Drukbezochte werkateliers tonen perspectief voor duurzame energieopwekking

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben de afgelopen weken mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie in kaart gebracht. Deze week werd de eerste ronde werkateliers over dit thema afgerond. De inbreng van honderden inwoners wordt nu verwerkt en dient als startpunt voor het vervolggesprek in mei 2018.

Verantwoordelijk wethouder Kees Oskam is tevreden over de vijf werkateliers. “Ik ben blij verrast door de positief-kritische sfeer en goede ideeën en die ik in de dorpen ben tegengekomen. Ze vormen de basis voor onze verkenning van locaties voor wind- en zonne-energie.”

Stickers met windmolens
Tijdens de werkateliers gingen in totaal honderden inwoners aan de slag met speciale plattegronden en stickers met windmolens of zonnevelden. Zo konden de aanwezigen mogelijke locaties voor duurzame energieopwekking aanwijzen. Daarnaast leverden de avonden veel creatieve ideeën op, zoals zonnepanelen als dak boven parkeerplaatsen of op het talud langs de A12.

Vervolgstappen
De zoekgebieden die nu zijn ontstaan worden tijdens het werkatelier in de tweede ronde gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op 14 mei 2018 en biedt ruimte voor een discussie over de voorkeuren voor locaties. Deelnemers aan de eerdere werkateliers zijn van harte uitgenodigd bij deze avond aanwezig te zijn. De serie werkateliers wordt op 17 september 2018 afgesloten tijdens de derde ronde. Dan worden per locatie diverse scenario’s uitgewerkt.

Meer informatie over duurzame energieopwekking in Bodegraven-Reeuwijk kunt u vinden op www.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzame-energie.

2 thoughts on “Drukbezochte werkateliers tonen perspectief voor duurzame energieopwekking

 1. Ik heb een van de workshops bijgewoond. Erg fijn om te zien dat de gemeente naar de mensen toekomt en ze bij de plannen betrekt. Dit zou veel vaker moeten gebeuren.

  Ik heb toch een kritische noot:
  Waar windmolens en panelen geplaatst moeten gaan worden is de derde stap in de reeks. de eerste twee stappen zijn hier overgeslagen:

  Stap 2 is de vraag of we dit wel moeten willen. Deze oplossingen zijn duurder dan eigen energie opwekking, Windmolens zijn lelijk en in onze platte omgeving van verre zichtbaar. De mensen die in de buurt ervan wonen hebben er geen extra voordeel van, maar wel de last.

  Stap 1 is uiteraard het minimaliseren van eigen gebruik en vergroten van eigen energieproductie.
  Naar mijn mening zou de gemeente daar geld en energie in moeten steken – met de invoering van een adviesloket dat ook trainingen en cursussen geeft,
  – met grootschalige inkoop van pakketten (PV, warmtepompen,
  zonneboilers, batterijpakketten, isolatie etc)
  – met het verstrekken van (renteloze?) leningen bij aanschaf van deze zaken.

  Na 5 jaar kunnen we dan zien welke energiebehoefte er dan nog over is.
  Ik verwacht dat dit zo weinig zal zijn dat windmolens en PV-velden niet meer economisch verantwoord zullen zijn.
  Uiteraard weet ik niet wat de rijksoverheid hierover al besloten heeft, maar als de molens niet verplicht zijn, zou ik er voorlopig niet aan beginnen.

  • Hartelijk dank voor uw reactie.
   Inderdaad is energiebesparing de eerste stap. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet hier ook op in. Hoeveel en wat de gemeente precies doet, dat kunt u vast bij de gemeente navragen. Wellicht kunt u uw suggesties ter verbetering en vertseviging van dit programma doorgeven aan de gemeente.
   Als we met zijn alleen genoeg energie besparen, dan nog blijft er energie over die we duurzaam moeten opwekken. Studies rekenen uit dat we tot zo’n 30% besparing kunnen komen. De rest moeten we dus nog opwekken. Zonnevelden en windmolens zijn hierbij de technieken die op korte termijn ingezet kunnen worden. Andere technieken zoals biomassa en geothermie zijn of niet toereikend of nog niet direct inzetbaar.
   Over het voordeel van windmolens: via de cooperatie kunnen mensen wel voordeel hebben doordat zij 1: naar eigen gelang geld kunnen inleggen tegen rendement en 2. mee kunnen bepalen wat we met de opbrengsten gaan doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *