Laat de wind waaien aan de Goudseweg

windvogelAfgelopen woensdag diende windenergiecoöperatie De Windvogel een verzoek in bij wethouder Oskam, om een nieuwe windmolen aan de Goudseweg te mogen plaatsen. Al vijfhonderd handtekeningen zijn er verzameld onder de inwoners. De Windvogel, die sinds de bouw van deze windmolen is uitgegroeid tot een van de grootste windenergie coöperaties van Nederland, heeft intussen al meerdere windmolens in bezit. Dit zijn windmolens ván burgers die energie produceren vóór burgers. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat, met de eerste burgerwindmolen van De Windvogel, aan de basis van dit succesverhaal.

Greenpeace helpt mee
Greenpeace juicht het toe dat De Windvogel het initiatief neemt om de oude molen aan de Goudseweg te vervangen. De Windvogel is een club die jaren geleden al zag dat onze energie toekomst ligt in duurzame bronnen. Die energie transitie van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen naar schone wind en zonne-energie zal de komende jaren nog veel harder moeten gaan als we klimaatverandering een halt toe willen roepen. De urgentie van klimaatverandering wordt steeds duidelijker.

Doelstelling Bodegraven-Reeuwijk: 2035 klimaatneutraal
Gelukkig erkent de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de klimaaturgentie ook en heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2035 helemaal klimaatneutraal te zijn. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor zeker windenergie nodig zal zijn om hem te behalen. Eén nieuwe molen maakt dan weliswaar nog geen zomer, maar laat met een grote stap wel zien dat het de gemeente menens is. Wij verwachten dan ook dat de gemeente het verzoek enthousiast omarmt en de coöperatie zo de kans geeft om ook in de toekomst in Bodegraven-Reeuwijk weer windenergie te blijven maken.

Bekijk de handtekeningenactie op New Energy TV.

Teken nu de petitie voor een nieuwe windmolen aan de Goudseweg.

Petitie Vervanging windturbine Bodegraven-Reeuwijk

icon_windmill_70x70Woont u in de omgeving van Bodegraven en Reewijk en wilt u ook een nieuwe windmolen voor en door burgers?

Teken dan deze petitie voor de vervanging van de verwijderde windturbine Bodegraven-Reeuwijk.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk is ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt. Onze gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren.

Daarom heeft een aantal Windvogel-leden in de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk het plan opgevat om de oude molen te vervangen door een eigentijdse. In het verleden was er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden voor een dergelijk plan. Nu onze plannen wat meer in het verlengde liggen van het gemeente- en overheidsbeleid zijn de kansen tot vervanging aanzienlijk groter. Daar is echter wel draagvlak voor nodig. De gemeente heeft nog geen concreet plan hoe zij invulling wil geven aan het voornemen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat zal moeten komen uit maatregelen zoals energiebesparing, zonnepanelen bij bewoners en uit windenergie. Hierbij is windenergie onontbeerlijk.

Een windmolen van 2 MW (goed voor 1400 huishoudens) levert jaarlijks evenveel energie als 20.000 zonnepanelen van 250 Wp.
Om draagvlak voor ons plan te krijgen hebben wij uw steun nodig.

Daarom ook deze petitie, waarvan wij aan u vragen om deze te ondertekenen. De petitie zal aan het college van B & W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden aangeboden.

Meer informatie over de windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk:
Windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk
Arie Groenveld
arie.groenveld[at]telfort.nl

Molen ‘de Windvogel’ te Bodegraven demonteren en opschalen

arie_broosHet dagelijks bestuur van De Windvogel heeft dinsdag 15 december het besluit genomen om onze windturbine ‘De Windvogel’ te Bodegraven te demonteren. Er is gekozen om de turbine in zijn geheel te verwijderen en af te voeren.

Omwaaien voorkomen
In verband met de veiligheid is gewacht op de eerste mogelijkheid met gunstige weeromstandigheden om de windturbine te demonteren. Recent hebben we nog de rotor van de turbine vervangen. Nu was een scheur aan de voet van de mast ontstaan, waardoor het te gevaarlijk is om de turbine te laten staan. Bij stevige wind zou de turbine om kunnen vallen.

Nieuwe grotere windmolen
Het gaat de gehele vereniging aan het hart dat dit icoon van coöperatie De Windvogel verdwijnt. De Windvogel wil een grotere windmolen (2 MW) plaatsen op de oude lokatie in Bodegraven. Daartoe verzamelen onze leden handtekeningen in Bodegraven en Reeuwijk. Tot nu toe stemde de gemeente niet in met onze plannen. Nu de urgentie met het nieuwe wereldwijde Klimaatakkoord wel duidelijk is hopen we spoedig medewerking te krijgen om een nieuwe windmolen te realiseren. Geef uw steun door aan @DickElk.

Meer windmolens voor en door burgers
De Windvogel werkt door het hele land hard aan nieuwe windmolens die voor en door burgers geplaatst en beheerd worden. Dat kunt u zien in ons overzicht van nieuwe projecten van onze lokale werkgroepen en van projecten met samenwerkingspartners.

windvogelwindvogelwindvogel

Opbrengsten Windmolens.

De gegevens over de opbrengsten van onze molens zijn weer bijgewerkt. Bedankt molenaars.  De opbrengsten in de maand mei waren eindelijk weer eens flink hoger dan verwacht. Ruim 10 % hoger dan de gemiddelde opbrengst in een mei maand . De molen in Bodegraven zou eigenlijk vervangen moeten worden voor een verbeterd model omdat deze (overigens uitstekend werkende molen) uit de tijd begint te raken. Continue reading

Molen de Windvogel 2008

Voor de Windvogel was 2008 naar omstandigheden een redelijk jaar, met een opbrengst bijna gelijk aan 2007. Geen grote technische problemen alleen de eigen stroom meting klopte bijna het hele jaar niet. Doordat er een stroomtransformator stuk was werd maar 2/3 van de productie gemeten. Gelukkig deed Stedin het wel goed en kwamen we er op die manier achter. In de laatste maande van 2008 hebben we met enkele enthousiastelingen aan de westkant een groot aantal populieren onthoofd, misschien dat dat nog wat extra opbrengst gaat brengen in de toekomst.

Groet Broos

Opbrengst Windvogel Mei 2008

Bodegraven, 1 juni 2008,

Opbrengst De Windvogel Bodegraven over mei 2008, met eigen meter

Productie in mei 940 kWh, het is een totaal minimum dacht ik zo! Er was weinig wind en de bomen zijn weer wat hoger en zitten nu vol in het blad.

100% beschikbaar, windsnelheid gemiddeld 2 m/sec
de piek was 82 kW
Totaal nu 1.114.514 kWh geleverd
leveruren 940 na het eerste miljoen dan

Zou de molen in mineur gaan na het raadsdebat vorige maand waarna opschaling er niet in zit. We moeten wachten op betere of juist slechtere tijden de nood moet hoger worden. Tegenstanders willen geen windturbines meer in het Groene Hart, vooral de open ruimte wil me behouden, daar zijn wij natuurlijk ook voor net als zij voor windenergie zijn.

Minister Cramer schreef 21 mei persoonlijk een brief aan GroenLinks Bodegraven, haar oordeel over het Open venster Woerden Bodegraven slaat niet op andere situaties in het Groen Hart. Bodegraven mag dat zelf beslissen en dat heeft ze gedaan voor die bestaande plek. De AC-locatie is niet geschikt voor opschaling oordeelde zij, helaas niet op basis van enig rapport maar door politieke gevoelens.
Het WV-bestuur heeft inmiddels alweer een gesprek met wethouder Bouwens. Hij wil wel maar hoe gaan we dat waar maken? Dat vervolg komt hopelijk toch nog in Bodegraven of in de regio.
.

groet Broos de Groot

Opbrengst Windvogel April 2008

Bodegraven, 1 mei 2008,

Opbrengst april van De Windvogel Bodegraven, op eigen meter
1/2 jaarlijks onderhoud met nieuwe stikkers op de kop windvogel.nl
Op alle fronten deden we het dus slecht, wij willen wel maar de natuur en de Bodegraafse Raad is tegen?

3540 kWh, het een zeer matig maandje!
98 % beschikbaar,
3 m/sec
de piek was 82 kW
Totaal nu 1.113.605 kWh geleverd

groet Broos de Groot

Opbrengst Windvogel Maart 2008

Bodegraven, 1 april 2008,

Opbrengst maart 2008 De Windvogel Bodegraven, met eigen meter

12490 kWh, het een goede maand voor ons doen!

97% beschikbaar, kleine technische storing met defecte zekering, Bettink kwam toevallig langs zodat het snel verholpen was.
5 m/sec
de piek was 82 kW en 17 m/sec
Totaal nu 1.110.045 kWh geleverd

We waren vandaag in het nieuws met een 1 aprilgrap maak een kunstobject van de windvogel.
.

groet Broos de Groot