‘Het gaat niet alleen om de kilowatt uren, maar om de stimulering van participatie met lokale geldstromen’

Milieudefensie brengt met Project A15 de duurzame energietransitie in versnelling. De verandering komt van ‘onderaf’. Project A15 organiseert draagvlak voor windenergie op land door omwonenden een stem te geven bij de windplannen en te stimuleren dat zij kunnen meedelen in de opbrengst. Langs de A15 werken nu zes nieuwe burgerinitiatieven voor lokaal opgewekte wind samen met Project A15. Een andere samenwerkingspartner is De Windvogel, een landelijke coöperatieve vereniging die lokale energiecoöperaties helpt bij zelf opwekken van (wind)energie.

Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel: ‘Bij De Windvogel gaat het niet om geld, maar om het milieu en de mensen. Geld is secundair, het is zeker niet onbelangrijk, maar het moet een middel zijn om dingen voor elkaar te krijgen. De kracht van De Windvogel zit hem in het feit dat zij een erkende professionele partij is die de burgers een plaats geeft in een windmolenproject. Door samen te werken …

Lees hier de volledige blog van Siward Zomer, voorzitter van De Windvogel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *