De verbinding met Engeland

Naast verbindingen met Duitsland, België en Noorwegen ligt er nu ook een elektriciteitskabel van en naar de UK. Het vermogen is 1000 MW, wat ongeveer overeenkomt met het vermogen van een grote kolencentrale.  De 260 kilometer en 600.000.000,- euro kostende kabel is gelegd met een speciale geulengraver die 9000 liter water en grond kan verplaatsen waardoor de kabel 1,5 meter onder de Noorzeebodem ligt. Onder andere vanwege vergunningen en obstakels ligt de kabel niet op de kortste route van land naar land en zitten er een paar bochten in. Om het vervoer van stroom onder water technisch mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van gelijkstroom. Deze wordt aan weerszijde omgezet in wisselstroom. Het uiteindelijke transportverlies bedraagt op deze manier ongeveer 3%.  De verwachting is dat de beschikbaarheid zeer hoog is en het de prijzen op de Europese stroommarkt nog meer zal stabiliseren. Hele grote windmolenprojecten zullen makkelijker inpasbaar worden op het net door deze verbindingen met het buitenland.

Omdat we zowel stroom gaan uitvoeren als invoeren zal er ook kolen- en kernstroom worden ingevoerd. Gelukkig worden er in Engeland grote investeringen gedaan in wind- en zonne-energie, zodat ook de import uit Engeland steeds schoner wordt. Net als de stroomimport uit onze andere buurlanden.

Als wij meer grote molens in de Rotterdamse haven plaatsen, zal er niet enkel kolenstroom uitgevoerd worden. Doe ook mee met de windvogel en zorg ook voor meer groene stroomproductie.

One thought on “De verbinding met Engeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *