Duurzame opwekking maakt energie goedkoop!

Op 22 augustus 2012 las ik op nu.nl de schrikbarende kop ”Nederland importeert recordhoeveelheid elektriciteit”. Dan zou je denken dat Nederland niet in zijn eigen elektriciteitsvoorziening kan voorzien, en volgens de economische wet van vraag en aanbod zullen de prijzen stijgen bij een tekort. Daar is echter geen sprake van want in Nederland staan genoeg fossiel energiecentrales (kolen, gas, kerncentrales) om alle benodigde elektriciteit op te wekken. Zoveel zelfs dat Nederland ook zonder de wind- en zonneinstallaties een groot overschot kan produceren, en er worden nog steeds energiecentrales bijgebouwd. Maar ondanks al de overcapaciteit wordt er toch een record hoeveelheid aan elektriciteit ingevoerd. Hoe kan dat nou?

Het is eigenlijk heel eenvoudig: de geimporteerde stroom, opgewekt met waterkrachtcentrales in Noorwegen, windmolens en zonne energie in Duitsland, is gewoon veel goedkoper dan dure kolen-, gas- en kernenergie in Nederland. Als het goed waait, de waterreservoirs vol zijn, of de zon flink schijnt, dan wordt er zoveel stroom opgewekt dat er een flinke overproductie ontstaat, en volgens de economische wet van vraag en aanbod daalt de energieprijs. Dat gebeurt dan ook op die momenten, en als het wat minder waait, de zon wat minder fel schijnt, of het waterniveau in de waterreservoirs te veel daalt, wordt er weer overgeschakeld op de duurdere fossiele opwekkingsmethoden (kolen, gas, kernenergie).
Van deze prijsverschillen op de elektriciteitsmarkt zult u niet snel iets merken, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat op langere termijn de elektriciteitsprijs stabiel blijft, en misschien zelfs iets lager wordt. Als er in de verre toekomst  naast de bestaande waterkrachtcentrales genoeg windenergie en zonneenergie opgesteld staat  om in meer dan 100 % van de energiebehoefte te voldoen kan uw elektriciteitsrekening dus omlaag. Nu werkt het af en toe al zo op kleine schaal. Tot het moment van structurele overproductie moet er behalve in zonne- en windenergie , ook in elektriciteitsnetten geinversteerd worden, zodat de overproductie (van) elders gebruikt kan worden, en natuurlijk in opslagsystemen. Uiteindelijk maakt groene stroom de energiemix dus goedkoper.
Rens Beijer 

2 thoughts on “Duurzame opwekking maakt energie goedkoop!

  1. Toch is het goed om je ook te realiseren dat voor zon en wind de initiële investering erg hoog is. De marginale kosten van opwekking daarna zijn weliswaar zeer laag (dwz. veel goedkoper dan fossiel) maar met een lage energieprijs duurt het langer de investering terug te verdienen. Dus het is niet alleen zonneschijn….

  2. De initiële kosten van zonne-energie achter de meter zijn voor particulieren in zo’n 5 a 7 jaar terugverdiend. De doorlopende kosten van zon- en windenergie zijn daarna zeer beperkt. De doorlopende kosten (brandstoffen, onderhoud, personeel) bij kolen- en kerncentrales blijven echter doorlopen. Daarnaast zijn de initiële kosten van gas- kolen- en kerncentrales veel hoger, en de afschrijvingsperiode veel langer, zeker als de centrales niet voltijds op hun maximum niveau draaien. Minder productie maar doorlopende kosten van fossiele opwekking maken de stroom duurder. Soms zelfs wordt een kolen- of kerncentrale ‘gesubsidieeerd’ stilgelegd. Uiteindelijk draait de burger er dan voor op: de kolen en kerncentrales krijgen betaald om niet te produceren; congestiemanagement heet dat, en die rekening wordt (indirect) door de burgers betaald. Ook blijken kolen en kerncentrales tijdens de bouw vaak al flinke kostenoverschrijdingen op te lopen. Door meer goedkope groene stroom op te wekken gaan de initiële en doorlopende kosten van fossiele opwekking steeds zwaarder drukken op de opwekkosten van kolen- en kernenergie. Deze balans zal steeds verder doorslaan: fossiele brandstof wordt duurder, duurzame stroom goedkoper. En de balans zou nog verder kunnen doorslaan als van overheidswege deze gesubsidieerde fossiele centrales gesloten zouden worden.
    Wel is het theoretisch zo dat door de goedkopere duurzame opwekking, ook de terugverdientijd van schone energieopwekking iets langer zou kunnen worden, maar dat is marginaal en wordt de laatste jaren ruimschoots goed gemaakt door lagere prijzen en hoger rendement van de zonne installaties en windturbines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *