De Zonvogel maakt zonne-energie voor iedereen mogelijk

De Zonvogel, een nieuwe coöperatieve vereniging, maakt het mogelijk dat iedereen in Nederland zonne-energie kan gaan opwekken. Ook als mensen niet over een eigen dak beschikken, zoals huurders of eigenaren van appartementen.
De Zonvogel doet dat door mensen en bedrijven mede eigenaar te laten zijn van installaties. Ze wekken dan zelf zonne-energie op, met eigen panelen.
Alleen hoeven die panelen niet op het eigen dak te staan. Op die manier wil De Zonvogel de ontwikkeling
van zonne-energie in Nederland versnellen. De Zonvogel is een vervolg op een actie om middels een open brief aan de Nederlandse beleidsmakers de succesvolle Duitse teruglever vergoeding
voor groene energie ook in Nederland ingevoerd te krijgen.
Inmiddels hebben bijna 16000 mensen en organisaties de open brief ondertekend.
Maar de regering reageert daar onvoldoende op, vinden de initiatiefnemers, stichting iNSnet, De Kleine Aarde en WISE.Het is steeds weer opnieuw verbazend om te zien hoe traag en terughoudend
de overheid in Nederland reageert op echt duurzame ontwikkelingen” zegt Peter van Vliet, voorzitter van de Zonvogel. “De problemen rond energie en klimaat zijn van dusdanige orde dat we niet kunnen blijven afwachten. Daarom bieden we met de Zonvogel een model waaraan iedereen meteen kan meedoen. Daarmee lossen we nu een deel van het klimaatprobleem op en leggen we gelijktijdig een basis voor een leuk financieel rendement in de toekomst. Plus de zekerheid van niet langer
stijgende stroomprijzen voor de leden van de coöperatie. De coöperatie is opgericht door stichting iNSnet en ODE, Organisatie voor Duurzame Energie en wordt mede gesteund door Dr. Hermann Scheer, de grondlegger van het Duitse feed-in systeem en nu voorzitter van dewereldwijde organisatie voor duurzame energie IRENA. Hij zit het comité van aanbeveling, waar verder onder andere ook Gosse Boxhoorn, mede oprichter van Solland Solar en Kornelis Blok, hoogleraar Universiteit
Utrecht en wetenschappelijk directeur bij Ecofys en mede oprichter van Econcern, deel van uitmaken. Met de collectieve aanpak wil De Zonvogel de marktgroei voor zonne-energie in Nederland versnellen en daarmee ook het moment waarop zonne-energie goedkoper wordt dan energie
uit fossiele brandstoffen dichterbij brengen”, aldus Peer de Rijk,secretaris van de Zonvogel. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door zelflevering: over zelf opgewekte energie is in principe geen
belasting verschuldigd. Bovendien zijn grotere, collectieve installaties relatief goedkoper. Zowel personen als organisaties kunnen lid worden van de Zonvogel.
De Zonvogel is overigens geen onderdeel van de Windvogel.

2 thoughts on “De Zonvogel maakt zonne-energie voor iedereen mogelijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *