‘Een burgerwindmolen in Lansingerland, doet u mee?’

windmolen gijs en fieneOp woensdag 25 november kunt u meedoen aan een bijeenkomst met als doel burgers te activeren die samen aan de slag willen gaan met windenergie in de gemeente Lansingerland. De Windvogel organiseert deze publieksbijeenkomst samen met project A15.

Doe mee en profiteer mee
U kunt als inwoner zelf meeprofiteren van de windmolens die in de gemeente gebouwd gaan worden. Dat kan door zelf een energiecoöperatie of -werkgroep op te richten, met de steun van De Windvogel en Project A15. Dat is de boodschap van de publieksbijeenkomst op 25 november voor windenergie in Lansingerland in de Rank , Kerkstraat 13 te Bleiswijk.

Programma
Wij zullen deze avond de stand van zaken schetsen wat betreft het gemeentelijk en het provinciaal beleid en de mogelijke locaties van de windmolens. Daarna zullen we uitleggen dat we een deel van het windpark coöperatief willen gaan ontwikkelen, dat wil zeggen dat de burger mede-eigendom krijgt en kan meebeslissen over de exploitatie en over de revenuen. Burgers kunnen zelf duurzame projecten aandragen die gefinancierd worden uit de opbrengsten van de windmolen(s). Op deze avond willen we met u in gesprek gaan over de mogelijke kansen, zorgen en vragen, en de behoefte aan  themabijeenkomsten inventariseren bij de aanwezigen. De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Burgerparticipatie
De gemeente Lansingerland vindt burgerparticipatie erg belangrijk. Daarom organiseert Windvogel op eigen initiatief voor inwoners van Lansingerland een publieksbijeenkomst. Iedereen is welkom. De omwonenden van het Bleizo terrein gaan we huis-aan-huis uitnodigen. Dit bedrijventerrein is een ruime locatie die de eerst mogelijke geschikte plek is om de windmolens op te gaan bouwen. De omwonenden hebben het meeste belang bij een goede ontwikkeling en profijt van het windpark.

Locatie
De locatie: de Rank , Kerkstraat 13, Bleiswijk.
Het programma worden nader bekend gemaakt.
De avond duurt van 19:30 tot 22:00 uur.

Meer informatie over het burgerinitiatief Lansingerwind vindt u hier.

Like de Facebookpagina Lansingerwind voor alle informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *