CBS: Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

appelvogel_350_200Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit biomassa 16 procent lager uitpakte. Dit maakt het CBS gisteren bekend.

Windenergie groeit
De elektriciteitsproductie van windmolens nam toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2014 met ongeveer 150 MW (megawatt) tot ongeveer 2.850 MW eind 2014 door het gereedkomen van enkele kleinere en middelgrote windparken. De overheid streeft naar 6.000 MW op land in 2020 en 4.500 MW op zee in 2023. Om deze doelstellingen te realiseren zal het windvermogen sneller moeten groeien dan in het verleden.

Bron: CBS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *