Crowdfunding windmolen (s)

Crowdfunding noemt men het als burgers in de gelegenheid gesteld worden om financieel te participeren om een project te realiseren. Bij coöperatieve windmolenverenigingen zoals De Windvogel gebeurd dat al jaren. Voor de zes windturbines (windmolens) die De Windvogel nu exploiteert heeft de coöperatieve vereniging steeds het publiek aangesproken om mee te financieren, EN mee te delen in de exploitatie-opbrengsten.

Nadat geïnteresseerden een eenmalig lidmaatschapsbedrag van 50 euro hebben betaald, krijgen ze de mogelijkheid om aan de coöperatieve windmolenvereniging waar ze dan zelf deel van uitmaken, geld te lenen om windmolens te realiseren. Over die leenbedragen wordt logischerwijs rente vergoed, die voortkomt uit de windenergie opbrengsten. De afgelopen jaren lag de vergoeding uit de windopbrengsten rond de 5%. (hiermee is het rendement hoger dan bij de commerciële varianten als winddelen en windcentrale waar na verrekening van het renteverlies de balans op nagenoeg nul uitkomt).

En het is niet alleen dat de leden meedelen in de wind-opbrengsten, maar door het coöperatieve lidmaatschap zijn ze mede eigenaar van de windturbines. Naast het financiële voordeel dat voortkomt uit de crowdfunding kunnen de leden ook hun eigen 100% duurzame in Nederland geproduceerde elektriciteit teruggeleverd krijgen via zelflevering van De Windvogel. De leden betalen een normaal tarief voor deze stroom, er wordt aan gewerkt om dit tarief omlaag te brengen.

Crowdfunding van windturbines, doe het samen met De Windvogel. En de samen opgewekte windenergie kan je via de zelflevering van De Windvogel teruggeleverd krijgen.

Rens Beijer

3 thoughts on “Crowdfunding windmolen (s)

 1. Aardig stuk, helaas sla je op een punt de plank mis: ik investeer niet in winddelen voor het financieel rendement, maar om het prijsrisico voor een deel van mijn energierekening de komende 16 jaar af te vangen. Bij De Windcentrale weet ik voor een vast bedrag hoeveel elektriciteit ik ongeveer krijg (Euro 1.000 = 1.500 kWh/jaar), bij De Windvogel weet ik dat niet.

  Hoewel ik met plezier lid ben van De Windvogel en ook een lening aan jullie verstrekt heb neemt dat het prijsrisico niet weg, zelfs niet bij zelflevering. In het model van De Windvogel zit dezelfde spanning als bij een commercieel bedrijf: die tussen kapitaalverschaffers (in jullie geval geen aandeelhouders, maar leden die geld uitlenen) en de afnemers van jullie product (elektriciteit).

  De afnemers willen zo’n laag mogelijk prijs, de kapitaalverschaffers een zo hoog mogelijke prijs. Vooral wanneer er een groep leden komt die veel geld leent in verhouding tot de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen en als de cooperatie sterk groeit kan dat spanningen oproepen. Dat gebeurt ook bij cooperaties in andere sectoren, zie bv Friesland-Campina of Rabobank.

  De Windcentrale heeft die spanning opgevangen door te stellen dat je niet meer winddelen mag hebben dan dat je aan elektriciteit verbruikt. Dat is voor mij de voornaamste om met minder rendement genoegen te nemen dan ik bij De Windvogel kan realiseren.

  • De opmerking “kunnen de leden hun eigen 100% duurzame geproduceerde elektriciteit teruggeleverd krijgen via zelflevering van De Windvogel” is inderdaad verwarrend zoniet misleidend.
   Terecht staat elders op de site “de leden betalen een normaal tarief voor deze stroom, er wordt aan gewerkt om dit tarief omlaag te brengen”
   Het zou de Windvogel sieren als deze verwarring voorkomen wordt.

Leave a Reply to Krispijn Beek Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *