Drie windparken voor Emmen met burgerwindmolens

windmolens draaienWoensdag 29 juli heeft de gemeenteraad Emmen groen licht gegeven voor de windmolenplannen in Emmen. Het gaat hier om 7 windturbines bij de N34, 8 windturbines bij de Zwartenbergerweg, en 17 bij de Pottendijk. Het voorstel werd met 24 tegen 14 stemmen aangenomen.

Duidelijkheid voor bewoners
De initiatiefnemers zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de locaties, zowel voor de projectontwikkeling als voor de omwonenden. We kunnen nu aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van deze drie locaties. Eén van de voorwaarden die gesteld worden in dit windmolenplan is, dat de maximale tiphoogte van de windmolens 149 meter mag zijn. Hierdoor kunnen er geen voldoende hoge molens gebouwd worden.

Voorwaarden windpark aanpassen
Grotere windmolens zijn echter wel nodig op deze locaties, omdat de opbrengsten uit de windmolens anders te laag zijn en daardoor het project niet voldoet aan de eis van financiële haalbaarheid. De initiatiefnemers stellen voor om te bouwen tot een ashoogte van 120-140 meter, zodat het windpark rendabel is. Dan komt de tip van de wiek hoger dan 149 meter. We willen in open en transparant overleg met de gemeente alle mogelijkheden bekijken. De initiatiefnemers zijn Raedthuys Pure Energie, Yard Energy en coöperatie De Windvogel.

Burgerwindmolens draaien voor lokale gemeenschap
Voor de lokale gemeenschap zijn in de plannen bij elke locatie een burgerwindmolen opgenomen. Deze gaan voor de lokale gemeenschap energie leveren en opbrengsten genereren. De burgercoöperatie is eigenaar van deze windmolen en inwoners van Emmen kunnen lid van deze coöperatie worden. Leden kunnen meedoen in het bestuur van de burgerwindmolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de windmolens. Aanvankelijk komen deze burgerwindmolens in het eigendom en beheer van de landelijke burgercoöperatie De Windvogel, en werken we samen met de nog op te richten lokale coöperatie. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op http://www.windenergieinemmen.nl/burgerwindmolens.

3 thoughts on “Drie windparken voor Emmen met burgerwindmolens

 1. De aanpassing van de voorwaarden is misschien noodzakelijk voor de projectontwikkelaars. Mij lijkt dat indien het burgerwindturbines worden, dit wel financiëel haalbaar is… Dus niet maar 1 burgerwindturbine per lijnopstelling , maar allemaal !

 2. En als de omgeving vraagt om niet hoger te gaan dan 150 m tiphoogte, dan is dat zo.
  Participatie vraagt luisteren naar de mensen, geen doekje voor het bloeden

  • Beste Bert,

   Bedankt voor uw reactie.

   Participatie is in onze ogen veel breder dan de hoogte van een windmolen te bepalen. De leden van de Windvogel willen al twee jaar in gesprek met de omgeving om na te denken over de duurzame ontwikkeling die we op gang willen brengen samen met omwonenden. Echte participatie in het voortraject en ook tijdens de exploitatie. Door het Windkracht 3 proces was dit niet mogelijk, wij mochten helaas niet op bijeenkomsten aanwezig zijn.

   Door rendabele windmolens te bouwen, is er genoeg geld beschikbaar om de participatie met de omwonenden op te zetten en kunnen we voor de omgeving interessante projecten opzetten. Met 150 m tiphoogte is er te weinig ruimte in de opbrengsten om risico’s in het project te kunnen opvangen en al helemaal geen ruimte voor de ondersteuning van duurzame ontwikkeling in het gebied. Daarom willen we graag in gesprek met omwonenden om toch meer ruimte op te zoeken. De hoogte van de turbine is daarin een belangrijk detail die de omvang van de participatie tijdens de exploitatie bepaald.
   Denkt u ook mee?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *