One thought on “De Windvaan van juni 2009

  1. Aan het artikel Windhandel zou de volgende informatie kunnen worden toegevoegd.
    De in het project in 5 jaar geproduceerde hoeveelheid energie (88 miljoen kWh) zou in dezelfde tijd met 4 windturbines van het kaliber Amstelvogel (Enercon E-70) kunnen worden geproduceerd. De investering hiervan is circa 10 miljoen euro i.p.v. de 27,84 miljoen euro in het project. Het moge duidelijk zijn dat het laatste bedrag een behoorlijke aanslag pleegt op het potje van beschikbare EIA (energie-investeringsaftrek).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *