Energiebelasting

Op zich is energiebelasting een goede zaak om het energiegebruik te verminderen. Alleen de echt grote energiegebruikers betalen nauwelijks belasting. Zo betalen zeer groot zakelijk elektriciteitsverbruikers een factor 200 minder belasting per gebruikte kWh ten opzichte van een zelfstandige met een heel klein bedrijfje. Uiteraard moeten we bedrijven niet wegjagen uit Nederland,  maar deze tarievenopbouw zorgt voor een groot prijsverschil wat concurrentie nadeel geeft voor de kleine ondernemers in iedere branche. Voor gemeentes is het beter 100 gevarieerde bedrijfjes te huisvesten met gemiddeld 50 mensen in dienst, dan 1 heel groot bedrijf die allerlei kortingen en andere eisen kan afdwingen. Indien de energiebelasting iets verhoogd wordt zullen grootafnemers ook sneller zelf duurzame energie gaan opwekken. De overheid zou deze belastingdruk kunnen compenseren door de belasting op arbeid te verlagen. Voordeel van lagere loonkosten zijn dat we minder hoeven te outsourcen. Neem het voorbeeld van de garnalen die dan niet meer heen en weer naar Marokko hoeven worden gereden omdat daar de loonkosten veel lager zijn.

One thought on “Energiebelasting

  1. Als energiebelasting een goede zaak is, is energiesubsidie een ongewenste zaak ook bij duurzame energie. Ook daar minder energieverbruik!

    “.. de energiebelasting iets verhoogd wordt” Waarom “iets” met de huidige grote verschillen; dat werkt niet!

    Vreemd voorbeeld garnalen-transport, welke lage transport-belasting geldt daar? In de luchtvaart ontbreekt transport-belasting; begin daar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *