Opbrengsten Windmolens.

De gegevens over de opbrengsten van onze molens zijn weer bijgewerkt. Bedankt molenaars.  De opbrengsten in de maand mei waren eindelijk weer eens flink hoger dan verwacht. Ruim 10 % hoger dan de gemiddelde opbrengst in een mei maand . De molen in Bodegraven zou eigenlijk vervangen moeten worden voor een verbeterd model omdat deze (overigens uitstekend werkende molen) uit de tijd begint te raken. Continue reading

Omgevallen Ooievaar

Na 10 jaar trouwe dienst heeft de Ooievaar het op 26 maart begeven. Op de windrijke locatie aan de Orberlaan in Den Haag heeft hij in zijn werkzame periode 1.059.220 kWh geproduceerd. Het eigen opgenomen vermogen bedroeg 6920 kWh, zodat er effectief aan het net 1.052.300 kWh is afgegeven.

Foto Windturbine de Ooienvaar

Verslag omgevallen Ooievaar

Zondagmorgen 26 maart klokslag 8 uur zomertijd werd ik gebeld door onze secretaris Jaap Hoogendoorn. Hij was gebeld door ex-collega’s van ENECO die op hun beurt weer gebeld waren door de portier van de manege Levende Have van de politie Haaglanden. De portier had ’s nachts om 4 uur een enorme dreun gehoord maar hij had buiten niets kunnen zien. Bij het ochtendgloren zag hij dat “de Ooievaar�? er niet meer stond!
De portier is gaan bellen met de meldkamer van ENECO. Ik ben direct na de melding van de secretaris naar de windmolen gegaan. Daar aangekomen heb ik hem gebeld om te vertellen wat mijn eerste indruk was: de mast met gondel en wieken was terecht gekomen op het wandelpad en heeft tijdens zijn val het hekwerk van de manege voor een deel beschadigd. Ik heb het service- en onderhoudsbedrijf gebeld en overlegd met hen over de te nemen stappen.
Omdat iedereen de komende week al een volgeplande agenda had hebben we besloten om direct actie te ondernemen. Het onderhoudsbedrijf heeft een kraanbedrijf ingeschakeld om met een kraan en oplegger te komen om de beschadigde delen op te halen. Ik heb in afwachting van de bedrijven – die ongeveer anderhalf uur aanrijtijd nodig hadden – de installatie spanningloos gemaakt. Ik heb intussen nog eens contact gehad met de secretaris zodat de verzekering gewaarschuwd kon worden.
Ondertussen waren diverse passanten langs gekomen. De meesten zeiden dat ze het jammer vonden dat de molen weg was. Zij vonden het een baken in de buurt. Zij meldden ook dat het die nacht behoorlijk had gespookt. De windsnelheidsmeter gaf aan dat de gemiddelde windsnelheid die nacht 11,4 m/s bedroeg. Dit is op zich niet zo’n spectaculaire waarde. Ook onze buren kwamen uiteraard kijken; administratieve gegevens werden uitgewisseld ten behoeve van de schadeafhandeling. Het was erg druk bij hen vanwege ondersteuning die de ME/politie moest verlenen bij een voetbalwedstrijd ADO-Feijenoord.
Het opruimen van de beschadigde delen is erg voortvarend gegaan: zelfs de krater die de gondel had veroorzaakt in de grond was de volgende dag alweer aangeheeld! Het hekwerk van de politie is in dezelfde week gerepareerd.
De mast van de windmolen aan de Orberlaan bleek ten gevolge van materiaalfouten het begeven te hebben. Na enkele dagen wind te hebben “gevangen�? uit de noordoost hoek is die nacht de wind weer uit het zuidwesten gaan waaien. Juist aan die zijde bleek de mastvoet de zwakke plek te hebben gehad.
Het bestuur is met de projectleider van de Windvogel aan het bekijken wat het beste scenario is om de plek aan de zuidkant van Den Haag weer te benutten voor de opwekking van windenergie.

Beschikbaarheid Ooievaar

De beschikbaarheid van de windmolen de Ooievaar in de periode van september 2003 t/m maart 2006 …

Foto Windturbine de Ooienvaar

Maart 2006

De beschikbaarheid in december bedroeg 99% ten gevolge van een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt. De gemiste opbrengst is te verwaarlozen. De gemiddelde windsnelheid was 4,5 m/sec. In januari en februari was de beschikbaarheid 100% met in februari een gemiddelde windsnelheid van 4,6 m/sec. Aan het resultaat te zien was de wind in januari ons wat minder gunstig gezind.

December 2005

De beschikbaarheid in september bedroeg 99% in verband met een servicebeurt en in oktober bedroeg deze 100%.
In de maand november trad er op de 25e een onbalansstoring op tijdens het uit de wind kruien bij een te harde wind. Hierdoor is er aan opbrengst ca 1360 kWh misgelopen.
De beschikbaarheid bedroeg hierdoor in de maand november 96% en werd er (bij de harde wind) ca 14% aan productie gemist.

September 2005

De Ooievaar staat gezien zijn opbrengsten op een windrijkere locatie dan de andere Lagerwey-turbines. Op circa 2 km van de kust is dat ook niet zo verwonderlijk. Ook zijn er weinig bomen die hierbij een mogelijke verstoring geven. De beschikbaarheid van de Ooievaar was in de afgelopen 3 maanden 100%.

Juni 2005

In maart bedroeg de beschikbaarheid 95% door een storing aan de mutatorprint (vervangen) en een communicatiestoring tussen gondel en besturingskast. Beide storingen zijn door de Fa. Bettink snel verholpen. De gemiste productie bedroeg ongeveer 750 kWh. Over de maanden april en mei valt er over de productie weinig te vermelden.
In mei werd er onder de molen een vogelslachtoffer aangetroffen.

Maart 2005

Na een beschikbaarheid van 100% in de maanden december en januari was deze in februari 94%.
De turbine was op 9 en 10 februari in storing wegens een te hoge generatortemperatuur.
Inmiddels heeft zich in het weekend van 12 maart kortsluiting voorgedaan, waardoor de turbine minimaal het hele weekend niet in bedrijf zal zijn. Hopelijk is deze storing na het weekend snel verholpen.

December 2004

De beschikbaarheid was in september en oktober 100%, in november helaas 66%. Op 19 november is bij relatief gemiddeld rustige wind de molen op een “te harde wind�? beveiliging uit de wind gaan staan. Hierbij is door resonantie de onbalansbeveiliging aangesproken waardoor de molen definitief uit bedrijf bleef. Door de rustige windperiode aansluitend aan de dagen van 19 en 20 november is de stilstand ongemerkt voorbij gegaan. Bij elkaar is 4116 kWh misgelopen. De molen heeft 10 dagen onterecht stilgestaan.

Juni 2004

Op 24 en 25 juni heeft de molen stilgestaan ten gevolge van een onbalansmelding die veroorzaakt is door het uit de wind kruien vanwege te harde wind. De windsnelheid zal boven de 25 m/s zijn geweest.
De beschikbaarheid in juni: 97%.
In juli heeft de molen ten gevolge van een storing 8 dagen stilgestaan. Storingsmelding: Te hoge generator temperatuur. Door de vakantieperiode is de stilstand te laat opgemerkt. De beschikbaarheid bedroeg 70%.
Over augustus is nog geen informatie beschikbaar.

Maart 2004

Helaas is in december een storing (onterechte onbalans) onopgemerkt gebleven waardoor de molen 11 dagen per ongeluk heeft stilgestaan.
Na berekening -aan de hand van de gemiddelde windsnelheden- is gebleken dat 7020 kWh gemist is. Het waaide juist leuk, vooral 21, 25, 26 en 27 december!
De beschikbaarheid bedroeg door bovengenoemd voorval 63%.
Ook op 31 januari is er door onbalans productieverlies opgetreden.
Gevolg: een beschikbaarheid van 94%.

December 2003

De molen staat sinds 5 september stil vanwege uitgelopen klapaslagers.
De rotor en wieken worden vervangen door gereviseerde rotor met wieken, hetgeen naar schatting eind oktober zal zijn gerealiseerd.
Uiteindelijk blijkt dat de molen negen weken heeft stilgelegen, waardoor er ruim 23.000 kWh aan opbrengst is misgelopen. De door het productieverlies gederfde inkomsten zullen bij de verzekering worden geclaimd.
Van de molenaar zijn ook meetgegevens ontvangen. Deze zijn weer gegeven in bijgaande grafiek.

September 2003

Mede door de mooie zomer en dus weinig wind heeft de Ooievaar in de maanden juni t/m augustus minder gepresteerd dan in 2002.
Er zijn geen storingen geweest