Drentse Monden en Oostermoer

In Drentse Monden en Oostermoer in het Noordoosten van Drenthe zijn drie initiatiefnemers die samen één groot windpark bouwen. De Windvogel heeft met één van de initiatiefnemers, DEE (Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond), een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Windvogel zorgt dat omwonende burgers aan het windpark Drentse Monden kunnen deelnemen en dat de burgerwindmolens een vliegwiel zijn voor verdere lokale duurzame ontwikkeling. Minstens € 2,5 miljoen kunnen burgers samen investeren via coöperatie De Windvogel. Met de opbrengst kunnen nieuwe duurzame projecten, waar de bewoners wat aan hebben, gefinancierd worden. Deze projecten willen we samen met de inwoners uitkiezen.

Het windpark
Het totale windpark in de Drentse Veenkoloniën bestaat uit 45 windmolens. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. De Windvogel doet mee in het windparkdeel van DEE, Duurzame Energieproductie Exloërmond. We bouwen samen 16 van de 45 windmolens. Lees meer over het gehele windpark op http://www.drentsemondenoostermoer.nl/.

Doe ook mee en word lid
De Windvogel vindt het belangrijk dat de lokale bevolking ook profijt ondervindt van het nieuwe windpark.
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van  coöperatie De Windvogel. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kan de coöperatie buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. Dat noemen we wiekeren.

Aandeel van De Windvogel
In totaal investeren burgers via De Windvogel 2,5 miljoen euro in het windpark. Meer informatie over wiekeren staat op www.windvogel.nl/participaties of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

Lokale coöperatie in de Drentse Monden
Bij voorkeur werkt De Windvogel samen met de inwoners via een lokale burgercoöperatie. Zo blijven alle beslissingen over en opbrengsten van de windmolens bij de bewoners zelf. De lokale economie profiteert optimaal. Met het geld dat de lokale coöperatie beheert, kunnen er vele nieuwe duurzame projecten voor de regio gefinancierd worden. Zo zijn de windmolens een vliegwiel voor nieuwe duurzame ontwikkeling. Wilt u meehelpen? Stuur dan een mail naar info@windvogel.nl.

Nieuwsbrief De Windvogel Drenthe
Klik hier om aan te melden voor de nieuwsbrief over onze projecten in Drenthe.

Nieuwsbrief windpark Drentse Monden en Oostermoer
Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen in de bouwfase, kunt u abonneren op de nieuwsbrief van het windpark.

Verwachte project-planning windpark Drentse Monden en Oostermoer

– Start RCR (Rijkscoördinatieregeling): juni 2011
– Project MER (Milieueffectrapportage): najaar 2013
– Informatiebijeenkomsten en gesprekken burgers en belangengroepen: najaar 2014
– IP (Rijksinpassingsplan): zomer- najaar 2014
– Vergunningstraject starten: zomer – najaar 2014
– Voorlopige bepaling locaties windmolens: februari 2015
– Voorbereidingsbesluit inpassingsplan: mei 2015
– Voorontwerp-inpassingsplan en overleg met overheden en organisaties:
 zomer 2015
– Ontwerpbesluiten en -vergunningen: maart 2016: terinzagelegging en inspraakmoment
– Definitieve besluiten MER, Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen, Procedure Raad van State op basis van beroepen: medio 2016
– Onherroepelijke besluiten: eind 2017
– Start bouw: medio 2019, de bouw van het windpark duurt ongeveer 2 jaar, bouw testturbine juli 2019
– Start productie en oplevering windpark: 2020

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
– Om de bouw en alle ontwikkelingen van het windpark goed te volgen, is er de gezamenlijke nieuwsbrief van alle initiatiefnemers van het windpark. Via deze link kunt u zich aanmelden en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.
– Onze eigen nieuwsbrief van De Windvogel zal zich focussen op de participatiemogelijkheden en op de buurtprojecten.

Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage en alle andere stukken kunt u inzien op www.bureau-energieprojecten.nl.

Duurzame projecten in de regio
Naast windenergie wil De Windvogel ook andere duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld zonprojecten, in uw buurt realiseren. De opbrengsten uit windmolens maken het mogelijk om te investeren in meer duurzame projecten, waarvan we samen met de buurt willen vaststellen waar behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld ook een de aanleg van snel internet zijn, of het isoleren van de sporthal om maar iets te noemen. Weet u nog een duurzaam project of een zonnig dak in de regio van het windpark Drentse Monden? Neem dan contact op.

Voorbeelden van buurtprojecten:
– Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
– Verbetering van de straatverlichting
– Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
– Glasvezel aanleggen voor snel internet

Participatie en gebiedsfonds
De Drentse Monden en Oostermoer heeft drie initiatiefnemers die samen één groot windpark bouwen. Naast het gebiedsfonds bieden de initiatiefnemers verschillende mogelijkheden om te participeren in het project.

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond heeft een samenwerking met burgercoöperatie De Windvogel. € 2,5 miljoen van het eigen vermogen kan in handen komen van (omwonende) burgers via burgercoöperatie De Windvogel. Voor eenmalig €50 euro bent u lid van coöperatieve vereniging De Windvogel. Daarnaast kunt u een bedrag naar keuze (een veelvoud van €50) investeren in het windpark. Dat noemen we wiekeren. Iedereen kan meedoen, ongeacht waar men woont.

De regeling voor participatie in Oostermoer kan op maat worden gemaakt de komende periode. Samenwerking met een burgercoöperatie of het uitgeven van obligaties kan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden behoren. In de verder uit te werken participatieregeling zal de nadruk komen te liggen op participatiemogelijkheden voor de omwonenden van het windpark. Algemene informatie over Windunie vindt u hier.

Documenten
Zienswijzen en reacties op het windpark Drentse Monden en Oostermoer
160314 Leaflet Inwoners Drentse Monden t.b.v. spreekuren
Brief EZ maart 2016
Kennisgeving_ontwerpbesluiten windpark DMOM
MER op website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Draagvlakonderzoek
Brief van Minister Kamp mei 2015
Indicatieve kaart van zeven lijnen van windmolens (50 molens van 3MW)
Website van de gemeente Borger-Odoorn over het windpark
Uitnodiging voorlichtingsavond 17 september 2014
Brief van De Windvogel aan de provinciale staen Drenthe (oktober 2014)
Informatiebrochure windpark Drentse Monden en Oostermoer
Publiekskaart
Brief van Minister Kamp januari 2014
Brief van Ministerie van EZ juli 2014
Documenten Provincie Drenthe
Verslag bijeenkomst energiewerkgroepen ‘Met elkaar verdienen we meer’ 19 juni 2014 te Assen
Gebiedskaart
Advertentie De Windvogel in Week in Week uit van 10 sept 2014

Nieuws
Stille Nordex is voorkeursturbine
Voortgang windpark Drentse Monden
Bewonersavond Drentse Monden op 3 juli 2018
Participeren in windpark Drentse Monden
Vergunningen windpark Drentse Monden onherroepelijk, feb 2018
Drents Windpark lijkt er te komen
Inwoners-windmolengebieden-in-Borger-Odoorn-kunnen-hart-luchten-bij-burgemeester-Seton
Windpark de Drentse Monden en Oostermoer gereed voor verdere besluitvorming, 20 september 2016
Samenwerking burgercoöperatie en agrariërs Drentse Monden, 6 september 2016
Groen licht voor 34 windmolens, Windenergienieuws, 29 juni 2016
Drentse gemeenten halen opnieuw bakzeil over windpark Veenkoloniën, Groene Courant, 10 mei 2016
Provincie Drenthe gaat voor energieneutraal 2050 (NMF Drenthe, 10 mei 2016)
Rijk houdt regie over windmolens in de Veenkolonien (RTV Drenthe, 3 februari 2016)
Stelpstra geeft geen duimbreed toe in windmolendiscussie
Andre Faaij over de rol van Drenthe in de energietransitie
Actie ‘Adopteer een turbine’ in Monden (13 oktober 2015)
Gebiedscoördinator Drentse Monden start verkenning
Gemeente weigert bloedgeld en haar laatste beetje inspraak (NCRV-KRO, 29 juni 2015)
Draagvlak voor rechtszaak tegen windenergie ontbreekt
Nog weinig animo voor rechtszaak tegen drentse windmolens
Windmolenbesluit onaanvaardbaar (RTV Drenthe, 10 februari 2015)
Duidelijkheid over windpark Drenthe (3 februari 2015)
Resultaten draagvlakonderzoek windpark bekend (10 december 2014)
Windparken doorzetten in het noorden
Draagvlakonderzoek Drentse Monden gestart (2 november 2014)
Kennismakingsbijeenkomst Buurkracht Assen (13 november 2014)
De stelling van de dag op RTV Drenthe (22 september 2014)
Drentse winddiscussie in nieuwe fase (24 september 2014)
Debat Regieplan windenergie Drenthe met drie moties afgesloten (24 september 2014)
Draagvlakversterker nodig voor molens (24 september 2014)
Dorp profiteert van opbrengsten windmolen (10 september)
Windsector en partners tekenen gedragscode ontwikkeling windparken (3 september 2014)

13 thoughts on “Drentse Monden en Oostermoer

 1. Jammer dat jullie hier duurzaam gaan ondernemen zonder daar duidelijk over te communiceren met de bewoners en actiegroepen.
  Het is niet alleen een windturbine het gaat ook om de locatie.
  Wordt het ook niet eens tijd om eens een gedragscode af te spreken en een duidelijk standpunt in te nemen zoals de NLVOW?

  • Beste Jan, Hartelijk dank voor uw reactie. Wij gaan ons best doen om duidelijk te communiceren. De Windvogel is in een later moment als burgercooperatie in het project gestapt. Wij willen dat er toch nog profijt voor burgers komt van het windpark. Inderdaad, het gaat ook om de locatie. Die is vastgesteld door de provincie Drenthe en daar hebben wij weinig invloed op. We willen er het beste van maken.

   • Juist de locatie is misschien wel vast gesteld maar het gaat om de invulling. Dit door het niet in te vullen vanwege geen draagvlak. Of gaan jullie daar ook aan voorbij En als de invulling toch plaats moet vinden dan d.m.v. een gedragscode (NLVOW) en daar hebben jullie wel invloed op. Wie wil er lid zijn van een coöperatie en een windturbine waar omwonende last van hebben? zie http://www.windenergie-in-nederland.nl

 2. Pingback: Inloopavond windpark Drentse Monden op 17 september | De Windvogel

 3. De windturbines zijn niet gewenst in de gemeente Borger-odoorn. Veruit de meeste bewoners, ondernemers en politici hier zijn tegen de destructieve gevolgen die windturbines veroorzaken wanneer ze binnen 2000 meter van woningen staan. Het wordt een groot experiment met de gezondheid van de bewoners. Daarnaast worden onze woningen onverkoopbaar, onze leefomgeving verpest, de bevolkingskrimp verergert, trekt de middenstand weg, krijg je last van slagschaduw, krijg je geluidsoverlast, kunnen we niet meer slapen, etc, etc. En over compensatie voor al deze problemen wordt niet gepraat. Als de windvogel eerst de gedragscode van het NLVOW erkend is er een klein begin. Anders is het verstandig dat de windvogel zich terug trekt uit dit rampzalige project.

 4. Jullie artikel gelezen. Hebben jullie ook gedacht aan de gezondheid van mens en dier????? Ziekte veroorzaakt door het laag ferquent geluid? Nooit van gehoord????? Lees dan dit stukje maar eens van Wind Nee, een Australisch echtpaar, die ziek zijn geworden van de molens. Die zijn in Nederland geweest om de bevolking te waarschuwen. Ook is al bekend dat de dieren er erg onder te lijden hebben. Ik hoop dat jullie ogen opengaan voor dit Lijden van mens en dier.

 5. Pingback: Meedoen, participeren in het windpark - Windpark Drentse Monden Oostermoer

 6. Beste Maria en Karl,

  Wij hebben zeker gedacht aan de gezondheid van mens en dier. Daarom werken wij aan de ontwikkeling van windenergie. De zorgkosten door kolencentrales lopen in Nederland op tot 386 miljoen per jaar in Nederland. Daar maken wij ons ernstig zorgen over. Ook hebben we ons verdiept in gevolgen voor het laag frequent geluid en eventuele andere schade. Wij volgen daar de wetenschap en de wettelijke voorschriften om schade te voorkomen. We kunnen onze activiteiten niet baseren op anekdotes van derden.

  Dat brengt mij op de richtlijn van de NLVOW. In grote lijnen zijn wij het met hun eens. Je moet de buurt betrekken bij windparken. Dat doen wij via de coöperatie. Wij bieden participatie aan. Burgers kunnen op een positieve manier meedoen in hun park. Echter wij vinden dat compensatie alleen plaats moet vinden wanneer er schade is. Vanwege strenge wettelijke voorschriften is dat er niet bij een windpark. Mochten die er wel zijn dan zijn die procedures voor planschade vastgelegd in de ruimtelijke ordeningswetgeving.

  Enkele wetenschappelijke rapporten waar we ons standpunt op baseren:
  http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_-_how_coal_power_plants_make_us_sick_finalpdf.pdf

  http://umcg.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/pubs/2009/JAS0006341/JAS0006341.pdf

  http://canwea.ca/pdf/talkwind/Wind_Turbine_Sound_and_Health_Effects.pdf

  Met vriendelijke groet,

  Siward Zomer

 7. Pingback: Inloopavond 2e Exloermond goed bezocht | De Windvogel

 8. Pingback: Duidelijkheid over windpark Drenthe | De Windvogel

 9. Pingback: Algemene ledenvergadering 30 januari 2016 | De Windvogel

 10. Pingback: Nieuws over het Gebiedspakket - Windpark Drentse Monden Oostermoer

 11. Pingback: Veelgestelde vragen - Windpark Drentse Monden Oostermoer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *