Energiespel locaties zon en wind in Waddinxveen

“Wilt u net als andere Waddinxveners meedenken over mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie voor de toekomst? We spelen nog een nieuw energiespel op 21 maart.”

De gemeente Waddinxveen organiseert een bewonersavond over duurzame energie in het landschap. Het zou mooi zijn als een aantal leden van De Windvogel hierbij aanwezig kunnen zijn! De informatie die ze ophalen uit dit spel wordt meegenomen bij de uiteindelijke keuze voor de locatie voor wind- en zonne-energie.

Wanneer? Donderdag 21 maart

Hoe laat? 19:30 tot 21:30 uur (Inloop vanaf 19:00)

Waar? Cultuurhuys de Kroon. Adres: Gouweplein 1

Opgeven en meer informatie: Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef u snel op voor één van de avonden via: e.dollee@waddinxveen.nl

Vlaardingen: 26 maart inloopavond

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) wil starten met de bouw van twee windmolens in het Oeverbos die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Het Vlaardings Energiecollectief is een coöperatie van inwoners die zelf duurzame energie opwekken en de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming. Iedereen kan lid worden en zo zorgen voor meer groene energie.

Oeverwind
De twee burgerwindmolens in het Oeverbos willen we in één lijn bouwen met de twee bestaande windmolens bij De Groote Lucht. In het Oeverbos is ruimte voor windenergie en dat sluit mooi aan bij de plannen voor een duurzaam en groen gebied ten westen van Vlaardingen: Nieuw Waterland. Dit waterrijke gebied langs de Nieuwe Waterweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht.

Informatieavond op 26 maart van Rijkswaterstaat
Op 26 maart is er een inloopavond van Rijkswaterstaat in de Buitenplaats over alle ontwikkelingen in Nieuw Waterland, waaronder de Blankenburgverbinding, de waterharmonica en het windpark. Ook het VEC is aanwezig met een kraampje en u kunt daar in gesprek met leden van onze vereniging. Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur. Kom op de fiets of met de gratis pendelbusjes, die rijden tussen station Vlaardingen Centrum en de Buitenplaats.

In april plannen we een eigen informatieavond over:
– Wat zijn de plannen voor windmolens in het Oeverbos?
– Wat zijn mogelijke effecten van windenergie en hoe gaat het VEC daar mee om?
– Hoe is de participatie geregeld en wat betekent lid worden?
– Wat doen we met de opbrengsten?

Poster van de inloopavond op 26 maart van Rijkswaterstraat

Twee burgerwindmolens in het Oeverbos

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) en de Windvogel willen twee windmolens in het Oeverbos die schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Het VEC is een coöperatie van inwoners die duurzame energie opwekt en de opbrengsten lokaal inzet voor verdere verduurzaming en natuurprojecten. Leden van de VEC die in de windmolens investeren krijgen een mooi rendement.

Oeverwind
De twee burgerwindmolens in het Oeverbos worden in één lijn gebouwd met de bestaande windmolens bij De Groote Lucht. In het Oeverbos is ruimte voor windenergie en dat sluit mooi aan bij de plannen voor een duurzaam en groen gebied ten westen van Vlaardingen: Nieuw Waterland. Dit waterrijke gebied langs de Nieuwe Waterweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht.
De coöperatie vraagt de vergunning dit voorjaar aan en als die wordt toegekend, kan de bouw op zijn vroegst in januari 2020 starten. Daarvoor is het plan getoetst op rechtmatigheid, milieueffecten voor de natuur en eventuele hinder voor omwonenden. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit over de vergunning; naar verwachting is dit eind augustus 2019.

Informatieavonden op 26 maart en 9 april

Op 26 maart is er een inloopavond in de Buitenplaats over alle ontwikkelingen in Nieuw Waterland, waaronder de Blankenburgverbinding en het windpark, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Ook het VEC is aanwezig met een kraampje en u kunt daar in gesprek met leden van onze vereniging.
Op 9 april organiseert het VEC een informatieavond in de Windwijzer over het te bouwen burgerwindpark. Ook hoort u op deze avond meer informatie over participeren in het windpark en wat we met de opbrengsten kunnen doen.

Lid worden
Het VEC maakt het mogelijk om te participeren in de windmolens evenals in zonnedaken die zij ook ontwikkelt. Dan worden inwoners en bedrijven als het ware mede-eigenaar en hebben zij medezeggenschap over de opbrengsten. Iedere Vlaardinger kan lid worden van het VEC en zo bijdragen aan een lokale duurzame energievoorziening. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vlaardingsenergiecollectief.nl.

Andere locatie bijeenkomst De Windvogel over buurtprojecten

BORGER-ODOORN / AA EN HUNZE – Onze bijeenkomst over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 januari wordt gehouden in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld.

Door omstandigheden is de kantine van de voetbalvereniging niet beschikbaar en heeft De Windvogel de bijeenkomst verplaatst naar De Badde. De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

Buurtprojecten
De Windvogel organiseert op 27 februari een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Het doel van de coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten

– Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
– Verbetering van de straatverlichting
– Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
– Glasvezel aanleggen voor snel internet

Informatie over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Meer informatie staat op www.drentsemondenoostermoer.nl

Doe mee aan het windpark via De Windvogel
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Leden hebben ook stemrecht over de andere energieprojecten van de coöperatie en de buurtprojecten die door dit windpark mogelijk worden gemaakt. Meer informatie hierover op www.windvogel.nl of via info@windvogel.nl.

Denk mee over buurtprojecten in Drentse Monden

Op 27 februari organiseert de Windvogel een informatie avond over ons parkdeel in windpark de Drentse Monden. De focus van de avond ligt op zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van het woongebied. We gaan het hebben over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden. De leden van De Windvogel staan naast de inwoners en willen de opbrengst uit de windturbines delen en lokaal inzetten.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:
• Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
• Verbetering van de straatverlichting
• Een opleidingscentrum voor de energiemonteurs van de toekomst
• Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX NIEUW-BUINEN

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur

 

Participeer financieel
Inwoners kunnen ook meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen vervolgens investeren met een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kan de coöperatie buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. In totaal investeren burgers via De Windvogel 2,5 miljoen euro in het windpark. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@windvogel.nl of vinden op https://www.windvogel.nl/participaties/.

 

Hoe zijn zonnevelden en windmolens acceptabel?

Op 29 januari organiseerde de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een zeer succesvolle avond over lokaal opwekken van zonne-energie en windenergie. Er waren tientallen bewoners op af gekomen.

De hoofdvraag van de avond was: ‘Wat maakt zonne-energie en windenergie voor jou acceptabel?’

Plant bomen aan

Voor windenergie is landschappelijk mooie inpassing een belangrijke voorwaarde. De ”zichtlijnen” moeten kloppen en de windmolens moeten aansluiten bij bestaande infrastructuur. Een lijnopstelling kan ook blokopstelling worden. Als het maar mooi past. Daarnaast kunnen windmolens gedeeltelijk aan het zicht ontrokken worden door bomen aan te planten. Zorg ook dat de windmolens niet teveel impact hebben op de natuurwaarde: natuur levert een belangrijke bijdrage bij het oplossen van het klimaatprobleem.

Geluidsisolatie bij woningen

Bied direct omwonenden een pakket aan met geluidswerende maatregelen. De gedachte heerst dat grotere windmolens meer geluidshinder geven. Dit is zeker niet het geval: grotere windmolens zijn vaak moderner en dus stiller. Bovendien is de afstand van de bron tot de woning groter bij hogere windmolens.

De hoogte van de windmolens

Er wordt veel gepraat over de hoogte van de windmolen. Sommige inwoners willen ze liever hoger, anderen liever lager, beiden worden genoemd. Hogere windmolens hebben voordelen voor de energieopbrengst en geven niet meer hinder. Wel zijn ze beter zichtbaar op grotere afstand. Hoe hoger de windmolen, hoe hoger de opbrengst. Als een windmolen 20 meter hoger is, kan hij wel 35% meer rendement leveren.  Kies voor de nieuwste technologie, de beste opbrengst, en de stilste molens; daar is men het wel over eens.

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij windenergie zijn: hoe gaan we om met lichthinder boven op de masten, overleggen we goed met de buurgemeenten over de locaties, en wat zijn de beste afstanden tot woningen?

Zon
Voor zonne-energie is men vooral geïnteresseerd in meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld langs spoorlijnen. Of combineer zonnepanelen met laadpalen zodat de auto meteen opgeladen kan worden. Dit is te verrekenen in de parkeervergoeding.
Let bij zonnevelden erop dat ze bestand zijn tegen vandalisme en zorg dat je geen bomen rondom zonnevelden hoeft te kappen. Men wil juist meer bomen en niet minder.

Omgevingsfonds en de lokale energiecoöperatie

Bij windenergie kan de overwinst worden gestort in een omgevingsfonds. De bewoners hebben ideeen genoeg. Variërend van een kaasmuseum tot het isoleren van huizen. Ook de lokale energiecoöperatie houdt financiële winst over die zij willen investeren in nieuwe duurzame projecten voor de hele gemeenschap. Sommige inwoners vragen zich af hoe de energiecoöperatie de forse investering voor elkaar krijgt. Dat kan door voor een deel vreemd vermogen van een bank te investeren. Het andere deel kunnen inwoners aan de energiecoöperatie lenen door participaties of obligaties. Daar zijn dan wel meer leden voor nodig. De energiecoöperatie heeft nu 120 leden, er mogen dus wel wat meer leden bijkomen.
De coöperatie heeft nu al twee concrete zonnedaken in petto waarin deelname mogelijk is. Lidmaatschap kost eenmalig 5 euro en geeft een ieder de mogelijkheid om te investeren.

Lees hier beeldverslag van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

 

 

 

 

 

 

Planning bouw eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer

Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan de eerste windturbine. In totaal komen er 45 windmolens in Drentse Monden en Oostermoer. Je kunt participeren in dit windpark via het lidmaatschap van De Windvogel. Daarmee zorg je direct voor meer duurzame energie van Nederlandse bodem!

De eerste windturbine wordt gebouwd ter hoogte van het kruispunt van de Drentse Mondenweg / N379 en de Dreefleiding, nabij 1e Exloërmond. Op deze plattegrond staat deze windturbine met een blauwe stip aangegeven.

Bijzonderheid eerste windturbine
Het bijzondere aan deze windturbine is dat er wordt gezorgd dat deze veel minder elektromagnetische straling uitzendt. Dat is nodig vanwege het convenant dat wij en Astron, de eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben afgesloten. Daarin staat dat de telescoop en het windpark naast elkaar moeten kunnen bestaan. Met de LOFAR-telescoop worden voor wetenschappelijk onderzoek zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte opgevangen. Net als elk ander elektrisch apparaat zendt een windturbine elektromagnetische straling uit. In die zin gedraagt een windturbine zich net als bijvoorbeeld een afzuigkap, televisie of telefoon. We willen voorkomen dat de straling van de windturbines de telescoop verstoort. Daarom zorgen we dat deze veel minder straling uitzenden. LOFAR op haar beurt werkt aan het aanpassen van de software van de telescoop.

De Nordex N131 die we gaan bouwen, is in de basis een normale, bestaande windturbine die voldoet aan alle normen, ook op het gebied van elektromagnetische straling. Speciaal voor dit windpark reduceren wij de straling nog veel meer. Het streven is dat de straling die het gehele windpark uitzendt minder wordt dan wat één huishoudelijk apparaat zoals een televisie of stofzuiger uitzendt. Zo komt er bijvoorbeeld om sommige onderdelen een speciale afscherming zodat de straling van dat onderdeel wordt tegengehouden. Verder kijken we of de kieren rond de deur in de mast – waardoor bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs naar binnen kunnen – kunnen dichten zodat de straling niet naar buiten komt. Aan het uiterlijk van de windturbine verandert niets.

Als deze eerste windturbine is gebouwd, meten we of de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd. Indien dat is gelukt, begint de bouw van de overige 44 windturbines.

Werkzaamheden en planning
Er zijn verschillende werkzaamheden nodig voordat de windturbine er staat. Hieronder schetsen wij welke dat zijn en wanneer deze worden uitgevoerd:

Begin januari 2019:
De aanleg van een weg vanaf de Drentse Mondenweg naar de plek van de windturbine begint. Ook wordt er een kraanopstelplaats aangelegd bij de plek waar de windturbine komt.

Begin januari 2019:
Enexis Netbeheer zorgt dat er elektriciteitskabels worden gelegd zodat de windturbine kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Deze werkzaamheden beginnen in de omgeving van de hoogspanningsstations in Stadskanaal en Gasselternijveen. Vanaf daar wordt gewerkt naar de inkoopstations die bij de windturbines worden gerealiseerd. Direct omwonenden van de tracés waar wordt gewerkt, zijn hierover door Enexis Netbeheer geïnformeerd. Meer informatie hierover staat op de website van Enexis Netbeheer: https://www.enexis.nl/algemeen/actuele-werkzaamheden

Medio eerste kwartaal 2019
Er wordt een stroomkabel gelegd vanaf deze eerste windturbine langs de andere zes windturbines die in deze zelfde lijn komen te staan. Deze windturbines zijn gepland parallel aan de Dreefleiding. Dit gebeurt met een machine waarvan u hieronder een foto kunt zien. Deze werkzaamheden worden op de akkers uitgevoerd. De stroomkabel eindigt bij het inkoopstation voor deze lijn van windturbines.

Maart/april 2019:
Het fundament van de windturbine wordt gemaakt. Er wordt eerst geheid. Daarna wordt het fundament gestort. Dit houdt in dat er veel beton wordt aangevoerd en dat dit beton daarna een maand moet uitharden.

Juni 2019:
De windturbine zelf wordt op het fundament opgebouwd. De verschillende turbineonderdelen (mastdelen, wieken) worden op grote vrachtwagens aangevoerd en omhoog gehesen door kranen.

Vanaf juli 2019:
Als de windturbine helemaal gereed is, begint het meten van de elektromagnetische straling. De planning is dat deze metingen uiterlijk aan het eind van de zomer van 2019 zijn afgerond en dat dan de resultaten bekend zijn.

Vanaf oktober 2019:
Indien de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd, begint de bouw van de 44 overige windturbines. Voor elke windturbine moeten dezelfde werkzaamheden worden verricht als hierboven beschreven. Er hoeft dan alleen niet meer te worden gemeten voor de elektromagnetische straling. Aan het eind van 2020 zijn dan alle 45 windturbines klaar.
Deze planning is onder voorbehoud. Slechte weeromstandigheden bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat de planning moet worden aangepast.

Bouwverkeer en aanvoer windturbineonderdelen
Om de windturbine te kunnen bouwen, is er veel transport nodig. Dit valt te verdelen in twee types:

Bouwverkeer
Aanvoer windturbineonderdelen

Bouwverkeer
Het bouwverkeer bestaat voornamelijk uit vrachtwagens van reguliere afmetingen die grond, grind, hijskraanonderdelen en ander materiaal aan- en afvoeren. Voor deze ene turbine gaat het daarbij om circa 200 vrachtbewegingen. Een vrachtbeweging telt als een vrachtwagen die naar de plek rijdt en er weer vandaan rijdt. Dat zijn dus circa 100 vrachtwagens.
De aanvoer van het beton voor het fundament vraagt circa 100 vrachtbewegingen.
Het bouwverkeer rijdt voornamelijk op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Het bouwverkeer rijdt niet door de kernen, maar gebruikt voornamelijk de provinciale wegen om bij de plek van de windturbine te komen.

Aanvoer windturbineonderdelen
De aanvoer van de windturbineonderdelen gebeurt met behulp van langere vrachtwagens. Hier ziet u een foto van de aanvoer van een gondel, ter illustratie.

Er worden drie wieken, zes torenonderdelen, de gondel en de hub aangevoerd. Hier ziet u de gondel en hub.

De windturbineonderdelen worden veelal ’s nachts aangevoerd, zodat de grote vrachtwagens en het reguliere verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.
De wieken en torendelen gaan vanuit Duitsland per schip naar de Eemshaven en vanaf daar via vrachtwagens naar de plek van de windturbine. Deze vrachtwagens rijden eveneens zo veel mogelijk via de grote wegen en niet door de kernen. Het laatste stuk van de route van de turbineonderdelen is als volgt:

N33 richting Gieten
Bij Gieten over op N34 richting Gasselte
Bij Gasselte over op N378 richting Gasselternijveen
Bij Gasselternijveen over op N378 richting 1e Exloërmond
Ter hoogte van de Dreefleiding verlaten de vrachtwagens de N378 naar de eindlocatie

Zie hier de plattegrond van de route voor de windturbineonderdelen.

De gondel en de hub worden per vrachtwagen vanuit Duitsland naar de plek van de windturbine gereden. Dat gebeurt via de autowegen.

De windturbineonderdelen zijn groot transport waarvoor het noodzakelijk is in de route tijdelijke aanpassingen te doen, zoals het snoeien van bomen en het verruimen van bochten en rotondes. Dit wordt afgestemd met de wegbeheerders. Nadat de windturbines zijn gebouwd, worden de wegen weer hersteld in de oorspronkelijke staat.

Verder is er de aanvoer van kleiner materiaal nodig. Dit zorgt voor circa 70 vrachtbewegingen.

Als er onverhoopt door het transport schade ontstaat, wordt dit hersteld en vergoed door de initiatiefnemers.

Gebiedsfonds
Een van de vormen van financiële participatie in het windpark is het gebiedsfonds. Dit fonds wordt gevuld door een deel van de opbrengsten van de windturbines hierin te storten. Het gaat om 50 cent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van 15 jaar. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar hebben opgewekt.

Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de windturbines. Met 15 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine is dat 675.000.000 kWh per jaar. Een megawattuur is 1000 kilowattuur, dus dat is 675.000 MWh per jaar. Dat wordt vermenigvuldigd met 50 cent en betekent een jaarlijkse bijdrage van 337.500 euro aan het gebiedsfonds. De provincie Drenthe voegt hier 10 jaar lang 180.000 euro per jaar aan toe.

Waaraan het gebiedsfonds wordt besteed, is vooral aan het gebied zelf. Inwoners en maatschappelijke organisaties die hiervoor ideeën hebben en betrokken willen zijn bij het beheer van dit gebiedsfonds, kunnen zich melden bij de provincie Drenthe. De provincie neemt het voortouw hierin om een goede structuur voor het fonds op te zetten. Doel is zeggenschap van de inwoners over de geldstromen in dit gebiedsfonds.

Doe mee in het windpark via De Windvogel
Een andere mogelijkheid voor financiële participatie is via coöperatie De Windvogel. Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van de coöperatie. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. In totaal investeren wij € 2,5 miljoen in dit windpark. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kunnen we buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. Het doel van de coöperatie is om een duurzame energievoorziening voor de toekomst te creëren samen met inwoners. Meer informatie hierover staat op www.windvogel.nl of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

Vragen en contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van het windpark. U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/

Amstelvogel naar een maatje meer?

Door: Evert-Jan van Latum

Onze windturbine de Amstelvogel wiekert al ruim tien jaar voor ons en levert in de gemeente Ouderamstel 100% groene stroom. De Amstelvogel staat op een geweldige plek op de grens van het recreatiegebied Ouderkerkerplas en bedrijvenpark ZuidOost. Veel mensen kennen deze turbine als een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap. Toen de Windvogel in 2017 op een bijeenkomst bij de Amstelvogel vroeg of mensen zonnepanelen wilden of meer windenergie, kozen velen voor dat laatste.

Groot onderhoud of vervanging?

De Amstelvogel loopt, met zijn dertien dienstjaren, het risico dat  groot onderhoud nodig is. In het ergste geval kan dat betekenen : de kop moet eraf! Dat is een behoorlijke operatie. Om er te komen moet een inrit worden aangelegd voor de hijskraan. Kortom een dure operatie, die nu al goed voorbereid moet worden.

1,4 keer zoveel windstroom

De vraag naar meer windenergie én de kans van groot onderhoud is ook aanleiding geweest om vervanging en opschaling eens te bekijken. De uitkomst is: De productie met een grotere rotor, ca. 120m’, en een zelfde as-hoogte,  kan met een factor 1,4 groter worden (ruim 6000 MWh. voldoende voor 1800 huishoudens).

De Windvogel heeft met de gemeente een eerste overleg gehad over de vernieuwing/verandering van de molen aan de Middenweg, 1191LG, Ouderkerk aan de Amstel. Na consultering van de grondeigenaar en beheerder door ons, kan een inschatting van de procedure-mogelijkheden door gemeente, op basis van een ‘Bouw-initiatief’ van De Windvogel gegeven worden. Met dit initiatief kan na ambtelijke onderzoek nagegaan worden wat de houding van B&W is en aan welke onderzoeken en eisen de uiteindelijke aanvraag moet voldoen.

Amstelvogel Twee en Drie

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om het oude plan voor de Amstelvogel Twee en Drie aan de orde te stellen, ook dat zal eerst met de grondeigenaren overlegd worden.

Windmolen de Amstelvogel aan de Ouderkerkerplas is 13 jaar oud. De Amstelvogel is geplaatst in 2005. Deze turbine produceert 4 miljoen kilowattuur, wat voldoende is om circa 1200 huishoudens van schone elektriciteit te voorzien.

Je buren en vrienden wiekeren toch ook mee?

Onze leden hebben in 2018 voor € 1.1 miljoen euro ingelegd om te wiekeren in onze nieuwe windparken die gebouwd worden in 2019.

Ons doel in 2019? Meer leden zodat die ook gaan wiekeren in onze nieuwbouw windparken Drentse Monden en Zeewolde!
Om dit doel te bereiken vragen we je om andere mensen te verleiden om ook te gaan wiekeren en lid te worden van De Windvogel.

Voorbeeld bericht dat je kunt sturen naar vrienden, buren en kennissen:

“Hallo,  ik ben al een tijdje lid van De Windvogel:  Een landelijke energiecoöperatie van 3350 burgers die samen schone energie opwekken met windmolens en zonnedaken. Voor eenmalig 50 euro ben jij ook lid van De Windvogel en draag je direct bij aan schone energie van Nederlandse bodem!  Je kunt dan ook vanaf medio 2019 investeren tegen een gezond rendement. Lid worden is heel eenvoudig en binnen 2 minuten geregeld via deze link op de website: https://www.windvogel.nl/aanvraag-formulier/.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2018 in Wind-Vogelvlucht

Aan het einde van het jaar maken we allemaal ons lijstje op. Wat ging er goed en wat kan er beter? We maakten een top 10 van 2018!

 

De Top 10 van De Windvogel in 2018

1. We doen mee in twee grote windparken: windpark Zeewolde en windpark Drentse Monden en Oostermoer.
2. We bouwen ook windmolens ‘van onderop’, volgens coöperatieve principes. In Vlaardingen, Kaag en Braassem en in Bodegraven.
3. Onze penningmeester Arie Wingelaar verlaat ons na 8 jaar trouwe dienst. Gelukkig is er ook een opvolger: Frank Schoenmakers.
4. Ojee. Er liggen zomaar ineens projecten een tijdje stil (Lansingerland en Rid-derkerk). Laten we ze in 2019 nieuw leven inblazen.
5. We helpen mee aan de oprichting van nieuwe lokale coöperaties, Rijne Ener-gie in Utrecht en Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk.
6. Bij Qurrent kun je voortaan onze Amstelvogelstroom afnemen. We maakten een film met prachtige dronebeelden.
7. Onze leden investeerden in 2018 meer dan € 1 miljoen, om te wiekeren in nieuwe windmolens die we in 2019 gaan bouwen
8. We doen mee aan verschillende ontwerpateliers die gemeenten organiseer-den, bijvoorbeeld in Utrecht en in Bodegraven-Reeuwijk.
9. Het ledenaantal blijft stabiel op 3350 leden. En dat zonder marketing.
10. De Gouwevogel krijgt in 2018 een ernstig probleem aan het lager; de molen levert nog niet eens de helft van de stroom van normaal! Gelukkig werkt de gemeente Gouda mee in onze zoektocht naar opschaling en vervanging. Een mooie kans om dubbel zoveel te produceren!