FAQ bij Brief over persoonsgegevens en zelflevermodel

Op 9 juni is een brief uitgestuurd naar alle leden. In deze brief wordt gevraagd naar een update van uw persoonsgegevens en elektragegevens, dit ten behoeve van het zelflevermodel.

Er zijn n.a.v. deze brief vragen binnengekomen, die in dit artikel zijn geplaatst en tevens de antwoorden.

Het inloggen lukt niet

Let erop, bij het inloggen, dat u hoofd- en kleine letters gebruikt zoals aangegeven in de brief. Als het dan nog niet werkt, stuurt u aub een email met daarin de vermelding van uw lidnummer, inlognaam en -code en wij zoeken het dan verder uit en komen terug met een antwoord.

Graag had ik wat meer uitleg over het model van zelflevering

Al uw vragen en vervolgvragen kunt u het beste stellen op de jaarvergadering. Daarna zal er meer informatie komen zodra we zeker zijn van de pilot.

We gaan verder in ons model uit van bepaalde aannames, waarvoor we eerst dienen samen te werken met diverse ministeries om te komen tot een uitwerking die past. Als dit lukt, dan komt er nog meer informatie.

Van te voren wordt er niet teveel op schrift gesteld noch breed uitgedragen, om eventueel misbruik of tegenwerking of oponthoud van andere partijen te voorkomen.

Ik heb alles ingevuld, wanneer krijg ik bevestiging van ontvangst?

De webapplicatie geeft (nog) niet direct terugkoppeling over of de gegevens compleet en correct zijn en of ze op tijd zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor.

Moet ik nu het contract met mijn huidige leverancier opzeggen?

Nee, dat is niet de bedoeling. We beginnen eerst met de pilot, waarvoor we vanuit De Windvogel een gelimiteerd aantal leden aanbrengen als klant voor de energieleverancier met wie we de pilot gaan doen. We zullen de juiste stappen ondernemen hoe dit precies te doen.

Daarna, wanneer de pilot met goed gevolgd geëvalueerd wordt, gaan we door met het ‘grotere werk’ en hebben we van de pilot geleerd hoe dit correct te regelen.

Ik neem op dit moment energie af van … (je eigen energieleverancier). Kan ik nu meedoen met de pilot of met het finale model van zelflevering?

Het was een voorwaarde van de energieleverancier met wie we de pilot willen doen, dan alleen klanten van deze energieleverancier kunnen meedoen. Deze energieleverancier heeft het liefste dat we nieuwe klanten aanbrengen. We zullen als De Windvogel ons beraden op hoe we het beste een lijst van klanten aan kunnen leveren (nieuw danwel bestaand). Wellicht dat we hiervoor nog contact opnemen met onze leden die het betreft, om dit juist en correct uit te kunnen voeren.

Zolang we als De Windvogel zelf in regie blijven welke leden klant worden bij de energieleverancier, dan hebben wij als De Windvogel (en daarmee ook u) de macht omdat wij hen klanten aanleveren.

Ik ben wel lid, maar heb momenteel geen lening. Geldt het verzoek om gegevens in te vullen dan wel voor mij?

De brief is in eerste instantie om de gegevens die De Windvogel heeft van alle leden, correct te krijgen. Daarna kijken we of we deze gegevens kunnen gebruiken voor het model van zelflevering. Dus het verzoek geldt voor iedereen.

Als u nu nog geen lening heeft, geeft u dan uw rekeningnummer op, daarmee wij u de rente kunnen bijschrijven over de 20 euro die u van ons krijgt (vermits alles correct en volledig en op tijd ingevuld).

Wat bedoel je in de brief met ‘nulgebruikers’?
Dat zijn leden van De Windvogel die zelf geen elektriciteitsaansluiting hebben.

Wat mij opvalt is de volgorde van de vragen naar gas- en elektraleverancier.

Op het papieren formulier zie je eerst de elektraleverancier. De daarna komende gasleverancier hoef je niet in te vullen als deze dezelfde is.

Op de website is de volgorde andersom. Betekent dat je ze daarop allebei moet invullen? Of geldt hetzelfde als op het papierformulier? Maar dan is de volgorde niet logisch.

Gaarne alles invullen op de website. Het doel is om de correcte gegevens te hebben en deze volledig te hebben. Het kan zeker zijn dat de volgorde niet optimaal is en wellicht niet geheel gelijk aan de brief. Toch graag alles invullen aub.

Ik ben het afgelopen jaar van elektraleverancier veranderd. Is de EAN code nu ook veranderd?

Nee, de EAN code wordt door de netbeheerder uitgegeven en is de identificatie van je elektra-aansluiting (je eventuele gas aansluiting heeft een eigen EAN code).

Zie verder deze website waarin uitgelegd wordt wat de EAN code is en hoe je er achter kunt komen.

In ieder geval kun je ook de elektra-jaarafrekening gebruiken.

Ik heb naar beste kunnen het antwoordformulier ingevuld. Of het verzonden is weet ik niet. Er was geen knop `verzenden’. Alleen `uitloggen’. Daarop heb ik geklikt en daarna verscheen `inloggen’.

U heeft de juiste handelingen verricht. Mits u de gegevens hebt ingevuld, is op deze manier de website goed afgesloten en heeft De Windvogel uw laatste gegevens.

Op het gegevensformulier wordt gevraagd naar het energie- en gasverbruik op mijn laatste energieafrekening.
Dat kan ik wel invullen, maar ik denk dat dat weinig zin heeft. Mijn laatste afrekening betreft mijn verbruik in een andere woning dan waar ik nu woon. Bovendien was de periode van die laatste afrekening geen volledig jaar. En stond in ben ik in die verbruiksperiode ook nog eens het huis een aantal maanden leeg. Ik denk dat je liever een schatting hebt van mijn jaarverbruik in mijn huidige huis. Klopt dat?

Klopt, vul aub in dat geval een schatting in van het jaarverbruik.

4 thoughts on “FAQ bij Brief over persoonsgegevens en zelflevermodel

  1. Ik ben zeer opgetogen dat er kans is dat ik de Windvogel aan kan wijzen als energie leverancier. Samen met onze zonnestroompanelen is onze elektriciteitsvoorziening dan compleet duurzaam.

    Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de ALV, ik had daar zeer graag bij willen zijn omdat ik al een vermoeden had dat hier over gesproken werd, maar wat niet gaat, dat gaat niet.

  2. Na uitloggen wordt weer naam en code gevraagd en geen bevestiging van uitloggen.

  3. ik kan tot nog toe geen eigenpagina vinden,om mijn gegevens door tegeven

Comments are closed.