Windvlaag 20 mei 2014

Teleurstellende uitspraak hoger beroep
We hebben een teleurstellend bericht van Hof Den Haag ontvangen. Ons betoog om vrijgesteld te worden van heffing van energiebelasting op zelfgeproduceerde en verbruikte elektriciteit heeft voor de derde keer niet kunnen overtuigen; is juridisch niet geaccepteerd.
Voor de Windvogelleden die meedoen aan ‘Zelflevering’ via Anode verandert er niets. De levering, afrekening en spelregels blijven hetzelfde. Alleen het uitzicht op teruggave van energiebelasting is onrealistisch geworden. Dit betekent dus geen extra geld voor De Windvogel om duurzame energieprojecten op te zetten.

Stroom is geen kropje sla
De vergelijking van onze stroom met het zelf gekweekte kropje sla gaat niet op. Alle argumenten die door onze juristen naar voren zijn gebracht, zijn van tafel geveegd, in onderdelen samengevat:

A. Coöperatie De Windvogel en haar ‘Zelflever-Leden’ vormen geen organisatorische eenheid
waardoor niet van gefaciliteerd zelfverbruik of zelfvoorziening gesproken kan worden. Onze slogan
‘Word mede-eigenaar van onze Windvogelmolens’ is daarmee juridisch niet houdbaar gebleken;
B. Elektriciteit komt nu niet als ‘direct eigendom van leden’ beschikbaar op het elektriciteitsnet, maar
wordt via elektriciteitsbedrijven -die daar energiebelasting over moeten incasseren- geleverd aan
de verbruikende ‘Zelflever-Leden’.
C. Regels voor het zogenoemde ‘salderen’ zijn niet van toepassing. Hiervan gaf de belastinginspecteur
aan dat deze regeling geen milieudoelen dient, maar zijn eenvoudige administratie ten doel heeft.

Na ruim drie jaar hebben we een inhoudelijke juridische definitief afwijzende reactie op ons
‘Zelfleverings-initiatief’. We kunnen eventueel nog in cassatie.

Hoe nu verder?
Coöperatie De Windvogel blijft op zoek naar mogelijkheden om meer aandacht en meer (belasting-)geld
naar duurzame energieproductie te leiden. Mogelijk dat passender en verdergaande
overeenkomsten tussen Leden en Coöperatie het eerste punt A. kunnen regelen. Blijft het tweede
punt B. – vanwege de toch echt altijd andere plaats van invoeding en het verbruikadres – het
struikelblok. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de coöperatie De Windvogel zelf een beetje
energiebedrijf wordt en daarmee bijzondere voordelen kan benutten. Dit brengt wel weer veel
verdergaande gevolgen en verantwoordelijkheden met zich mee. Consequenties die we uiterst
zorgvuldig moeten onderzoeken en met de Leden zullen bespreken en overleggen.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,
Martien Vogelezang,
secretaris De Windvogel BA

Windenergie op land, juist NU!

Het draagvlak vanuit de mensen zelf voor duurzame energie neemt toe, terwijl het draagvlak voor de van boven af geregisseerde verouderde, vervuilende en te dure energieopwekking afneemt.  Er zijn meerdere redenen waarom juist nu de Nederlandse burgers samen windmolens op land moeten realiseren om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken.

Crowdfunding windmolen (s)

Crowdfunding noemt men het als burgers in de gelegenheid gesteld worden om financieel te participeren om een project te realiseren. Bij coöperatieve windmolenverenigingen zoals De Windvogel gebeurd dat al jaren. Voor de zes windturbines (windmolens) die De Windvogel nu exploiteert heeft de coöperatieve vereniging steeds het publiek aangesproken om mee te financieren, EN mee te delen in de exploitatie-opbrengsten.

Continue reading

Open brief ‘samen uit de crisis’ aan Samsom en Rutte

Op 8 oktober schreven een aantal wetenschappers, deskundigen, bedrijven en instanties (zie de indrukwekkende lijst onder aan de brief) een open brief met aanbevelingen aan Diederik Samsom en Mark Rutte. Ze schreven hun leidraad op om aandacht te vragen voor vergroening van de economie, om met economisch positief uitpakkende milieumaatregelen Nederland uit de crisis te trekken. Deze groene elementen in het nieuwe kabinetsbeleid kunnen de peilers zijn van de solide nieuwe groene economie, waarmee we Nederland klaarmaken voor een langdurig duurzame toekomst.

Maar voor het zover is moet er nog wel wat besloten worden en daadwerkelijk gebeuren, waaronder ook de door De Windvogel voorgestelde saldering mbt de zelflevering van stroom uit eigen windturbines naar hun eigen coöperatieleden die tenslotte allen medeeigenaar zijn. Deze brief ondersteund weer de mening van De Windvogel dat saldering in coöperatieve vorm, waarbij de coöperatieve eigenaren hun eigen stroom gesaldeerd kunnen afnemen, de juiste weg is om snel tot een duurzame energievoorziening te komen, gefinancierd door de welwillende actieve burgers zelf, zonder (hoge) kosten voor het rijk. Een ontwikkeling van onderaf, van de burgers zelf, die slechts van bovenaf toegestaan moet worden.
Rens Beijer

Power to the People

Als burgers zelf het initiatief nemen tot het regelen van zaken die eigenlijk door de politiek geregeld moeten worden, spreekt men van ‘Power to the people’. Het maatschappelijk draagvlak is zo groot dat de maatschappij, de burgers, het voortouw neemt terwijl de gevestigde instanties hardnekkig vasthouden aan de oude structuren. De aflevering van VPRO’s tegenlicht van maandag 8 oktober gaat hierover.

Continue reading

Windvogel op eigen kracht verder met zelflevering

Dit artikel geeft in het kort een overzicht van de actuele stand van zaken rond zelflevering. Nog even ter herinnering: zelflevering houdt in dat de leden zelf de elektriciteit van hun eigen molen kunnen consumeren. Dat is de meest directe manier om de vruchten te plukken van het lidmaatschap van de coöperatie. Bovendien verwacht De Windvogel dat hierdoor het draagvlak voor windenergie op land aanzienlijk zal toenemen. Continue reading

Vroege Vogels TV met de Windvogel in de uitzending.

Vroege Vogels

Vroege Vogels

Het programma Vroege Vogels, dat  wordt uitgezonden op dinsdag 16 december 2008 op Ned 2 om 19:25 uur, gaat over het pilot-project van ENECO met De Windvogel met betrekking tot zelflevering. De leden van de Coöperatie kunnen hun eigen stroom produceren, kopen en geleverd krijgen. Dit proces van zelflevering is vergelijkbaar met een zonnepaneel op je eigen dak.

VroegeVogels

Bekijk de uitzending.

Groene stroom opgewekt door en voor de klant

De Windvogel en Eneco starten pilot burgerparticipatie bij windturbines

Rotterdam, 1 oktober 2008

Windcoöperatie De Windvogel en energiebedrijf Eneco starten gezamenlijk een pilot met actieve participatie van burgers bij windturbines. Burgers die mede eigenaar zijn van een windturbine kunnen hierdoor zélf de duurzaam opgewekte energie gaan gebruiken.

Continue reading