmolen die in bezit is van de lokale bevolking. Hoeveel stroom levert een dorpsmolen op? Hoeveel geld is er nodig om een dorpsmolen neer te zetten? Hoeveel geld is er nodig van de burgers en hoeveel van de bank? Hoeveel levert het individuele leden op? Tot slot zult u zien dat er jaarlijks ook nog enkele tienduizenden euro’s overblijven om te investeren in de gemeenschap.

Lees hier het informatieblad Wat betekent een dorpsmolen voor uw gemeenschap?

11Duurzaam sluit aan bij windontwikkeling in Geldermalsen

11 duurzaamTwee windparken zijn er langs de A15 bij Geldermalsen en Neerijnen in voorbereiding: bij de AVRI en bij het knooppunt Deil. De samenwerking is versterkt met 11Duurzaam, omdat het project steeds concreter wordt en er voor het project veel expertise, capaciteit en kapitaal nodig is.

11Duurzaam is een coöperatieve vereniging van burgers die ambitie heeft om 100% duurzame energie voor de gemeente Geldermalsen op te wekken. De samenwerking maakt dat 11duurzaam en ook het Duurzame energie-initiatief in Neerijnen een gelijkwaardige positie kan innemen naast projectontwikkelaars die in het gebied al grondposities hebben.

11Duurzaam streeft ernaar het plan voor de windmolens samen met burgers, omwonenden en bedrijven te ontwikkelen om zo tot optimale waarde voor het gebied te komen. Doel is niet alleen om zoveel mogelijk duurzame stroom op te wekken maar ook de omgeving ervan te laten profiteren en zo veel mogelijk opbrengsten in het gebied te houden.

Lees het volledige bericht of de achtergrondinformatie over het windproject bij Geldermalsen en Neerrijnen.

Kom naar de informatieavond op 25 november.

Geld is macht

logo Citizinenergy het Europese crowdfundingsplatform voor duurzame energieBurgers meer macht geven. Dat is het doel van het CITIZENERGY project, zegt Siward Zomer in zijn column. Citizenergy is het Europese crowdfundingsplatform voor duurzame energie projecten voor en door burgers.

De energie transitie is niet alleen een technische omschakeling van onze huidige fossiele energie productie naar een decentrale duurzame energie productie. Het is vooral een sociale en politieke omschakeling naar een andere energiemarkt die grote maatschappelijke gevolgen zal hebben. Overal waar ik in Europa rondreis, zie ik burgers die druk bezig zijn met duurzame energie projecten. Hun argumenten zijn in elk land hetzelfde:  “Als wij het niet doen, doet niemand het.” Burgers signaleren dat de overheid door grote multinationals wordt beïnvloed, waarbij de mening van de burger door de overheid steeds meer genegeerd wordt. Het doel van de energie transitie is om de huidige energiemarkt te democratiseren en transparanter te maken, zodat burgers op lokaal niveau zelf duurzame energie kunnen ontwikkelen en exploiteren.

Dan komen we op het punt van het geld. Geld is macht, we gaan even terug naar de Middeleeuwen voor een voorbeeld. We herinneren ons allen de Tempeliers, maar slechts enkelen herinneren zich dat Filips de Schone ze uitroeide om de geldstromen die zij beheerden in handen te krijgen. Dit is een extreem voorbeeld, maar het maakt duidelijk dat machthebbers de geldstromen willen beheren. Degenen die aan de macht zijn, willen bepalen waar het geld in geinvesteerd wordt. De investeringen beheren, is dus de meest effectieve manier om controle te krijgen op hoe jouw samenleving er in de toekomst uit gaat zien. Met andere woorden, beheer je eigen geldstromen en stop het in een duurzame toekomst.

Het CITIZENERGY project bevordert afstemming en uitwisseling tussen duurzame energie projecten voor en door burgers door heel Europa. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van business modellen voor duurzame energie projecten en het koppelen van burgers die willen investeren in nieuwe Europese projecten.

Lees hier de Engelstalige column van Siward Zomer bij Citizenergy.

Debat ‘Krimpenerwaard Energieneutraal’ op 7 november

Op 7 november 2014 organiseert vereniging Waardstroom het debat ‘Krimpenerwaard Energieneutraal’ in Haastrecht.

Vijf politieke partijen gaan vooruitlopend op de komende verkiezingen een forumdiscussie aan over het ideaal “Krimpenerwaard Energieneutraal”. Dit Energiedebat wordt georganiseerd door vereniging Waardstroom, ontstaan uit een groepje actieve Windvogelleden in Vlist, dat realisatie van Duurzame Energie in de nieuwe gemeente nastreeft.

Programma
19.45 – 20.00            Zaal open (ontvangst met koffie/thee)
20.00 – 20.01            Welkom door Ton Pfaff
20.01 – 20.10            Opening door Wouter Verweij
20.10 – 20.40            Gastspreker Albert Jansen (RescoopNL)
20.40 – 20.50            Vragen uit de zaal
20.50 – 21.05            Pauze (met koffie/thee, frisdrank)
21.05 – 21.45            Politiek forum
21.45 – 21.55            Vragen uit de zaal
22.00 Sluiting

Locatie: Verenigingsgebouw De Grote Haven, Grote Haven 40, Haastrecht

Nadere informatie op de Facebookpagina van Waardstroom of in de flyer.

Aanmelden om Waardstroom-lid te worden kan middels een e-mail aan info[at]waardstroom.nl.

Workshop businesscase van een windpark voor burgercoöperaties

Logo RescoopNLOp 24 oktober organiseert RescoopNL een workshop over het opzetten van een businesscase van een windpark voor coöperaties. REScoopNL is een coöperatie die de Nederlandse burger (wind)energiecoöperaties ondersteunt bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen.

RescoopNL kent veel nieuwe leden. Daarvan zijn er velen bezig met de ontwikkeling van een windpark. Een belangrijk doel van REScoopNL is het ondersteunen van beginnende coöperaties door kennis te delen. In deze workshop zullen penningmeesters van bestaande coöperaties hun kennis overdragen aan startende coöperaties. Zodat deze basiskennis kunnen opdoen over een businesscase van een windmolen en de financiële aspecten van de coöperatieve bedrijfsvoering.

Burgers die zelf bezig zijn met het ontwikkelen van windenergie voor en door burgers zijn welkom.

Locatie: Herculesplein 5, Utrecht.

Lees hier meer over de workshop.

Energie en landschap

windbosLandschap en energie, het is bepaald geen gemakkelijk hanteerbaar onderwerp. Landschapsarchitect Dirk Sijmons schreef het mooie, lijvige boek Energie en landschap, ontwerpen voor transitie dat onder redactie van Sijmons, Jasper Hugtenburg, Fred Feddes en Anton van Hoorn is verschenen.

Hoe ziet het energetische universum eruit in de toekomst? Lees de recensie van dit boek van de voormalige Rijksadviseur voor het landschap.

Dick van Elk op plek 66 in Duurzame 100

Dick van Elk, oud-voorzitter De WindvogelDick van Elk, de oprichter van burgercoöperatie De Windvogel, staat op plek 66 in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. De 69-jarige is niet langer voorzitter, maar nog wel als projectmedewerker bij de organisatie betrokken. Onder zijn leiding is de club die ooit in 1991 in Reeuwijk ontstond vanuit een gespreksgroep over de Club van Rome uitgegroeid tot een professionele coöperatie met inmiddels meer dan 3300 leden. De Windvogel bezit momenteel zes windmolens en twee zonnevelden. De Windvogel is medeoprichter van REScoopNL, waarin nieuwe en oude coöperaties samenwerken aan nieuwe burger-windprojecten. Dit jaar stond De Windvogel aan de wieg van de Europese federatie van energiecoöperaties genaamd REScoopEU.

