Duitsland boekt laagterecord CO2-uitstoot

De uitstoot van broeikasgassen in Duitsland in 2008 was opmerkelijk laag. Dat blijkt uit een studie van het Duitse ministerie voor Milieuzaken, die net openbaar is gemaakt. Nog nooit is er in één jaar zo’n sterke daling van schadelijke gassen waargenomen, blijkt uit het document. De Duitse milieuminister gaat er van uit dat de doelstellingen van het Kyoto-akkoord dankzij de slechte economie kunnen worden gehaald.

 


Duitsland zit qua uitstoot van broeikasgassen nu ongeveer op het niveau van eind jaren tachtig. Onze oosterburen hebben afgelopen jaar 945 miljoen ton kooldioxide uitgestoten. Dat is 23 procent minder dan in 1990, het jaar dat voor het Kyotoprotocol als benchmark wordt gebruikt.Het is overigens niet alleen de crisis die zorgt voor de opmerkelijke daling van broeikasgassen. Een aanzienlijk deel van de terugval komt door de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en andere maatregelen die de Duitse economie groener moeten maken. De afgelopen jaren zijn de Duitsers druk in de weer geweest met het bouwen van windmolenparken en zuinigere centrales.

Met name het gebruik van steenkool en bruinkool als brandstof voor energiecentrales is daardoor afgenomen. Vooral in de voormalige DDR stookten veel centrales tot voor kort nog op milieu onvriendelijke bruinkool, wat vooral in de winter een “typisch Oost-Duitse” geur produceert.

Bron www.peopleplanetprofit.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *