Opbrengst Windvogel Augustus 2007

De Windvogel

Bodegraven deed het minder met een zeer matig resultaat van 2.960 kWh, 100% beschikbaar, gemiddelde wind 3 m/sec piekbesating 78kW

We hebben de waarschuwingsstikker van Bettink er op geplakt, “Deze installatie wordt electronisch bewaakt”
tegen mogelijke diefstal van de koperleidingen.

groet
Broos de Groot

Debat opschaling windmolen Bodegraven.

Betr.:Gemeente Bodegraven. Evertshuis Openbare commissievergadering

Arnold Abbema was de tweede spreker op het brede milieudebat, daarna kwam de actie groep geen grotere windmolen aan het woord en andere sprekers van de Milieuraad Bodegraven, SenterNovem en REC Gouda.

Dit naar aanleiding van het principe verzoek van de Windvogel uit maart 2006, om de molen in Bodegraven te gaan vervangen door een grotere 2 MW-turbine…

Continue reading