Tijd voor een paar vragen aan onze oud-voorzitter:

Wat is jouw persoonlijke drijfveer geweest om de Windvogel op te richten?
“De Windvogel was onderdeel van tien activiteiten die we eind tachtiger jaren hebben opgezet in Reeuwijk. Allemaal gericht op “een betere samenleving/gemeenschap” waar ik oprecht in geloof, ondanks alles wat er ook gebeurt in de wereld. Die betere samenleving begint bij jezelf, je familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten, plaatsgenoten, landgenoten en eindigt bij de wereld, inclusief allen en alles wat erop leeft… Je denkt wat en je doet wat en je ziet wel wat er van komt…geloof en vertrouwen dus…”

Bij welke windmolen ben je het meest betrokken?
“Op dit moment bij de windmolen die er nog niet is en er wèl moet komen! Eén van de bestaande windmolens kiezen is moeilijk. De eerste, De Windvogel in Bodegraven-Reeuwijk, was ruim 20 jaar geleden een leuk succes. Inmiddels een zorg omdat hij nog steeds niet vervangen is door een grotere. Ik ben hem dus liever kwijt dan rijk, maar toch… De laatste die zelf hebben gebouwd, De Amstelvogel, is de mooiste. Ook de recordtijd waarin we hem hebben gebouwd – twee jaar in plaats van de “gebruikelijke” 7 tot 10 jaar – stemt tot tevredenheid. De beslissing is een absoluut record: binnen een half uur was het gesprek met de wethouder rond!”

Wat geef je de nieuwe voorzitter mee?

“Siward brengt zelf al genoeg mee om de Coöperatie en de duurzame energiedoelstellingen uit te bouwen. In Nederland en in Europa. De in 2002 gestarte schuchtere verkenning in Brussel heeft hij inmiddels goed opgepakt. De samenwerking op EU niveau moet een stimulans of desnoods een stok achter de deur zijn voor de magere Nederlandse politieke activiteiten. Om hem toch nog wat mee te geven: een dubbele portie geloof en vertrouwen? En natuurlijk dat hij mijn opvolger wordt op de “Duurzame 100″ lijst, alleen nog wat hoger. Wellicht op 1?”

Helft Friese windopgave kan op land gerealiseerd worden

Fryslan logoIn Friesland is er veel meer productie door windenergie op land mogelijk dan gedacht.

“Een compromis waarbij de lusten en lasten eerlijk en afgewogen verdeeld zijn over natuur en milieu, omwonenden en windsector.” Zo kwalificeert oud-minister Pieter Winsemius het advies van zijn Commissie van Advies (CvA) over de toekomst van windenergie in Fryslân. De kern van het compromis is dat de doelstelling van 530,5 MW windenergie die de Provincie Fryslân overeengekomen is met het Rijk voor het jaar 2020, gehaald kan worden met ongeveer de helft van de turbines op het vasteland. Een aantal plannen zal nog moeten worden aangepast.

Bron: Fryslan foar de wyn, 6 oktober 2014

Steeds minder aardgas productie in Nederland

aardgasDe Nederlandse gasproductie zal volgens de voorspellingen in 2030 nog maar 16,2 miljard kubieke meter zijn, ten opzichte van 67,6 miljard kubieke meter in 2015.

De toekomstige productie uit het Groningenveld staat op dit moment volop ter discussie als gevolg van aardbevingen en de daaruit volgende, terechte zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.

In de Green Deal Groen Gas werken overheid,
marktpartijen, brancheorganisaties en netbeheerders samen aan de ontwikkeling van groen gas. Marktpartijen denken dat tweemaal een vertienvoudiging van de groengasproductie in Nederland mogelijk en wenselijk is en dat ca. 3 miljard kubieke meter groen gas kan worden geproduceerd in 2030.

Lees het volledige bericht van het ministerie van EZ hier. Daarin leest u ook hoeveel de gasproductie ons oplevert en of het nodig is om aardags te importeren in de toekomst.