Energie Samen bundelt krachten energiecooperaties

Energie Samen is de nieuwe brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Energie Samen bundelt de krachten van REScoopNL, ODE Decentraal, HOOM en Ecode, zodat we als burgercoöperaties met één gezicht naar buiten opereren en interne zaken efficiënt oppakken.

De Windvogel heeft vijf jaar geleden samen met de 19 andere windcoöperaties in Nederland REScoopNL opgericht. Deze coöperatie van coöperaties had als doel dat in Nederland geen coöperatief project zou mislukken door gebrek aan kennis en/of kapitaal. De coöperatieve duurzame energiesector heeft zich enorm ontwikkeld dankzij de ondersteuning van REScoopNL.

Net zoals REScoopNL is ontstaan vanuit de behoefte voor ondersteuning voor projectontwikkeling, zijn er op landelijk niveau ook andere organisaties opgericht om deze sector te ondersteunen. De Windvogel heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen om Ecode op te richten, een coöperatie van coöperaties die een ICT project met de naam Econobis heeft ontwikkeld om energiecoöperaties bij onder andere administratie te ondersteunen. De Windvogel is al vanaf haar oprichting lid van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE Decentraal) die oók de belangenbehartiging voor ons regelt, en we zijn nog lid van PAWEX, een landelijke organisatie voor individuele agrariërs met een windturbine. Dan is er Hoom: een coöperatie van coöperaties die haar leden ondersteunt in energiebesparingsprojecten, en de organisatie HIER opgewekt, die is opgericht voor kennisdeling tussen energiecoöperaties.

Al deze organisaties hebben hetzelfde doel: zorgen dat de coöperatieve duurzame energiesector wordt versterkt en ondersteund. Al die organisaties hebben nu nog hun eigen bestuur, met hun eigen ALV’s en hun eigen jaarrekeningen en begrotingen. Allemaal besturen, ALV’s, jaarrekeningen en begrotingen waar De Windvogel als lid van deze organisaties iets van moet vinden. Dat kost allemaal erg veel tijd en energie.

Om de energiecoöperaties beter te kunnen ondersteunen in hun activiteiten hebben al deze landelijke organisaties besloten om te fuseren in Energie Samen. Wij moedigen deze ontwikkeling van het samengaan van deze organisaties van harte aan.

Deze fusie sorteert ook voor op de toekomst van het energiesysteem. De toekomstige energietransitie kan niet in kokers worden ontwikkeld. Productie van wind- en zonne-energie moet samen gaan met energiebesparing in de gebouwde omgeving, voor meer flexibele overschotten die worden opgeslagen voor uitgesteld energieverbruik. Door als één organisatie op te treden die energiecoöperaties ondersteunt in de hele keten, van productie van duurzame stroom tot en met energiebesparing, kunnen zij het uiteindelijke doel van zeggenschap van burgers over het duurzame energiesysteem veel sneller en effectiever bereiken.

Siward Zomer en Liesje Harteveld

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *