Evaluatie gedragscode: betrek energiecooperaties voor meer acceptatie

De CoöperwiekAcht op de tien projectontwikkelaars laten omwonenden participeren in de totstandkoming van nieuwe windmolens, blijkt uit de eerste evaluatie van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land, uitgevoerd door adviesbureau Bosch & Van Rijn in opdracht van NWEA. In vrijwel alle projecten voor windparken kunnen mensen financieel participeren. Op die manier zouden burgers zich meer betrokken moeten voelen bij windprojecten. Maar de burgers voelen zich vaak niet serieus genomen. ‘De boodschap van de projectontwikkelaar wordt vaak gewantrouwd, omdat deze een commercieel motief heeft.’

Geef energiecooperaties deel van het windproject
Projectontwikkelaars kunnen ook andere vormen van financiële participatie overwegen, zo luidt het advies. Er zijn meerdere opties dan alleen de vergoeding van €0,40-0,50 per MWh. Bijvoorbeeld een deel van het project door de energiecoöperatie laten bouwen en exploiteren. Hiervoor moeten projectontwikkelaars een deel van hun project inleveren, maar het geeft meer acceptatie, wat de doorgang aanzienlijk versnelt.

Directe participatie
Het verschil tussen coöperaties en andere vormen van participatie is het directe eigendom dat de cooperatie met haar leden over de windmolen(s) heeft. Bij coöperaties hebben de leden zeggenschap over de opbrengsten en de investeringen. Bij andere participatieregelingen zijn vaak omwonenden die wat verder wonen uitgesloten van deelname en is het later instappen in deelname in regelingen rond een windpark moeilijker. Coöperaties besluiten vaak om een deel va de winst uit te keren aan de leden die geld hebben geïnvesteerd, en een deel aan duurzame ontwikkeling in het gebied. Zo blijft de winst bij de inwoners, en blijft er ook nog geld over voor nieuwe windmolens of andere duurzame projecten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *