Inspreektekst gemeenteraad Emmen

siward insprekenGeacht college, geachte raadsleden,

Ik ben Siward Zomer, ik ben voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel. Wij zijn een burgercoöperatie met 3300 leden door heel Nederland. Op dit moment hebben we vijf turbines waarvan we eréén delen met een lokale coöperatie in Limburg. De Windvogel is al jaren actief in Emmen, we hebben altijd getracht om inwoners van Emmen op een positieve manier te betrekken bij de ontwikkelingen.

Wij zijn een bijzondere partij hier in Emmen. Wij hebben geen grondposities en zijn geen direct belanghebbenden. Wij zijn van de partij in Emmen, omdat wij na het gebruik van ons spreekrecht in januari 2014 ambtelijk overeengekomen zijn dat wij ons inzetten voor een coöperatieve aanpak van het windproject in Emmen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer burgers op een gelijkwaardige manier mee mogen ontwikkelen, hun belangen het beste gediend zijn, in de procesparticipatie, de financiële participatie en de ruimtelijke participatie.

Een coöperatieve aanpak werkt als volgt:

o In een coöperatie heeft elk lid één stem ongeacht hij of zij heeft geinvesteerd en iedereen, zowel in de omgeving van het windpark als in de gemeente Emmen kan meedoen;

o Het rendement van de exploitatie van windenergie wordt door de coöperatie besteedt aan lokale duurzame projecten, in ieder geval aan die zaken die de lokale leden belangrijk vinden;

o De leden die geld aan de coöperatie lenen, krijgen een normaal rendement op hun investering. Deze opbrengsten komen dus ook terecht bij de lokale gemeenschap;

o De coöperatie kan ook, in overleg met direct omwonenden, in andere maatschappelijke projecten in de buurt investeren.

Helaas is deze aanpak aan de kant geschoven en is deze aanpak in het afgelopen proces van Platform Windkracht 3 niet gehanteerd noch is er aandacht aangegeven.
Nu staan we op een nieuw punt. Gelukkig zien enkele van de initiatiefnemers de waarde van deze coöperatieve aanpak in en nemen deze aanpak op in hun aanbod.

Door de burgers van Emmen mede-ontwikkelaar te maken, gaat 100% van de winst van de burgerwindmolens naar de burgers. Echter wanneer er eisen voor de bouw van deze windparken gehanteerd worden die de winsten zodanig verlagen dat het risico voor gewone burgers (of zelfs de ontwikkelaar) te groot wordt om mee te doen, dan blijft er niets over voor de gemeenschap.
Nu lijkt het dat u kortstondig een overwinning heeft behaald, maar op de lange termijn doet u uw burgers tekort. Niet alleen zorgen de eisen ervoor dat er minder rendementen besteed kunnen worden aan duurzame ontwikkeling, de eisen zorgen er ook voor dat de ruimte die in Emmen aanwezig is om duurzame energie op te wekken verspild wordt, door te kiezen voor oudere en kleinere windturbines, die veel minder kWh opwekken dan mogelijk is voor deze locaties.

Ik begrijp dat het ontwikkelingsproces van windenergie in Emmen politiek beladen is en dat u deze windmolens liever ergens anders had gehad. Maar u weet ook dat deze energieopgave er ligt.

Mijn vraag aan u is dan ook om deze politieke beladenheid te overstijgen en het belang van alle Emmenaren te dienen door ervoor te zorgen dat u via coöperatieve participatie en werkbare ruimtelijke eisen het maximale voor uw burgers uit deze duurzame ontwikkeling haalt.

Emmen, 1 juni 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *