Feed-in met één tarief voor heel Europa

Oettinger breekt lans voor feed-in met één tarief voor heel Europa

Eurocommissaris Günther Oettinger (Energie) wil aansturen op een geharmoniseerd systeem voor feed-in tarieven in Europa, om de ontwikkeling van zonne-energie en andere schone opwekvormen een impuls te geven. De Duitse Oettinger kwam met die stellingname op de proppen terwijl in zijn land van oorsprong werd gestemd voor het naar beneden bijstellen van de feed-in tarieven voor zonne-energie. Oettinger sprak zich uit als fan van de Duitse wet voor hernieuwbare energiebronnen, waar een vaste terugleververgoeding via een heffing op de consumentenstroomprijs gegarandeerd is. Volgens Oettinger heeft het Duitse model zich bewezen en vloeit er een “eerlijke prijs” uit voort voor schone technieken die nog niet commercieel op zichzelf kunnen staan.

“Ik denk dat we toe moeten naar een Europese EEG”, zo tekende de Europese nieuwsdienst Euractiv op uit Oettingers mond. EEG staat voor Erneuerbare-Energien-Gesetz, zoals het Duitse feed-in model officieel heet. Nu is subsidiebeleid in Europa heel wisselend van aard.
Diverse Europese landen hebben het EEG-model al van Duitsland gekopieerd. Maar volgens Oettinger moet dat Europa-breed gebeuren. Oettinger denkt daarbij vooruit aan een markt voor schone energie waarbij zonnige Zuid-Europese landen via zon-PV stroom opwekken voor de Noordwest-Europese markt. “Misschien hebben we een Europa-brede garantie [voor subsidie, red.] en een Europa-brede vaste prijs nodig om genoeg investeringen te krijgen”, opperde hij.

In Nederland bestaat binnen de SDE-regeling voor schone energie ook een vergoeding op basis van opwek. De regering noemt dit ook een feed-in model. Essentieel verschil is echter wel dat Nederland een plafond hanteert, terwijl het Duitse systeem in essentie uitgaat van onbeperkte beschikbaarheid.

Die beschikbaarheid blijft, maar de tarieven worden flink naar beneden bijgesteld, zo besloot het Duitse parlement donderdag. In Duitsland speelde al een tijd de discussie over de regeling, die wel voor een grote groei aan PV-vermogen zorgde, maar ook erg duur is. Nu Duitsland een grote bezuinigingsactie heeft aangekondigd, worden ook deze uitgaven bijgeschaafd. De tarieven voor nieuwe dakinstallaties gaan met ten minste 13% omlaag.

Bondskanselier Angela Merkel had eigenlijk per direct nog veel meer van de terugleververgoeding willen afhalen. Volgens haar is dat verantwoord, omdat de productieprijzen voor zonnecellen ook flink gedaald zouden zijn. Ook in Spanje en Tsjechië wordt de terugleverprijs binnen het nationale feed-in systeem omlaag gebracht. In Nederland wordt ook de loper uitgerold naar een beleid waarbij wordt afgestapt van vergoeding op basis van groene opwek.

Copyright©, Energeia, 2010 Frank Straver
Dit nieuwsartikel is afkomstig uit Energeia Energienieuws

Noot redactie; met het huidige Nederlandse beleid groeit het aandeel van zonne-energie heel langzaam. In onze buurlanden gaat het vele malen sneller. In Nederland hebben we een opgesteld vermogen van slechts 65 MWp. In Duitsland ligt er al meer dan 10.000 MWp aan zonnepanelen, dit is +/- 30 maal zoveel zonnepanelen per inwoner in vergelijking met Nederland. In Vlaanderen ligt een vermogen van 428 MWp aan zonnepanelen die groene stroom produceren,  dit is +/- 18 maal zoveel zonnepanelen per inwoner in vergelijking met Nederland. Zodra je maar net over de grens komt zie je direct het verschil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *